SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
6
1
4
9
8
Tin Kinh tế - Quản lý tài chính 10 Tháng Sáu 2017 4:15:00 CH

CHƯƠNG TRÌNH TRỢ VỐN CỦA QUỸ TRỢ VỐN XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quỹ trợ vốn xã viên Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Quỹ CCM) là một đơn vị trực thuộc Liên Minh Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 13/6/2002 theo Quyết định số 2539/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố, có các chức năng nhiệmvụ:      

1.Mục tiêu hoạt động:

-Giúp Hợp tác xã, Tổ Hợp tác có điều kiện tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ bằng số vốn do Quỹ trỗ trợ có hoàn lại vốn và phí

-Giúp cho người lao động nghèo trong Tổ hợp tác, thành viên Hợp tác xã tạo được hay tăng thêm chỗ làm mới có thu nhập chính đáng bằng công sức và năng lực của mình

-Góp phần giảm tình trạng thất nghiệp của người lao động nghèo tại thành phố

2.Điều kiện, thủ tục vay vốn và hoàn vốn vay:

 

 

THỂ NHÂN

PHÁP NHÂN

ĐIỀU KIỆN TRỢ VỐN

- Là những thành viên, người lao động trong Hợp tác xã, Tổ hợp tác có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh, mua bán, dịch vụ…

- Người xin trợ vốn phải đủ 18 tuổi trở lên, có hộ khẩu thường trú cùng địa bàn, có sức khỏe lao động và có đủ năng lực hành vi dân sự

- Các Hợp tác xã, Liên Hiệp hợp tác xã, Tổ Hợp tác là thành viên của Liên minh Hợp tác xã Tp.Hồ Chí Minh có năng lực sản xuất, đang làm ăn ổn định và hiệu quả, có phương án kinh doanh rõ ràng, khả thi và đang cần vốn để phát triển sản xuất kinh doanh

 - Chịu sự giám sát của Quỹ CCM về việc sử dụng vốn và cung cấp các chứng từ, thông tin về sử dụng vốn cho Quỹ CCM hoặc có tài sản thế chấp khi có yêu cầu. 

HỒ SƠ TRỢ VỐN

-  Đơn xin trợ vốn do Quỹ CCM cấp miễn phí

- Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú, chứng minh nhân dân của người xin vay vố và người có nghĩa vụ trả thay

- Đơn đề nghị trợ vốn do Quỹ CCM cấp

- Phương án sản xuất kinh doanh

- Giấy phép đăng ký kinhdoanh

- Biên bản họp Ban Quản trị

- Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, các hợp đồng kinh tế, các giấy tờ khác có liên quan

 

PHƯƠNG THỨC HOÀN VỐN

- Góp ngày, góp tuần, góp tháng

- Vốn được thu hồi theo từng đợt (thời hạn mỗi đợt 01 tháng, 03 tháng, 04 tháng hoặc 6 tháng…)

- Phí trợ vốn được thu hàng tháng

PHÍ TRỢ VỐN

Mức phí trợ vốn của Quỹ CCM luôn được theo dõi, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình chung của thị trường, đảm bảo tính cạnh tranh và hỗ trợ cho thành viên vay vốn có khả năng tao thêm thu nhập từ số vốn vay

 

PHÒNG KINH TẾ QUẬN 8

(Trích từ Bản tin Kinh tế Hợp tác số 03-2017 của Liên Minh Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh) 


Số lượt người xem: 1214    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm