SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
3
7
5
8
0
Tin Kinh tế - Quản lý tài chính 07 Tháng Sáu 2017 2:55:00 CH

TÍNH THUẾ GTGT – TNDN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KD NÔNG THỦY HẢI SẢN

A.            DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ  

(SỬ DỤNG HĐGTGT)

 

1/ DN bán hàng hóa cho hộ, cá nhân KD và các tổ chức cá nhân khác:

v    Thuế GTGT Phải nộp = Thuế GTGT Đầu ra - Thuế GTGT Đầu vào được khấu trừ

            Thuế GTGT Đầu ra = Tổng doanh thu ghi trên hóa đơn ghi trên hóa đơn X 5%

            Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

            (Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT – T Tư 156)

v    Thuế TNDN = [(Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản Thu nhập khác] X 20%

            Căn cứ Điểm a, Khoản 1 Điều 5, Khoản 1 Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 - Điều 2, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015

             (Tờ khai thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN – T Tư 156)

 

2/ DN bán hàng hóa cho DN, Hợp Tác Xã ở khâu kinh doanh thương mai:

v    Thuế GTGT:  Hàng hóa không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Căn cứ Khoản 5 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

(Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT – T Tư 156)

v    Thuế TNDN = [(Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản Thu nhập khác] X 20%

Căn cứ Điểm a, Khoản 1 Điều 5, Khoản 1 Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 - Điều 2, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015

(Tờ khai thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN – T Tư 156)

 

 

B.            ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP:

(SỬ DỤNG HĐBH)

I/ Doanh nghiệp xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí

-                      Thuế GTGT phải nộp = Tổng doanh thu ghi trên hóa đơn X 1%         

(Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT – T Tư 156)

Căn cứ Điểm a, b, Khoản 2 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

-                      Thuế TNDN phải nộp = Tổng doanh thu ghi trên hóa đơn X 1%                     

(Tờ khai thuế TNDN theo mẫu 04/TNDN – T Tư 156)

Căn cứ Khoản 5 Điều 3, Khoản 1 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014

 

II/ Doanh nghiệp có mở, ghi chép sổ sách kế toán

-                      Thuế GTGT phải nộp = Tổng doanh thu ghi trên hóa đơn X 1%                     

(Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT – T Tư 156)

Căn cứ Điểm a, b, Khoản 2 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

 

-                      Thuế TNDN: [(Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản Thu nhập khác] X 20%

(Tờ khai thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN – T Tư 156)

Căn cứ Điểm b, Khoản 1 Điều 5, Khoản 1 Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC – Điều 2,Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 (gọi tắt là TT96/2015)

 CHI CỤC THUẾ Q8


Số lượt người xem: 1100    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm