SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
6
0
9
1
0
Tin Kinh tế - Quản lý tài chính 30 Tháng Sáu 2017 2:30:00 CH

Quy định về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Ngày 19 tháng 6 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2017; theo đó:

- Đối với Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn, căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động, mức tối thiểu 5 triệu đồng/ban/năm (tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là 9,6 triệu đồng/ban/năm).

- Đối với Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước: Kinh phí hoạt động do Thủ trưởng cơ quan nhà nước quyết định, bố trí trong phạm vi dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao hàng năm.

- Đối với Ban Thanh tra nhân dân ở đơn vị sự nghiệp công lập: Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định, bố trí trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị, bao gồm dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, nguồn thu của đơn vị và số thu được để lại (nếu có).

- Đối với Ban Thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước: Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân do Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp bố trí theo khả năng tài chính và được hạch toán vào các khoản chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Mức chi bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân gồm: Chi tổ chức cuộc họp, hội nghị; chi công tác phí phục vụ các cuộc giám sát, xác minh; chi thù lao trách nhiệm cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân trực tiếp thực hiện công tác thanh tra, giám sát, xác minh vụ việc theo kế hoạch công tác được duyệt hoặc phối hợp với tổ chức thanh tra nhà nước khi thanh tra tại địa phương, đơn vị nếu có (100.000 đồng/người/ngày); chi mua sắm văn phòng phẩm, cước điện thoại, cước bưu phẩm (theo thực tế phát sinh, theo hóa đơn thực tế và trong phạm vi kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được giao, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và tiết kiệm, hiệu quả); các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật.

 

Nguyễn Đức Lâm, Phòng Tài chính - Kế hoạch Q8


Số lượt người xem: 1918    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm