SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
2
5
3
1
4
Tin văn hóa thể thao 09 Tháng Mười 2020 1:40:00 CH

Phổ biến nội dung thông tin tuyên truyền

Thực hiện Công văn số 2097/UBND-NV ngày 09 tháng 09 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về triển khai thi hành luật lực lượng dự bị động viên năm 2019;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Nguyễn Thị Thu Hoa tại Phiếu chuyển số 7541/PC-VP ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng HĐND và UBND Quận 8 nội dung về việc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2020/NĐ-CP; ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 Nguyễn Thanh Sang tại Phiếu chuyển số 8014/PC-VP ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng HĐND và UBND Quận 8 nội dung về việc triển khai Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020;         

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị Tổ Công nghệ Thông tin Quận 8 đăng tải trên trang Thông tin điện tử Quận 8 các nội dung tuyên truyền như sau:

1. Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường hiệu quả thi hành trách nhiệm của Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị được biết và thực hiện nghiêm túc (đính kèm Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30/6/2020 của UBND TPHCM).

2. Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (đính kèm Luật số 53/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội).

              3. Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH về ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn, vệ sinh lao động và người lao động trong các lĩnh vực, ngành nghề, công việc có liên quan (đính kèm Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020; Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020).

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8


Số lượt người xem: 572    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm