SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
8
5
8
4
Đô thị - Môi trường - Nhà đất 29 Tháng Tư 2011 3:40:00 CH

Quận 8 triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nâng cấp đô thị thành phần số 2 tại Phường 8, Phường 10 Quận 8

Dự án Nâng cấp đô thị thành phần số 2 tại Phường 8, 10 là một trong số các dự án trọng điểm của Q8; việc triển khai thực hiện dự án này có ý nghĩa rất quan trọng và góp phần không nhỏ vào việc giải quyết những bức xúc về an sinh xã hội của nhân dân Q8 nói chung và nhân dân các Phường 8, 10 nói riêng.

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo tập trung, sâu sát và quyết liệt của Quận ủy-UBND Q8, các tập thể và cá nhân đã có nhiều nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, các đơn vị đã có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng trong thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả rất khả quan.

Tiến độ thực hiện dự án Nâng cấp đô thị thành phần số 2 (tính đến 26/4/2011) như sau:

- Tổng số hộ ảnh hưởng bởi dự án: 255 hộ (một phần 195 hộ và toàn phần 60 hộ); trong đó, Phường 8 là 166 hộ (một phần 143 hộ và toàn phần 23 hộ), Phường 10 là 89 hộ (một phần 52 hộ và toàn phần 37 hộ).

- Tổng số hộ đã có Quyết định thu hồi đất 254 hộ; trong đó Phường 8 là 165 hộ và Phường 10 là 89 hộ.

- Tổng số hộ đã nhận tiền bồi thường là 147 hộ (Phường 8 là 113 hộ và Phường 10 là 34 hộ), với số tiền chi trả là 13.568.544.810 đồng.

- Tổng số hộ đã bàn giao mặt bằng là 129 hộ (Phường 8 là 98 hộ và Phường 10 là 31 hộ).

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện dự án cũng gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc và tồn tại liên quan đến công tác hiệp thương, bồi thường cần được bổ sung các biện pháp và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân thuộc dự án… Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền vận động, hiệp thương, công tác phối hợp giữa đơn vị chuyên ngành và Tổ công tác của Ủy ban nhân dân Phường chưa đồng bộ và chặt chẽ, chưa thể hiện sự quyết tâm cao, dẫn đến tiến độ thực hiện dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước tháng 6 năm 2011 theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố, Quận ủy – Ủy ban nhân dân Q8 chỉ đạo:

1. Khu vực Phường 8:

+ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc quận cần quán triệt trong từng cán bộ, công nhân, viên chức về tính cấp bách, tầm quan trọng của dự án và chủ trương của Thường trực Quận uỷ - Ủy ban nhân dân quận quyết tâm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước tháng 6 năm 2011 theo yêu cầu chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, cán bộ, công nhân, viên chức khắc phục khó khăn, tập trung hoàn thành nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ.

+ Đối với trường hợp các hộ dân đã đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Q8 kết hợp với UBND các phường khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường cho các hộ dân trước ngày 28/4/2011 và vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng trước ngày 04/5/2011.

+ Đối với trường hợp các hộ dân đề nghị Quận hỗ trợ, sửa chữa theo nguyên trạng, Phòng QLĐT Q8 phối hợp cùng Tổ công tác kiểm tra hiện trạng nhà để lập phương án sữa chữa, bản vẽ thiết kế sửa chữa. Sau khi có bản vẽ thiết kế, tiếp xúc lại với hộ dân giải thích rõ về qui mô sửa chữa (xác định cụ thể chủng loại vật tư của từng hạng mục sửa chữa, giá trị sửa chữa thực tế của căn nhà để người dân biết và kiểm tra); thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 29/4/2011.

+ Đối với các trường hợp hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ trước đây nhưng chưa tháo dỡ nhà và bàn giao mặt bằng thì giao Chủ tịch UBND phường yêu cầu hộ dân thực hiện việc tháo dỡ và bàn giao mặt bằng trước ngày 29/4/2011.

2. Khu vực Phường 10:

+ Trưởng Ban BTGPMB Q8 nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc cập nhật và triển khai thực hiện nội dung thông báo kết luận của Thường trực Quận ủy- UBND Quận 8; nghiêm khắc phê bình đối với cán bộ được phân công trực tiếp phụ trách giải quyết hồ sơ do không thực hiện tốt nội dung thông báo kết luận của Ủy ban nhân dân Quận 8.

+ Đối với trường hợp các hộ dân đã đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, BBTGPMB Q8 kết hợp với UBND phường khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường cho các hộ dân trước ngày 06/5/2011 và vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng trước ngày 10/5/2011.

- Đối với trường hợp các hộ dân đề nghị Quận hỗ trợ, sửa chữa theo nguyên trạng, Phòng QLĐT Q8 phối hợp cùng tổ công tác kiểm tra hiện trạng nhà để lập phương án sữa chữa, bản vẽ thiết kế sửa chữa cần lưu ý: khi kiểm thực tế phải chụp ảnh hiện trạng căn nhà trước khi tháo dỡ; lập biên bản ghi rõ về kết cấu, chủng loại kiến trúc cụ thể của căn nhà, có chữ ký của chủ nhà và các thành viên tham gia kiểm tra. Sau khi có bản vẽ thiết kế, tiếp xúc lại với hộ dân giải thích rõ về qui mô sửa chữa xác định cụ thể chủng loại vật tư của từng hạng mục sửa chữa, giá trị sửa chữa thực tế của căn nhà để người dân biết và kiểm tra thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 05/5/2011 báo cáo Thường trực UBND Q8 để vận động đơn vị thi công.

+ Giao Trưởng Ban BTGPMB Q8 tham mưu kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố cho áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp hộ dân có nhà bị xẻ dọc được hỗ trợ 80% giá trị đất (theo giá thị trường) nhưng người dân không đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Khẩn trương kiểm tra toàn bộ hồ sơ bồi thường thuộc dự án nâng cấp đô thị thành phần số 2 đối với các trường hợp giải tỏa tòan bộ, phối hợp Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng TNMT Q8 báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân quận về pháp lý thu hồi đất. Thời gian thực hiện trước ngày 08/5/2011.

+ Đối với các trường hợp hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ trước đây nhưng chưa tháo dỡ nhà và bàn giao mặt bằng, giao Chủ tịch UBND phường phối hợp Thanh tra Xây dựng Q8 yêu cầu hộ dân thực hiện việc tháo dỡ và bàn giao mặt bằng trước ngày 06/5/2011. Nếu các hộ không chấp hành thì chuyển danh sách cho Ban BTGPMB Q8 (trước ngày 08/5/2011) để tổng hợp hồ sơ chuyển Thanh tra Xây dựng Q8 lập thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo qui định (trước ngày 10/5/2011).

(Văn Khánh, Minh Trọng – VPUBNDQ8)

 


Số lượt người xem: 6069    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm