SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
8
9
2
4
Đô thị - Môi trường - Nhà đất 27 Tháng Ba 2014 4:20:00 CH

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng Khu công viên Văn hóa- Du lịch- Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu tại Phường 4 Quận 8

Dự án đầu tư xây dựng Khu công viên Văn hóa- Du lịch- Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu tại Phường 4 Quận 8 đã được Hội đồng Bồi thường của dự án lập Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các trường hợp thuộc phạm vi giải tỏa, di dời của dự án. Phương án đã được Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt tại Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 04/3/2014.

1. Tóm tắt về quy mô, hiện trạng của dự án:

- Tên dự án: Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án xây dựng Khu công viên Văn hóa- Du lịch- Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8.

- Tên chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Thương mại-Dịch vụ-Xây dựng-Kinh doanh nhà Vạn Thái.

- Nguồn vốn thực hiện: Công ty Cổ phần Thương mại-Dịch vụ-Xây dựng-Kinh doanh nhà Vạn Thái.

- Mục tiêu dự án:

+ Thực hiện chiến lược chung của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà lụp xụp, nhà trên và ven kênh rạch; giải tỏa nhà lụp xụp dọc kênh rạch (rạch Sông Xáng, rạch Du) thuộc Chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà lụp xụp trên và ven kênh, rạch trên địa bàn Quận 8.

+ Góp phần xây dựng Khu công viên Văn hóa – Du lịch – Thể thao cấp quận đẹp, mở, cao cấp.

+ Góp phần hoàn thiện chức năng của quy hoạch chiến lược trong sự phát triển thành phố, cũng như phù hợp với quy hoạch tổng thể Quận 8.

+ Xây dựng khu phức hợp có chức năng trung tâm thương mại, văn phòng làm việc, trụ sở quản lý công viên, khách sạn và căn hộ cao cấp để chủ đầu tư kinh doanh thu hồi vốn.

+ Khai thác có hiệu quả giá trị sử dụng đất vừa đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội bến vững phù hợp với xu hướng phát triển chung.

+ Xóa quy hoạch treo, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong khu vực đã có quy hoạch được duyệt; đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của nhà đầu tư khi xây dựng khu công viên mở, cao cấp, đẹp cho quận.

- Quy mô dự án:

+  Tổng diện tích đất thuộc phạm vi dự án: 157.358,4m2.

+  Diện tích đất Công ty Cổ phần Thương mại- Dịch vụ- Xây dựng- Kinh doanh nhà Vạn Thái đã bồi thường, hỗ trợ: 78.131,6m2.

+  Diện tích đất còn lại chưa thỏa thuận bồi thường: 79.226,8m2.

+ Tổng số hộ bị ảnh hưởng: Khoảng 495 hộ gia đình, cá nhân.

- Vị trí thực hiện dự án: Khu đất dự kiến đầu tư xây dựng tọa lạc tại Phường 4 Quận 8 có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông                  : Giáp Rạch Ông Nhỏ.

+ Phía Tây                    : Giáp đường Cao Lỗ.

+ Phía Nam                   : Giáp Rạch Ông Nhỏ.

+ Phía Bắc                    : Giáp đường Tạ Quang Bửu.

2. Tiến độ thực hiện:

- Thời gian hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 01 (một) năm kể từ ngày phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trường hợp thực hiện bồi thường chậm được quy định như sau:

+ Bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra mà giá đất tại thời điểm bồi thường do Ủy ban nhân dân thành phố công bố cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi;

+ Bồi thường chậm do người bị thu hồi đất gây ra, nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.

3. Đơn giá bồi thường về đất ở:

Đơn giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ của dự án được áp dụng theo quy định tại Công văn số 192/UBND-ĐTMT ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

Tên đường – Vị trí

Đơn giá đất ở tại Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của

UBND thành phố

(đồng/m2)

Đơn giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ tại Công văn số 192/UBND-ĐTMT ngày 14/01/2014 của UBND thành phố

(đồng/m2)

(1)

(2)

(3)

I. Cao Lỗ

5.700.000

 

1. Không mặt tiền (hẻm cấp còn lại)

 

 

+ Vị trí 2 (hẻm ximăng rộng từ 3m-5m)

 

16.327.000

+ Vị trí 3 (hẻm ximăng rộng từ 2m-<3m)

 

14.151.000

+ Vị trí 3 (hẻm đất rộng từ 2m-<3m)

 

12.787.000

+ Vị trí 4 (hẻm ximăng nhỏ hơn 2m)

 

12.659.000

+ Vị trí 4 (hẻm đất nhỏ hơn 2m)

 

11.462.000

II. Tạ Quang Bửu

 

 

1. Mặt tiền

6.800.000

38.679.000

2. Không mặt tiền

2.1. Hẻm cấp 1

+ Vị trí 2 (hẻm ximăng rộng từ 3m-5m)

 

19.951.000

2.2. Hẻm cấp 2

+ Vị trí 2 (hẻm ximăng rộng từ 3m-5m)

 

18.645.000

+ Vị trí 2 (hẻm đất rộng từ 3m-5m)

 

16.879.000

+ Vị trí 3 (hẻm ximăng rộng từ 2m-<3m)

 

16.813.000

+ Vị trí 3 (hẻm đất rộng từ 2m-<3m)

 

15.223.000

+ Vị trí 4 (hẻm ximăng nhỏ hơn 2m)

 

15.109.000

+ Vị trí 4 (hẻm đất nhỏ hơn 2m)

 

13.622.000

2.3 Hẻm cấp còn lại

+ Vị trí 2 (hẻm ximăng rộng từ 3m-5m)

 

17.086.000

+ Vị trí 2 (hẻm đất rộng từ 3m-5m)

 

15.437.000

+ Vị trí 3 (hẻm ximăng rộng từ 2m-<3m)

 

15.397.000

+ Vị trí 3 (hẻm đất rộng từ 2m-<3m)

 

13.882.000

+ Vị trí 4 (hẻm ximăng nhỏ hơn 2m)

 

13.756.000

+ Vị trí 4 (hẻm đất nhỏ hơn 2m)

 

12.415.000

4. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp:

- Đơn giá bồi thường đất nông nghiệp:

+ Đối với đất nông nghiệp có vị trí mặt tiền đường thì giá đất tính bồi thường là: 380.000 đồng/m2.

+ Đối với đất nông nghiệp có vị trí không mặt tiền đường thì giá đất tính bồi thường là: 342.000 đồmg/m2.

- Hỗ trợ đối với đất nông nghiệp:

Ngoài việc được bồi thường như nêu trên, người quản lý sử dụng đất nông nghiệp còn được hỗ trợ theo quy định với mức từ 3.533.500 đồng/m2 đến 15.471.600 đồng/m2 tùy vị trí, pháp lý của khu đất. Diện tích được hỗ trợ không quá 800m2/hộ gia đình, cá nhân.

5. Đơn giá bồi thường về kiến trúc:

Đơn giá xây dựng để tính bồi thường được áp dụng theo đơn giá xây dựng mới (suất vốn đầu tư) của nhà, công trình do Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 về ban hành biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Về chính sách hỗ trợ:

Ngoài một số đơn giá bồi thường cơ bản như nêu trên, trong Phương án bồi thường của dự án còn có các chính sách hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ đối với nhà ở trên và ven kênh rạch.

- Hỗ trợ di chuyển: từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng/hộ

- Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất:

+ Hộ gia đình và cá nhân bị thu hồi toàn bộ nhà ở, đất ở (không sản xuất nông nghiệp) phải di chuyển chỗ ở đến nơi khác được hỗ trợ 1.000.000 đồng cho mỗi nhân khẩu có tên trong hộ khẩu thường trú hoặc có thời gian tạm trú trước khi có quyết định thu hồi đất từ 12 tháng trở lên (không tính đối với các trường hợp thuê, mướn) tại căn nhà phải di chuyển đến nơi khác.

+ Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi nhà, đất thuộc diện hộ nghèo (có mã số): 5.000.000 đồng/hộ.

+ Khi Nhà nước thu hồi toàn bộ nhà, đất của tổ chức kinh tế, hộ sản xuất, kinh doanh có đăng ký kinh doanh, mà bị ngừng sản xuất, kinh doanh do phải di dời.

- Hỗ trợ đối với gia đình chính sách: từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng/hộ.

7. Về tái định cư:

Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất theo phương án này mà phải di chuyển chỗ ở thì được bồi thường bằng tiền để tự lo chỗ ở mới. Nếu có nhu cầu tái định cư thì được bố trí tái định cư bằng căn hộ chung cư tại Khu chung cư tái định cư Phường 4 Quận 8 nhằm phục vụ cho dự án đầu tư xây dựng Khu Công viên Văn hóa- Du lịch-Thể thao-phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8.

Đối với trường hợp có nhà đất bị giải tỏa nhưng không đủ điều kiện để bồi thường về đất, không đủ điều kiện tái định cư và không có nơi ở nào khác thì Hội đồng Bồi thường của dự án trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết cho thuê.

a) Diện tích đất ở, nhà ở để bố trí tái định cư: Là diện tích theo quy hoạch nhà ở tại khu tái định cư được phê duyệt.

b) Quỹ nhà ở, đất ở tái định cư: Khu chung cư tái định cư có diện tích 20.434,60m2. Trong đó: có 03 cặp tháp đôi, tổng số căn hộ là 1.212 căn, tổng diện tích sàn xây dựng là 165.886m2.

c) Giá bán, giá thuê tái định cư: là giá phù hợp với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường do Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt.

 Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tái định cư theo quy định nhận nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản chênh lệch đó; trường hợp không nhận đất ở, nhà ở tại khu tái định cư thì được nhận tiền tương đương với khoản chênh lệch đó, cụ thể:

- Diện tích căn hộ chung cư tối thiểu để tính hỗ trợ là 30m2. Phần diện tích lớn hơn 30m2 người bị thu hồi đất phải thanh toán tiền theo quy định;

- Việc áp dụng suất tái định cư tối thiểu được áp dụng trong quỹ nhà ở tái định cư có giá bán tái định cư thấp nhất của dự án đó (quỹ nhà ở, đất ở tái định cư có thể nằm trên địa bàn nhiều Quận - Huyện) có giá trị thấp nhất;

- Số tiền được bồi thường, hỗ trợ để làm cơ sở tính hỗ trợ suất tái định cư tối thiểu bao gồm:

+ Tiền bồi thường, hỗ trợ về đất ở; 

+ Tiền hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở (nếu có).

* Tiêu chí ưu tiên bố trí tái định cư:

- Ưu tiên người chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước. Tháo dỡ, thu dọn tài sản trên đất và bàn giao mặt bằng trống đúng thời gian quy định.

- Ưu tiên gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn.

- Trả hết tiền một lần cho căn hộ được bố trí.

- Nhà có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ.

- Nhà không có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ nhưng sử dụng ổn định, không có tranh chấp từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.

* Nguyên tắc bố trí tái định cư:

Trong trường hợp nhiều hộ có nguyện vọng lựa chọn cùng vị trí căn hộ chung cư tại khu tái định cư thì việc xét bố trí dựa theo tiêu chuẩn ưu tiên như sau:

- Đất ở nơi ở cũ nằm ở vị trí mặt tiền đường và chấp hành di dời trước thời hạn của Hội đồng Bồi thường của dự án quy định.

- Di dời đúng thời hạn.

- Trường hợp không thể xét chọn theo các tiêu chí nêu trên thì tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên.

- Trước khi thỏa thuận hiệp thương, Hội đồng Bồi thường của dự án công bố công khai các căn hộ bố trí tái định cư về diện tích, đơn giá để người dân lựa chọn, đăng ký bốc thăm.

8. Về khen thưởng:

Đối với các tổ chức, hộ gia đình bị thu hồi nhà, đất chấp hành tốt chủ trương, chính sách và kế hoạch bồi thường, di chuyển và giao mặt bằng đúng thời hạn sẽ được hưởng chế độ ưu tiên trong chính sách tái định cư của dự án và được thưởng bằng tiền như sau:

- Trường hợp bị thu hồi toàn bộ:

+ Đối với tổ chức: 10.000.000 đồng/lần (không tính thưởng đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp);

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân: 5.000.000 đồng/lần.

- Trường hợp chỉ thu hồi một phần (hoặc chỉ bị thu hồi toàn bộ đất nông nghiệp): tính bằng 50% theo quy định nêu trên.

- Trường hợp di chuyển và giao mặt bằng sau thời hạn quy định thì không được thưởng.

9. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án: Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

(Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8)

                                                                                                         


Số lượt người xem: 5473    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm