CÔNG TRÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CỦA BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY QUẬN 8 “DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA"
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
6
0
9
9
8
Dân ta phải biết sử ta 21 Tháng Mười 2011 2:40:00 SA

5. PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG

Còn gọi : Thánh Gióng, được vua Lý Thái Tổ phong là Xung Thiên Thần Vương.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư ghi rằng : Vào đời Hùng Vương thứ 6, ở làng Phù Đổng (nay là thuộc huyện Gia Lâm – Hà Nội) có ông nhà giàu sinh con trai tên là Gióng. Hơn ba tuổi, Gióng ăn, uống, to lớn nhưng lại không biết nói cười. Đến khi trong nước có giặc Ân xâm lược, vua sai người đi cầu người có tài đánh lui quân giặc. Hôm ấy, Gióng bỗng nói được, bảo mẹ mời sứ giả nhà vua đến và nói rằng “Xin cho một thanh gươm, một con ngựa, nhà vua không còn lo gì nữa”. Nhà vua sai đem cho thanh gươm, con ngựa, Gióng liền nhảy lên ngựa, vung gươm đi trước, quan quân theo sau, phá giặc ở núi Vũ Ninh. Giặc tự quay giáo đánh lẫn nhau, dư đảng quỳ lạy la liệt, hô “Gióng” là tướng nhà Trời và lập tức đầu hàng. Gióng nhảy lên ngựa bay lên trời đi mất. Nhà vua sai sửa sang nơi vườn nhà Gióng, lập đền thờ phụng.

Gióng được tôn phong là người anh hùng có công lớn trong việc chống ngoại xâm, là một vị thánh rất linh thiêng.

Hồ Chí Minh đã viết trong tập diễn ca Lịch sử nước ta :

“Hồng Bàng là tổ nước ta,

Nước ta lúc đó ta là Văn Lang.

Thiếu niên ta rất vẻ vang,

Trẻ em Phù Đổng tiếng vang muôn đời.

Tuổi tuy chưa đến chín, mười,

Ra tay cứu nước, diệt loài xâm lăng”.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

(Tài liệu tham khảo : Lịch sử Việt Nam, tập 3 của Hội Đồng Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh – Viện Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ xuất bản năm 2007).

 


Số lượt người xem: 4206    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm