CÔNG TRÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CỦA BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY QUẬN 8 “DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA"
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
6
0
8
7
5
Dân ta phải biết sử ta 21 Tháng Mười 2011 1:45:00 SA

13. DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ

Còn gọi : Dương Diên Nghệ

Dương Đình Nghệ là một hào trưởng ở vùng Ái Châu (Thanh Hóa), vốn là một bộ tướng cũ của họ Khúc.

Làng Ràng (Dương Xá, Thiệu Hóa, Thanh Hóa), quê hương của Dương Đình Nghệ, đã sớm trở thành một trong những trung tâm kháng chiến chống Nam Hán. Trong gia đình của Dương Đình Nghệ có đến 3000 nghĩa tử, ngày đêm rèn luyện võ nghệ, luyện tập quân sự, chuẩn bị thời cơ. Dương Đình Nghệ cử Đinh Công Trứ vào trấn giữ Hoan Châu (Nghệ An – Hà Tĩnh), Ngô Quyền chỉ huy quân đội chủ lực và mua chuộc Thứ sử Giao Châu để y không tâu báo cho vua Nam Hán đồng thời ông chấp nhận chức coi giữ đất Ái Châu do vua Nam Hán ban, nhằm giữ bí mật những hoạt động chuẩn bị kháng chiến.

Tháng 3 năm 931, ông cùng tướng cử binh từ Ái Châu tiến ra bao vây thành Đại La (Hà Nội) và khi chiếm được thành, Ông tự xưng là Tiết độ sứ.

Tháng 4 năm 937, ông bị viên bộ tướng dưới quyền Kiều Công Tiễn giết để đoạt chức Tiết độ sứ. Tin Dương Đình Nghệ bị sát hại lan truyền đi khắp nước, quần chúng cũng như quân lính vô cùng thương tiếc :

Thôi bèn ra bảo ba quân

Áo thô khăn trắng khóc rên dậy trời

Bây chừ thiên hạ gái trai

Thương người Đình Nghệ…

Dưới cờ cả bé khóc thương

Nguyện xin trả nghĩa họ Dương cho tuyền

(Thiên Nam ngữ lục)

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

(Tài liệu tham khảo : Lịch sử Việt Nam, tập 3 của Hội Đồng Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh – Viện Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ xuất bản năm 2007).

 


Số lượt người xem: 2416    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm