CÔNG TRÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CỦA BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY QUẬN 8 “DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA"
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
6
1
1
4
7
Dân ta phải biết sử ta 21 Tháng Mười 2011 1:50:00 SA

12. KHÚC THỪA DỤ

Khúc Thừa Dụ có tính khoan hòa, thương người, được dân chúng suy tôn. Gặp thời loạn lạc, nhân danh là hào trưởng một xứ. Khúc Thừa Dụ có mưu lược rất khôn khéo, một mặt tự xưng là Tiết độ sứ Tĩnh Hải, xây dựng chính quyền tự chủ, mặt khác chủ động xin mệnh với nhà đường để nhà Đường không có cớ đàn áp. Đồng thời để cho danh chính ngôn thuận đối với các thế lực phiên trấn bên ngoài và cả với các hào trưởng bên trong. Trước sự việc đã rồi, lại trong tình thế quốc sự rối ren, vua Đường đành phải chấp nhận lời thỉnh cầu của Khúc Thừa Dụ. Trên thực tế cũng như trên danh nghĩa, Khúc Thừa Dụ nắm toàn quyền kiểm soát trấn Tĩnh Hải, thiết lập một chính quyền tự chủ thay cho chính quyền đô hộ của nhà Đường.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

(Tài liệu tham khảo : Lịch sử Việt Nam, tập 3 của Hội Đồng Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh – Viện Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ xuất bản năm 2007).

 

 


Số lượt người xem: 2841    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm