SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
0
8
0
1
1
Cải cách hành chính 06 Tháng Tư 2012 9:45:00 SA

Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong quý I năm 2012

Trong quý I năm 2012, Ủy ban nhân dân quận và phường tập trung giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đạt kết quả cụ thể sau:

- Đối với quận: Tiếp nhận 10.818 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 9.866 hồ sơ đạt 91,19%; 952 hồ sơ chưa đến hạn (trong đó có 102 hồ sơ về lĩnh vực xây dựng, 762 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, 37 hồ sơ về lĩnh vực đăng ký kinh doanh, 50 hồ sơ về lĩnh vực lao động, 01 hồ sơ về lĩnh vực y tế).

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận đã phát ra và nhận lại tổng số 359/359 phiếu khảo sát ý kiến đánh giá về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của tổ chức, cá nhân. Qua phiếu khảo sát cho thấy, bình quân sự hài lòng của khách hàng chiếm 97,8%. Cụ thể lĩnh vực chứng thực (36/36 phiếu hài lòng đạt 100%), cấp bản sao hộ tịch (32/32 phiếu hài lòng đạt 100%), cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (28/28 phiếu hài lòng đạt 100%). Đối với lĩnh vực cấp Giấy phép xây dựng có 174 phiếu với tỉ lệ phiếu hài lòng chỉ đạt 95,3%; người dân chủ yếu chưa hài lòng về số lần đi lại để hoàn tất hồ sơ có 49/174 phiếu chiếm 28,1%. Đối với lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở có 89 phiếu với tỉ lệ phiếu hài lòng chỉ đạt 94,6%; người dân chưa hài lòng về số lần đi lại để hoàn tất hồ sơ có 34/89 phiếu chiếm 38,2%. Nguyên nhân chủ yếu khi tiếp nhận cán bộ chưa nắm vững các hồ sơ liên quan của từng trường hợp dẫn đến việc hồ sơ chưa đầy đủ, phải bổ sung, có hồ sơ để hoàn tất phải bổ sung 2 – 3 lần làm kéo dài thời gian từ 02 cho đến 10 ngày.

- Đối với 16 phường: Tiếp nhận 89.741 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 89.738 đạt 99,99% (còn 03 hồ sơ chưa đến hạn thuộc lĩnh vực đất đai của Phường 4), trong đó có 80.608 hồ sơ về lĩnh vực chứng thực, 7283 hồ sơ lĩnh vực hộ tịch, 464 hồ sơ lĩnh vực xây dựng và 1383 hồ sơ lĩnh vực đất đai. Trong quý, các phường đã phát ra và nhận lại tổng số 3456/3456 phiếu khảo sát ý kiến đánh giá về thực hiện cơ chế một cửa của tổ chức, cá nhân đến công chứng, chứng thực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường. Qua phiếu khảo sát cho thấy, bình quân sự hài lòng của khách hàng chiếm 99,1%. Qua đó, người dân chưa hài lòng tập trung lĩnh vực như hộ tịch, xây dựng và đất đai tại Phường 6, 15 (bình quân người dân hài lòng chỉ đạt 97%); đặc biệt Phường 4 và 16 trong quý chưa tiến hành lấy phiếu khảo sát và tổng hợp đánh giá sự hài lòng của người dân.

 


Số lượt người xem: 6094    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm