SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
4
5
2
4
6
9
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 05 Tháng Sáu 2023 2:48:24 CH
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 03 NĂM 2023  (11/03/2023)
1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tổng kết Chợ hoa Xuân, Chợ hoa Tết “Trên bến dưới thuyền” Tết Quý Mão - năm 2023; Xây dựng và triển khai các Kế hoạch năm: hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Quận 8 năm 2023; kế ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 02 NĂM 2023  (11/02/2023)
1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tập trung kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp tham gia đăng ký giá và kê khai giá, các đơn vị tham gia ...
KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2023  (20/01/2023)
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8) Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc và tạo tiền đề để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2025. Dự báo tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều yếu tố rủi ...
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023  (04/01/2023)
I. BỐI CẢNH QUẬN 8: Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các kế hoạch 5 năm 2021- 2025, góp phần triển khai các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách ...
CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2022  (16/01/2022)
I. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 1. Mục tiêu tổng quát Chủ đề năm 2022 là: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. Tập trung kiểm soát tốt dịch ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 12 NĂM 2021  (16/11/2021)
1. Triển khai kịp thời các quy định, hướng dẫn của thành phố; chỉ đạo thực hiện đảm bảo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; quyết tâm tháo gỡ ngay khó khăn, xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch cho người dân, doanh nghiệp, địa phương. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 11 NĂM 2021  (16/10/2021)
1. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 - Triển khai thực hiện Kế hoạch tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận 8 theo Quyết định 3300/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố. - Tiếp tục theo dõi, phát hiện các ổ dịch, kịp ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021  (16/09/2021)
Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi kinh tế; triển khai đồng bộ, hài hòa giữa phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế; phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2021, cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, cụ thể ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 9 NĂM 2021  (16/08/2021)
- Khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế dựa trên tình hình thực tiễn tại địa phương nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ người dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới (gắn với thu ngân sách và các chỉ tiêu pháp lệnh ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021  (16/07/2021)
1. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, thành phố về công tác phòng, chống dịch, kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công, trong đó tấn công là chính. Giữ mức cảnh giác cao nhất với dịch bệnh, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai các hoạt động ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm