SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
4
8
3
0
9
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 20 Tháng Sáu 2021 2:34:01 SA
CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2019  (16/11/2019)
1. Kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân Quận 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 giao; thực hiện theo đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 2. Triển khai thực hiện giá dịch vụ sử dụng mặt bằng bán hàng tại các chợ. Tiếp tục thực hiện công tác kết nối cung cầu, ...
CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019  (16/10/2019)
1. Tập trung các giải pháp đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp; chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, chương trình bình ổn thị trường, chương trình kích cầu đầu tư…, kiểm tra giá cả thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; tạo tiền đề phát triển nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra sau đăng ký kinh ...
CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2019  (16/09/2019)
1. Tập trung các giải pháp đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp; Tiếp tục thực hiện công tác kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh Quận 8 đến tiểu thương và người dân tại các chợ truyền thống trên địa bàn Quận 8 năm 2019. Triển khai kế hoạch kiểm tra sau đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp và thành lập Tổ kiểm tra để ...
CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂMTHÁNG 8 NĂM 2019  (16/08/2019)
1. Tập trung các giải pháp đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp; chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, chương trình bình ổn thị trường, chương trình kích cầu đầu tư… Thường xuyên kiểm tra sau đăng ký kinh doanh. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Tổ chức rà soát, đối chiếu số liệu doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực tế trên địa bàn. 2. Phấn ...
CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019  (16/07/2019)
1. Tập trung các giải pháp đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp; chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, chương trình bình ổn thị trường, chương trình kích cầu đầu tư…, kiểm tra giá cả thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; tạo tiền đề phát triển nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra sau đăng ký kinh ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 6 NĂM 2019  (16/06/2019)
1. Tăng cường kiểm tra sau đăng ký kinh doanh; kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; kiểm tra niêm yết đúng giá và bán đúng giá đã niêm yết; giám sát hoạt động của các cửa hàng kinh doanh gas, xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng xử phạt nghiêm ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5 NĂM 2019  (23/05/2019)
1. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 8. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng xử phạt nghiêm hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. 2. ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ 2 NĂM 2019  (10/04/2019)
1. Tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, khảo sát thị trường, kết nối doanh nghiệp; giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp, tháo gỡ các khó khăn cấp bách của doanh nghiệp. Tăng cường tổ chức kiểm ra về môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Quận 8. Xây dựng và triển ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 3 NĂM 2019  (09/03/2019)
1. Tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, khảo sát thị trường, kết nối doanh nghiệp; giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp, tháo gỡ các khó khăn cấp bách của doanh nghiệp. Tổ chức rà soát, đối chiếu số liệu doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực tế trên địa bàn. 2. Triển khai thực hiện điều ...
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 02 NĂM 2019  (10/02/2019)
1. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; tập trung theo dõi chặt chẽ đảm bảo hành hóa lưu thông, phân phối trên thị trường đạt chất lượng đúng quy định rõ nguồn gốc không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng gián đoạn nguồn hàng; hỗ trợ kết kết nối các doanh nghiệp sản xuất phân phối hàng thiết yếu phục vụ tết với các ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm