SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
3
9
8
0
6
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 16 Tháng Mười Hai 2019 8:45:00 SA

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 12 năm 2019

1. Triển khai thực hiện giá dịch vụ sử dụng mặt bằng bán hàng tại các chợ. Tiếp tục thực hiện công tác kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh Quận 8 đến tiểu thương và người dân tại các chợ truyền thống, đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy; giữ vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, xử lý tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường xung quanh các chợ. Tập trung quản lý thị trường, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi gian lận thương mại; theo dõi biến động giá cả các hàng hóa thiêt yếu và dự báo biến động giá cả trên địa bàn trong tháng cuối năm, nhât là dịp Têt 2020, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý giá.

2. Phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019, đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu; tăng cường công tác quản lý thu thuế, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, rà soát đôn đốc, thu nộp thuế kịp thời. Tiếp tục thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8.

3. Tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường thu thập pháp lý và thông báo thu hồi đất các hộ chưa liên lạc được và tổ chức hiệp thương bản vẽ dự án. Kiểm tra và kiện toàn hồ sơ để tiến hành họp hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trình thẩm định giá các dự án được triển khai.

4. Phối hợp Thanh tra xây dựng, Ủy ban nhân dân 16 phường tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường, xây dựng sai phép, không phép kịp thời. Thực hiện xử phạt về vệ sinh môi trường theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công; tiến độ các công trinh trọng điểm; đảm bảo đến cuối năm 2019 giải ngân đạt trên 95%; trên cơ sở đó, tập trung đôn đốc thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

5. Tiếp tục thực hiện công tác điều tra, xây dựng bảng giá đất năm 2020; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các dự án đã hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận và bàn giao cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Kiểm tra lộ trình thu gom, vận chuyển rác; lộ trình thu gom rác dọc tuyến. Tổ chức và hoàn thành các lớp tập huấn về Chương trinh phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo Kế hoạch.

6. Triển khai Kế hoạch Hội thi ảnh Quận 8 “Nét đẹp Quận 8” năm 2020. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 73 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2019); 59 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2019), 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019); 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019). Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao mừng Xuân Canh Tý và mừng Đảng năm 2020. Triển khai công tác kiểm tra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, tập trung kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa giải trí đông người.

7. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội; an sinh xã hội. Thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo đa chiều, định hướng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo căn cơ bền vững. Hoàn chỉnh báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo bên vững năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp, các cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm, dễ phát sinh tệ nạn xã hội (mại dâm, ma túy). Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn.

8. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình địa bàn; thường xuyên tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục tập trung tăng cường biện pháp công tác, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và biện pháp phòng ngừa không để xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là các khu vực đang thực hiện các dự án, dựng lô cốt trên đường. Thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền công tác phòng, chống cháy, nổ, kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ. Tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn theo Đề án 1237 của Thủ tướng chính phủ và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

9. Tiếp tục thực hiện Chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54/2017/ỌH14 của Quốc hội”. Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Đẩy mạnh thực hiện khảo sát đánh giá hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo các tiêu chí của Thành phố; tăng tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính. Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2019; tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019. Triển khai kế họach đánh giá, phân loại cán bộ công hcu71c, viên chức năm 2019 đảm bảo đúng tiến độ quy định. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020; kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận năm 2020.

10. Chuẩn bị chu đáo các báo cáo, tờ trình phục vụ kỳ họp cuối năm 2019 Hội đồng nhân dân Quận 8, Ban Chấp hành Đảng bộ quận. Kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao; khẩn trương, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội – quốc phòng, an ninh tháng 11 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8./.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

 


Số lượt người xem: 287    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm