SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
3
9
2
8
3
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 16 Tháng Giêng 2020 9:20:00 SA

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA- XÃ HỘI NĂM 2020

I. BỐI CẢNH QUẬN 8:

Nền kinh tế của quận tăng trưởng chậm, quy mô doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đa số nên nguồn thu ngân sách không lớn; hạ tầng chưa hoàn thiện; nhu cầu đầu tư lớn trong khi Thành phố chưa đủ nguồn lực bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn, huy động nguồn lực đầu tư xã hội còn khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, tình trạng ùn tắt giao thông thường xuyên tại các vị trí các cầu trên địa bàn vào giờ cao điểm chưa thể giải quyết ngay.

II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020:

1. Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục triển khai và hoàn thiện các kế hoạch thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, trong đó tập trung tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển, tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết nợ đọng thuế, tập trung thực hiện bàn giao mặt bằng cho các dự án trọng điểm theo chỉ đạo của Thành phố. Ủy ban nhân dân Quận tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục rà soát nhằm duy trì kết quả đã đạt được trong năm 2019. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu theo đúng định hướng thương mại dịch vụ - công nghiệp xây dựng. Tăng cường xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, sử dụng ngân sách hiệu quả. Giảm mạnh tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH17 của Quốc hội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2020:

a) Các chỉ tiêu kinh tế:

- Tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 75%, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 25%.

- Thu ngân sách nhà nước đạt 100% dự toán.

b) Các chỉ tiêu Văn hóa - Xã hội:

- Số khu phố đạt chuẩn Khu phố văn hóa: 89.

- Số phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị: 9.

- Tỷ lệ hộ nghèo: Hoàn thành cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí năm 2019.

- Số lao động được tạo việc làm trong năm: 9.000 người/năm.

- Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao.

- Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương: đạt 92%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: đạt 100%; hiệu suất đào tạo tiểu học đạt 99%, trung học cơ sở: đạt 97%. Tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn: mầm non 88%, tiểu học 99%, trung học cơ sở 87%.

c) Các chỉ tiêu Xây dựng - Môi trường:

- Đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch vốn năm 2020 trên địa bàn quận, tỷ lệ giải ngân đạt trên 95%.

- Tỷ lệ hộ dân, tổ chức đăng ký đổ rác: 100%

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và đưa đi xử lý: 100%.

- Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom và đưa đi xử lý: 100%.

- Tỷ lệ chất thải công nghiệp thông thường được thu gom và đưa đi xử lý: 100%.

- Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom và đưa đi xử lý: 100%.

- Hoàn thành 03 công trình chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII gồm: Công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống sân vận động Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 8; Xây mới Trường Mầm non Tuổi Thơ Phường 5 và sửa chữa Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 8.

- Phấn đấu xây dựng 05 tuyến đường đạt chuẩn tuyến đường văn minh mỹ quan đô thị gồm: đường Phạm Thế Hiển, Hưng Phú, Tùng Thiện Vương, Phạm Hùng và Tạ Quang Bửu (Phường 5).

- Phát hiện kịp thời và xử lý theo đúng quy định 100% các trường hợp xây dựng không phép, sai phép. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xây dựng.

d) Chỉ tiêu về quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội:

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở 2 cấp quận và phường.

- Kéo giảm 3% số vụ phạm pháp hình sự; khám phá các vụ án hình sự đạt trên 75%. Hoàn thành việc chuyển hóa địa bàn phước tạp về ma túy tại Phường 12 và Phường 14; không để phát sinh điểm mới.

- Kéo giảm 5% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương.

e) Chỉ tiêu về cải cách hành chính: Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mếm quản lý; công khai minh bạch 100% thủ tục hành chính; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyển 3, 4; Tỷ lệ tổ chức, cá nhân đến liên hệ thực hiện đánh giá hài lòng trên 95%.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2020:

1. Về kinh tế

- Triển khai hiệu quả các giải pháp chính sách của thành phố, đồng thời triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế;tập trung nguồn lực phát triển nhanh các ngành, sản phẩm giá trị gia tăng cao.

- Khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8 theo kế hoạch.

- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động để tăng hiệu quả.Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thông qua các chương trình hỗ trợ, tập huấn, phát triển kỹ năng quản lý và xây dựng thương hiệu; hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế chính sách của Thành phố hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, nâng cao năng lực quản trị sản xuất – kinh doanh.

- Tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp với chính quyền Quận 8, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động Hội quán sinh vật cảnh Quận 8  điểm đến của hành trình du lịch trên sông và kế hoạch phát triển khu vực Cảng sông Phú Định, chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Bình Điền. Xây dựng Thương hiệu Chợ hoa tết Quận 8: “Trên bến dưới thuyền” riêng có của Quận 8 và Thành phố, là điểm đến trong hành trình du lịch của Quận 8 và Thành phố.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kế họach phát triển hệ thống chợ- siêu thị- trung tâm thương mại trên địa bàn Quận 8 đến năm 2025 theo hướng văn minh hiện đại, tiện ích và đồng bộ phù hợp với quy họach chung của thành phố và phù hợp với phát triển cơ sở hạ tầng, văn minh đô thị, an sinh xã hội. Tạo điều kiện tốt nhất cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, mở rộng hình thức “nhà nước và nhân dân cùng làm”, khuyến khích đầu tư các dự án hạ tầng có quy mô nhỏ, xây dựng hệ thống bán lẻ, phục vụ dân sinh trong phát triển đô thị mới; Tiếp tục vận động mở rộng hệ thống cửa hàng văn minh tiện lợi, xây dựng các điểm bán hàng bình ổn giá. Tiếp tục thực hiện kế hoạch vận động xây dựng chợ theo hướng Văn minh - Thương nghiệp, phấn đấu 16/16 chợ đạt tiêu chí.

- Tăng cường quản lý thị trường, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi gian lận thương mại. Tiếp tục chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, chương trình cho vay bình ổn thị trường và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình đột phá của Thành phố như Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh.

- Thúc đẩy tăng trưởng du lịch theo hướng bền vững, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và văn minh, giới thiệu hình ảnh Quận 8 thân thiện và an toàn.

- Tiếp tục triển khai phương hướng, nhiệm vụ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016 - 2020, khuyến khích thành lập Hợp tác xã, tổ hợp tác trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, phấn đấu tốc độ tăng trưởng doanh thu khu vực kinh tế tập thể tăng bình quân 12 – 15% năm.

2. Về thu, chi ngân sách

- Tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật. Điều hành dự toán chi ngân sách chặt chẽ, theo đúng dự toán được duyệt và đúng chế độ tiêu chuẩn định mức quy định.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế. Tăng cường kiểm tra, thanh tra thuế, chống thất thu, chuyển giá. Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, giảm nợ đọng thuế.

3. Về quản lý đô thị:

- Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các quy hoạch về phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội có liên quan đến việc sử dụng đất, đảm bảo việc triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.

 - Phát triển hài hòa, đồng bộ giữa xây dựng mới và cải tạo chỉnh trang đô thị. Tăng cường hiệu quả thực hiện quản lý, duy tu hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cây xanh; đề xuất giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề phát sinh; khắc phục tình trạng ngập nước do mưa, triều cường. Tiếp tục tập trung đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm và các công trình trường học theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Huy động sức dân tham gia đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, cơ sở hạ tầng trong khu dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và cung cấp các thông tin về quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật của Quận để tạo sự hưởng ứng của xã hội; công khai các quy hoạch cho người dân tham gia giám sát việc thực hiện quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư. Kiểm tra, giám sát những khu vực đã có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được phê duyệt; đề xuất điều chỉnh kịp thời những khu vực quy hoạch không còn phù hợp.

- Rà soát các dự án chậm triển khai, không đủ năng lực triển khai để kiến nghị thu hồi tạo quỹ đất mời gọi đầu tư các dự án nhà ở xã hội phục vụ Chương trình chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân sống trên và ven 02 bờ Kênh Đôi trên địa bàn Quận 8.

- Rà soát các quỹ đất trên địa bàn quận, phù hợp quy hoạch, hoặc đủ điều kiện điều chỉnh quy hoạch để mời gọi đầu tư lập dự án quy hoạch khu nhà ở phân lô, liên kế tạo quỹ nền đất phục vụ Chương trình chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân sống trên và ven 02 bờ Kênh Đôi trên địa bàn Quận 8.

Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản hướng dẫn và ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân bị di dời thuộc Chương trình chỉnh trang, cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới các chung cư cũ, hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn Quận 8, Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo các Phòng Ban có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Tập trung thực hiện các giải pháp xóa giảm ngập cấp bách, nạo vét có trọng tâm, trọng điểm để phát huy hiệu quả giảm ngập, đồng thời tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án giải quyết ngập. Đôn đốc xử lý các vị trí lấn chiếm kênh rạch và các vị trí thi công ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước. Tiếp tục triển khai các dự án xây dựng mép bờ cao kênh – rạch của quận, kiểm soát ngăn chặn không để phát sinh điểm ngập mới.

- Tiếp tục tuyên, truyền phổ biến kiến thức về chủ động phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng về rủi ro thiên tai.

4. Về tài nguyên môi trường

- Rà soát, cải cách hành chính, đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đã giao đất, cho thuê đất và xử lý kịp thời đối với các dự án chậm triển khai nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất phục vụ cho đầu tư.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức, tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni-lông thay thế bằng cái loại túi thân thiện với môi trường...

- Tổ chức đăng ký và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm các quy định về ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh công tác quản lý chất thải công nghiệp, chất thải y tế, chất thải nguy hại.

- Triển khai tốt công tác giám sát việc thực hiện các nội dung trong Hợp đồng đấu thầu công tác vệ sinh môi trường do Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 8 thực hiện.

- Cải thiện đáng kể chất lượng vệ sinh đô thị, kiên quyết xóa các điểm mất vệ sinh trên địa bàn 16 phường, không để phát sinh mới hay phát sinh trở lại những điểm đã tổng vệ sinh; tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” trên địa bàn Quận 8.

- Bố trí vị trí lắp đặt thùng rác, nhà vệ sinh công cộng đảm bảo hợp vệ sinh và mỹ quan đô thị; triển khai thực hiện trang bị công trình hầm tự hoại đúng quy chuẩn đối với các hộ gia đình có nhà vệ sinh thoát trực tiếp xuống kênh, rạch.

5. Về văn hóa:

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hiện đại, văn minh, nghĩa tình, tôn trọng pháp luật, kỷ cương.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,hướng cuộc vận động về cơ sở, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở, rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ văn hóa của người dân.

- Tiếp tục nâng cấp, phát triển và đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa; nghiên cứu sâu những đặc trưng của truyền thống văn hóa.

6. Về giáo dục đào tạo:

- Tiếp tục xây dựng nền giáo dục và đào tạo Quận 8 phát triển đồng bộ, cân đối cơ cấu và quy mô, đa dạng hình thức học tập, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của nhân dân, hướng tới “xã hội học tập”.

- Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức đủ số lượng, cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ, phẩm chất, đạo đức.

- Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tối thiểu các điều kiện dạy và học.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đi đôi với đẩy mạnh giáo dục mũi nhọn, coi trọng giáo dục truyền thống, ý thức chấp hành pháp luật nhằm bồi dưỡng cho học sinh phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, đáp ứng xu thế hội nhập, phát triển của đất nước.

- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển giáo dục. Quan tâm thực hiện công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi.

- Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận. Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, tổ chức phân cấp quản lý mạnh mẽ cho các nhà trường trên nguyên tắc tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm.

7. Về y tế

Tập trung công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả khám và điều trị bệnh; Đầu tư nâng cấp và trang thiết bị cho Bệnh viện quận và các Trạm y tế phường đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Khống chế không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn quận; tích cực chủ động phòng, chống và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, kế hoạch hóa gia đình chăm sóc sức khỏe trẻ em, tiêm chủng mở rộng, y tế nha học đường, phòng chống HIV/AIDS. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động y tế, nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước thực hiện đúng theo tiêu chuẩn hành nghề khám và chữa bệnh.

8. Về lao động, giảm nghèo, an sinh xã hội:

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách về việc làm. Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động, thông tin thị trường lao động, gắn kết cung - cầu lao động theo nhu cầu của xã hội. Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở thị trường nước ngoài.

- Theo dõi tình hình lao động trong các doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chính sách lao động đối với người lao động mất việc; đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ người lao động nhanh chóng tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống. Triển khai và giải quyết các chính sách liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường công tác hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn - giới thiệu việc làm cho người lao động thất nghiệp để người lao động nhanh chóng quay trở lại làm việc.

- Tiếp tục thực hiện chương trình nâng cao chất lượng đào tạo nghề giai đoạn 2016 - 2020. Triển khai hiệu quả đề án dạy nghề, đào tạo nghề cho người khuyết tật, đào tạo nghề công tác xã hội; đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; phát triển các dịch vụ xã hội cơ bản, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người nghèo, người cận nghèo thông qua thực hiện các chính sách ưu đãi xã hội và an sinh xã hội. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo bền vững.

- Tăng cường chăm lo cho đối tượng chính sách có công; vận động sự ủng hộ của cơ quan, đơn vị và nhân dân xây dựng mới nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình an sinh xã hội, bao gồm các chương trình, đềán về nghề công tác xã hội, người lang thang xin ăn, người cao tuổi, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật và đối tượng bảo trợ xã hội.

- Thực hiện tốt chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ; từng bước bảo đảm bình đẳng giới trong mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; thu hẹp khoảng cách giới, xoá dần định kiến về giới trong đời sống xã hội.

9. Về xây dựng chính quyền:

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện kỷ cương hành chính. Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Rà soát và ban hành quy chế tổ chức hoạt động các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận để sửa đổi, bổ sung kịp thời theo quy định. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong hoạt động cải cách hành chính từ quận đến cơ sở nhằm góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính. Tiếp tục chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc quận cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí.

- Tăng cường khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực, phấn đấu đạt mức trên 95%. Tăng cường xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan nhà nước trong việc chấp hành và thực hiện các quy định pháp luật khiếu nại, luật tố cáo, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại một số cơ quan, đơn vị.

- Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm để củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tăng cường thanh tra, kiểm trađể phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng.

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chiến lược cải cách tư pháp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả trách nhiệm của chính quyền địa phương trong hoạt động tư pháp. Nâng cao hiệu quả công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp trên địa bàn. Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền pháp luật; tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho dân nghèo và chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở.

10. Về quốc phòng, an ninh:

- Chú trọng bồi dưỡng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của lực lực lượng vũ trang; nâng cao chất lượng tổ chức Hội thao quốc phòng. Tăng cường giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, hàng năm, hoàn thành chỉ tiêu giao quân, đảm bảo về số lượng và chất lượng, quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động hệ thống chính trị tham gia cùng lực lượng công an, quân sự trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng trong phong trào ở cơ sở; Nâng cao tính chủ động, phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm. Phấn đấu kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự và tăng tỷ lệ khám phá án đạt trên 70%; giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương).

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn kỹ năng thoát hiểm, phòng chống cháy nổ. Phát động phong trào tự quản về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan, doanh nghiệp, các khu vực có nguy cơ cháy cao; kiên quyết xử lý đối với các vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Trên đây là báo cáo tình hình, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8./.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8


Số lượt người xem: 248    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm