SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
3
6
5
6
7
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 16 Tháng Sáu 2020 8:10:00 SA

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 6 NĂM 2020

1. Tiếp tục tổ chức rà soát, đối chiếu số liệu doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực tế trên địa bàn quận. Kịp thời nắm bắt các nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp, tháo gỡ các khó khăn cấp bách của doanh nghiệp trên địa bàn quận. Đẩy mạnh thẩm định hồ sơ, chi hỗ trợ các hộ kinh doanh đã ngừng kinh doanh (gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid -19).

2. Tiếp tục điều hành sử dụng ngân sách theo đúng dự toán được duyệt và quy định của Luật ngân sách nhà nước, phù hợp với khả năng thu ngân sách, sử dụng các nguồn kinh phí chưa phân bổ và dự phòng ngân sách theo đúng quy định.

3. Tiếp tục ban hành Thông báo thu hồi đất của các dự án. Ủy ban nhân dân phường đẩy nhanh tiến độ xác minh nguồn gốc nhà đất các hộ dân để làm cơ sở xét điều kiện bồi thường, lập Chính sách bồi thường và Phương án bồi thường cho từng hộ dân. Đôn đốc các chủ đầu tư dự án có quỹ nhà phục vụ tái định cư về tiến độ xây dựng quỹ nhà để bố trí tái định cư cho các hộ dân di dời nhà trên và ven kênh rạch thuộc địa bàn Quận 8 và các dự án trọng điểm khác. Điều tra xã hội học đối với các tuyến kênh rạch còn lại. Chuẩn bị cho việc lập Phương án bồi thường di dời nhà trên Bờ Bắc Kênh Đôi tại Phường 8, 9, 10, 12, 14 Quận 8 và cải tạo rạch Nhảy, rạch Ruột Ngựa tại Phường 16 Quận 8.

4. Triển khai thực hiện thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố. Đề xuất phương án xây dựng trụ sở khu phố chưa có trụ sở hoạt động, phương án sửa chữa, cải tạo các trụ sở khu phố hư hỏng, xuống cấp.

5. Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc mé nhánh cây xanh nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư chậm bàn giao hạ tầng thực hiện bổ sung, sửa chữa các vướng mắc, khó khăn về hạ tầng để thực hiện bàn giao. Tiếp tục phối hợp Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật xử lý các trường hợp lấn chiếm hệ thống thoát nước. Thực hiện chuyển hóa các tuyến đường, khu vực nổi cộm về trật tự lòng lề đường theo nội dung ký kết giao ước thi đua ngày 31 tháng 3 năm 2018 giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 với Ban An toàn giao thông Thành phố.

6. Tăng cường kiểm tra cơ sở dịch vụ văn hóa; tiếp tục triển khai nội dung quản lý nhà nước trên lĩnh vực quảng cáo ngoài trời năm 2020. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu về di sản, di tích trên địa bàn Quận 8; tiểu sử nhân vật, địa danh được đặt tên đường tại Quận 8. Khảo sát công tác sửa chữa trường lớp trong dịp hè. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích tại các cơ sở giáo dục.

7. Duy trì công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường công tác truyền thông để nâng cao ý thức tự phòng bệnh của người dân. Tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ đối với người có công với cách mạng. Thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững.

9. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, bảo vệ an toàn. Tăng cường kiểm tra khách sạn, phòng trọ và nhà cho thuê nhằm phát hiện số đối tượng ẩn náu hoạt động. Tập trung xử lý số thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya nơi công cộng. Chấn chỉnh và tập trung tăng cường thông tin hoạt động của bọn tội phạm hoạt động băng nhóm, hoạt động lưu động phục vụ cho công tác phối hợp đấu tranh, phòng ngừa. Tổ chức thăm chiến sĩ mới các đơn vị năm 2020.

10. Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục thực hiện khảo sát đánh giá hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính. Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ tổ chức lại Trung tâm Thể dục thể thao và Trung tâm Văn hóa Quận 8. Rà soát, kiện toàn thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác,...

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8


Số lượt người xem: 261    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm