SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
7
4
7
4
0
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 16 Tháng Bảy 2020 8:15:00 SA

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, trọng tâm là 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên, chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, chương trình bình ổn thị trường, chương trình kích cầu đầu tư…, kiểm tra giá cả thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; tạo tiền đề phát triển nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra sau đăng ký kinh doanh. Thường xuyên rà soát, đối chiếu số liệu đăng ký kinh doanh với số liệu lập bộ của cơ quan Thuế, có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Tổ chức Ngày Hội xúc tiến thương mại du lịch năm 2020, tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp với chính quyền. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; tập trung các biện pháp chống hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại góp phần bình ổn giá cả thị trường. Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Xây dựng và hoàn thiện ấn phẩm “Cẩm nang du lịch Quận 8”.

2. Phấn đấu thu đạt chỉ tiêu để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; tập trung công tác kiểm tra việc chấp hành quy định về nghĩa vụ thuế, tăng cường công tác quản lý thu thuế, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, rà soát đôn đốc, thu nộp thuế kịp thời. Phát huy tốt vai trò của Hội đồng tư vấn thuế phường trong công tác quản lý thuế theo quy định, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thu ngân sách trên địa bàn. Điều hành, sử dụng ngân sách theo đúng dự toán được duyệt và quy định của Luật Ngân sách nhà nước, phù hợp với khả năng thu ngân sách, sử dụng các nguồn kinh phí chưa phân bổ và dự phòng ngân sách theo quy định. Đẩy mạnh các biện pháp quản lý, khai thác các nguồn thu, thực hiện công tác chống sót hộ, công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Tổ chức Hội nghị chuyên đề về giải pháp thu ngân sách để đạt chỉ tiêu đề ra. Hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

3. Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư về tiến độ xây dựng quỹ nhà để bố trí tái định cư cho các hộ dân di dời nhà trên và ven kênh rạch thuộc địa bàn Quận 8. Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc mé nhánh cây xanh nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Tăng cường rà soát các dự án, đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục đầu tư và thi công các dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng, quyết toán công trình; thực hiện nghiêm và chính xác trong công tác giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo cuối năm giải ngân đạt trên 95%. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra các lô cốt của các dự án hạ tầng địa bàn Quận 8, xử lý nếu sử dụng không đúng mục đích. Khảo sát, đề xuất duy tu, nâng cấp vỉa hè (kẻ vạch sơn,..). Kiểm tra, xử lý các vị trí mất an toàn giao thông địa bàn Quận 8.

4. Rà soát, thống kê, tổ chức đo đạc, cắm mốc và bàn giao Ủy ban nhân dân Phường quản lý các khu đất công phát sinh; tiếp tục hướng sử dụng hiệu quả các khu đất công trên địa bàn Quận 8. Triển khai kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất của các cá nhân, tổ chức được nhà nước cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; phát hiện kịp thời và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức, cơ quan, hộ gia đình, cá nhân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh môi trường trong hoạt động quét dọn, thu gom, vận chuyển rác. Phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị cung cấp dịch vụ công ích thực hiện không đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động quét dọn, thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi gây mất vệ sinh đô thị.

5. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các họat động  kỷ niệm các ngày lễ 6 tháng cuối năm. Tăng cường công tác kiểm tra cơ sở dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa, tập trung kiểm tra các ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Tổ chức tổng kết năm học 2019 – 2020 và sửa chữa hè. Tổ chức mít-tinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7 năm 2020 kết hợp Tổng kết 5 năm thực hiện Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2016 -2020. Tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 và Sơ kết phong trào năm 2019 và biểu dương Gia đình Văn hóa tiêu biểu năm 2019 - 2020 trên địa bàn Quận 8. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020). Bàn giao điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2020-2021. Tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021. Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021.

6. Chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tỷ lệ người dân tham gia khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, đào tạo nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận. Tăng cường truyền thông, vận động xã hội để mỗi người dân tự đánh giá mức độ nguy cơ, tự ý thức bảo vệ sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng, không hoang mang lo lắng quá mức. Tiếp tục vận động người đến từ vùng dịch tự khai báo để được hướng dẫn cách ly, giám sát, theo dõi sức khỏe. Khi phát hiện những trường hợp nghi ngờ sẽ vận động nhắc nhở để tự giác cách ly, cách ly đúng theo hướng dẫn.

7. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động theo quy định. Thực hiện hiệu quả hỗ trợ tạo việc làm trong diện chính sách, đối tượng xã hội, dân nghèo, bộ đội xuất ngũ. Phấn đấu kéo giảm tỷ lệ hộ thiếu hụt về việc làm, đồng thời giới thiệu, giải quyết việc làm có thu nhập cao hơn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm và phòng, chống tệ nạn xã hội bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn dân cư. Thực hiện đầy đủ các chính sách trợ cấp xã hội, ưu đãi người có công; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Triển khai kế hoạch hỗ trợ, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, dân nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021.  Hoàn thành việc giải quyết chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác phòng, chông dịch Covid-19 trong tháng 6 năm 2020.

8. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không đúng theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu. Tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm; phấn đấu kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự; kéo giảm tai nạn giao thông. Tăng cường kiểm tra và đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống cháy, nổ, kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ tại các khu dân cư, chung cư, nhà cao tầng, các dự án đang thi công, nhà trọ, chợ, karaoke,...

9. Thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; Rà soát, rút gọn và đơn giản hóa các thủ tục hành chính; Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; Nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8


Số lượt người xem: 291    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm