SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
5
1
6
9
0
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 16 Tháng Giêng 2022 4:20:00 CH

CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2022

I. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

1. Mục tiêu tổng quát

Chủ đề năm 2022 là: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh COVID và triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch COVID; kết hợp khoa học công nghệ vi phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh phù hợp với đặc thù của quận; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường nguồn vốn đầu tư để chỉnh trang và phát triển đô thị, phối hợp phát triển kết cấu hạ tầng đô thị với đầu tư, cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhả nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng chính quyền đô thị; chú trọng phát triển văn hóa, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; giữ vững ổn định chính trị, đảm báo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

2. Các chí tiêu chủ yếu: (14 chỉ tiêu)

- Phấn đấu Tốc độ tăng giá trị sản xuất thương mại đạt 16%; Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7,5%. Tỷ trọng dịch vụ - thương mại 78,7%, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng 21,3%.

- Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

- Triển khai và nhân rộng mô hình trường học thông minh tại một số trường học trên địa bàn; tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương 92,3%; duy trì tỷ lệ hoàn thành Chương trình tiểu học ở mức 100%; tỷ lệ trẻ mẫu giáo đạt 91,6%; hiệu suất đào tạo bậc tiểu học trên 98%, hiệu suất đào tạo bậc trung học cơ sở đạt 96% trở lên. Tiếp tục cải tạo, xây mới nhằm xóa bỏ dần các điểm lẻ tại các trường mầm non.

- Phấn đấu 100% số hộ dân đăng ký xây dựng “Gia đình Văn hóa”, trong đó có trên 95% số hộ đăng ký thực hiện đạt 03 tiêu chuẩn “Gia đình Văn hóa”;  có 93/97 số khu phố được công nhận khu phố văn hóa. Phấn đấu xây dựng 12/16 phường đạt chuẩn Phường Văn minh Đô thị. Giảm từ 10 - 15% hộ gia đình có bạo lực gia đình. 100% phường có kế hoạch, kinh phí về công tác gia đình. Vận động 100% cơ quan, đơn vị tham gia đăng ký xây dựng Cơ quan, đơn vị văn hóa và có 96% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu Cơ quan, đơn vị văn hóa.

- Phấn đấu từ 93 - 95% gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình. Phấn đấu 95 - 98% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tỷ lệ người luyện tập thể thao thường xuyên đạt 34%. Phấn đấu vận động gia đình thể thao đạt trên 24%.

- Tiếp tục triển khai thực hiện 05 tuyến đường đạt chuẩn tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị (đường Phạm Thế Hiển, Hưng Phú, Tạ Quang Bửu, Phạm Hùng, Tùng Thiện Vương).

- Hoàn thành chỉ tiêu kéo giảm hộ nghèo theo tiêu chuẩn của Thành phố; phấn đấu giải quyết việc làm đạt chỉ tiêu 9.000 người lao động.

- 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đúng theo quy định. Duy trì 100% hộ dân trên địa bàn quận được sử dụng nước sạch; nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận, dự kiến trong năm 2022 phấn đấu đạt 50%.

- Tiếp tục vận động duy trì 100% các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, nhà sách sử dụng các bao bì thân thiện môi trường và phấn đấu 50% tiểu thương tại các chợ dân sinh không sử dụng túi nilông khó phân hủy trong việc gói, đựng sản phẩm cho khách hàng.

- Đảm bảo 100% trường hợp xây dựng không phép, sai phép được phát hiện kịp thời và xử lý theo quy định.

- Kéo giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự; khám phá các vụ án hình sự đạt từ 75% trở lên. Giữ vững kết quả chuyển hóa địa bàn, không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy. Kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí là số vụ, số người chết và số người bị thương theo chỉ tiêu Thành phố đề ra.

- Thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; bảo đảm chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an đạt 100% chỉ tiêu ở cả 02 cấp; Đảng viên chính thức đạt 1% trở lên; trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học đạt 35% trở lên; sức khỏe loại 1, 2 đạt 70% trở lên.

- Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính quận và phường đạt trên 97%.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2022 GẮN VỚI PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

1. Tập trung thực hiện chủ đề năm 2022: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”

1.1. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, phát huy hiệu quả hoạt động trạm y tế lưu động, tổ COVID-19 cộng đồng, tổ chăm sóc F0 tại nhà bảo đảm đủ năng lực dự báo, giám sát, phát hiện sớm, khống chế kịp thời, hiệu quả dịch bệnh. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xử lý tình huống của cán bộ các cấp, bảo đảm đủ khả năng ứng phó với mọi tình huống về thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong tương lai.

Từng cấp, từng ngành xây dựng kế hoạch phòng chống, kiểm soát, thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện; chuẩn bị phương án trong tình huống khẩn cấp và xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, ảnh hưởng năng lực đối phó. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các Bộ tiêu chí an toàn trong các ngành lĩnh vực.

Thực hiện tiêm mũi 1 và mũi 2 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên; đồng thời chuẩn bị triển khai tiêm mũi 3 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, người cao tuổi và có bệnh nền nhằm bổ sung hiệu lực vắc xin ngừa COVID-19 khi có hướng dẫn của thành phố. Nắm bắt kịp thời dư luận xã hội, cung cấp thông tin chính thống, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Triển khai áp dụng cơ sở dữ liệu dân cư vào kiểm soát dịch bệnh.

Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”:

- Củng cố năng lực ứng phó với dịch COVID-19: Xây dựng kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo từng tình huống dịch, tổ chức triển khai khi có dịch xảy ra trên địa bàn. Tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực truy vết, xét nghiệm, cách ly y tế và điều trị trên địa bàn. Tăng cường khả năng thu dung, điều trị và chăm sóc người nhiễm COVID-19.

- Công tác điều trị: Tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình bệnh viện dã chiến, hạn chế tối đa số bệnh nhân trở nặng, kéo giảm tỷ lệ tử vong xuống mức thấp nhất có thể. Nâng cao năng lực điều trị của bệnh viện Quận 8, chủ động ứng phó với các tình huống diễn biến của dịch bệnh.

- Chăm sóc và quản lý F0 dựa vào cộng đồng: Thực hiện nghiêm quy trình quản lý và xử lý khi phát hiện F0 trong cộng đồng, trong khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trường học và các khu vực khác phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, vừa đảm bảo an toàn, vừa không làm gián đoạn các hoạt động. Phát huy hiệu quả Trạm Y tế lưu động và Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng; đảm bảo 100% các Trạm Y tế có oxy y tế và kịp thời cấp cứu cho người mắc COVID-19 đang cách ly tại nhà, đồng thời phát huy Tổ phản ứng nhanh COVID-19 tại các địa bàn. Huy động mọi nguồn lực tham gia công tác chăm sóc F0 tại nhà, bao gồm: các tổ chức thiện nguyện, các bác sĩ gia đình, nhân viên y tế đã nghỉ hưu...; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp Đông y - Tây y trong chăm sóc, quản lý F0. Đảm bảo 100% F0 tại nhà được chăm sóc, quản lý và được cấp phát đầy đủ túi thuốc (gói A - B và C) theo qui định của ngành y tế.

- Củng cố và phục hồi hệ thống y tế: Tái cơ cấu lại hệ thống thu dung điều trị, huy động mọi nguồn lực; có kế hoạch đảm bảo nguồn nhân lực khi các lực lượng y tế hỗ trợ rút quân. Củng cố và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất của hệ thống y tế. Thực hiện đúng, đủ các cơ chế, chính sách để thu hút mọi nguồn lực tham gia công tác phòng, chống dịch và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

- Triển khai xét nghiệm giám sát dịch COVID-19 có trọng tâm, trọng điểm: Xét nghiệm tất cả các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở... Xây dựng và triển khai kế hoạch xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người như cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chợ, bến xe, siêu thị...; đối với các nhóm nguy cơ (các trường hợp di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người...). Các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ, siêu thị, cơ quan, công sở tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao (tần suất và tỉ lệ người lao động được xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế). Ngành y tế phối hợp với địa phương chỉ định việc xét nghiệm để xử lý ổ dịch (về đối tượng, địa bàn) theo các yếu tố nguy cơ, tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ dịch.

- Tổ chức cách ly y tế an toàn, thuận lợi: Căn cứ tình hình dịch và điều kiện thực tế tại địa phương, tổ chức cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch, tạo điều kiện tối đa cho người dân, đồng thời không tạo áp lực, quá tải và có nguy cơ gây lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly tập trung. Đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi (trẻ em): thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng.

- Đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 hướng đến bao phủ toàn dân: Rà soát những người chưa được tiêm vắc xin, đặc biệt là nhóm người vừa trở lại tham gia lao động, sản xuất để tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ, ưu tiên bao phủ vắc xin cho người từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền, phụ nữ có thai, người lao động làm việc công ty, xí nghiệp. Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em theo hướng dẫn của Sở Y tế.

- Đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch trong các hoạt động sản xuất, thương mại, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa và thể thao theo các Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của lĩnh vực tương ứng: Ngành Y tế phối hợp các sở ban ngành có liên quan thường xuyên cập nhật các quy định phòng, chống dịch theo các hướng dẫn mới nhất của Sở Y tế và các ngành liên quan, cụ thể hóa các hướng dẫn đến từng các cơ sở, loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các đơn vị trực thuộc. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Chủ động phát hiện, xử lý ngay từ cơ sở những dấu hiệu có thể gây mất ổn định an ninh, trật tự, phát sinh thành “điểm nóng”. Có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh không để tội phạm gia tăng phức tạp gây bức xúc trong nhân dân nhất là các tội phạm về xâm phạm sở hữu như lừa đảo, trộm cắp tài sản...; tăng cường lực lượng về cơ sở để tổ chức công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 ngay từ địa bàn.

Tổ chức thực hiện quản lý tốt đối với các khu nhà trọ, thực hiện tốt việc quản lý tình trạng cư trú, nhất là tại các khu nhà trọ, khu đông công nhân lao động nhằm đảm bảo, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

1.2. Về phục hồi kinh tế

a) Hỗ trợ về tín dụng:

Triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.

Đẩy mạnh thực hiện các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, chương trình bình ổn giá; nắm bắt thông tin tình hình khó khăn doanh nghiệp để đề xuất kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp trong tiếp cận và cập nhật các chính sách hỗ trợ mới của Chính phủ và Ngân hàng Trung ương.

Tuyên truyền đến các doanh nghiệp, tổ chức Quận 8 được biết và hỗ trợ thực hiện các hồ sơ, thủ tục hỗ trợ lãi vay theo Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố.

b) Hỗ trợ tổ chức sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí và chăm lo đời sống người lao động

Triển khai chính sách hỗ trợ tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021; thủ tục thực hiện đơn giản, giải quyết nhanh và kịp thời

Hoàn thành việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố; Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và các chính sách hỗ trợ của thành phố.

c) Hỗ trợ mở rộng thị trường

Cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các sự kiện triển lãm, xúc tiến thương mại để tìm kiếm các thị trường mới thay cho các thị trường truyền thống.

Thường xuyên trao đổi, tiếp nhận ý kiến của Hội Doanh nghiệp Quận 8, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn nhằm chia sẻ, hỗ trợ các đơn vị tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh nhanh chóng ổn định trở lại.

d) Hỗ trợ về thông tin, đào tạo nguồn nhân lực

Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin - điện tử - bưu chính - viễn thông đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển mở rộng mạng lưới, hạ tầng và dịch vụ công nghệ thông tin - truyền thông, bưu chính chuyển phát để phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong điều kiện bình thường mới.

e) Hỗ trợ kết nối cung cầu

Tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ lưu thông hàng hóa, phối hợp các địa phương lân cận đảm bảo các phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất được lưu thông thông suốt.

Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại sau khi dịch bệnh được kiểm soát để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, kênh phân phối nội địa.

2. Về phát triển kinh tế - xã hội

a. Về phát triển kinh tế

Triển khai thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế. Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp, kế hoạch chuyên đề để thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế, đặc biệt là các lĩnh vực, ngành nghề dịch vụ, thương mại có ưu thế để từng bước phục hồi, phát triển. Triển khai các giải pháp, phương án định hướng quy hoạch lâu dài, chương trình công tác năm của thành phố và Sở ngành tại quận, tổ chức phối hợp thực hiện và triển khai, đôn đốc, kiểm tra nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân quận.

Thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội, y ban nhân dân Quận 8 không còn là một cấp ngân sách mà tr thành đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc ủy ban nhân dân Thành phố; căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Thành phố, tiếp tục hướng dẫn, t chức tập huấn cho các đơn vị thuộc quận thực hiện công tác thu chi ngân sách được hiệu qu và đảm báo tính ổn định, liên tục khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Tăng cường các biện pháp thu đúng, thu đủ, chống tht thu, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, trốn thuế; theo dõi chặt chẽ tình hình biến động các khoản nợ thuế, phân loại nợ thuế, thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế khả thi; tình hình phát sinh, ngưng, nghỉ của doanh nghiệp nhằm quản lý đầy đủ, tránh thất thu cho ngân sách. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế ở các phường, các chợ; tăng cường công tác công khai dân chủ, giám sát việc thu thuế, thực hiện nghĩa vụ thuế theo luật định, đảm bảo tính công bằng, hợp lý trong công tác thu thuế; phấn đấu hoàn thành ch tiêu thu ngân sách nhà nước.

Chi ngân sách quận đảm báo các yêu cầu nhiệm vụ chính trị tiết kiệm và hiệu qu; ưu tiên chi cho sự nghiệp giáo dục, y tế; ưu tiên cho đầu tư phát triển đối vi các công trình cp thiết; bố trí vốn cho các công trình, dự án có đủ th tục đầu tư theo quy định; các dự án công trình xây dựng dự kiến có khả năng hoàn thành đưa vào s dụng trong năm; quyết toán vốn đầu đạt tỷ l theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định hiện hành về chế độ tài chính; nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực qun lý, sử dụng tài sản công và chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước.

Tập trung các giải pháp thực hiện hiệu quả các trương trình hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng ngành dịch vụ; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm soát, quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả, an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường xung quanh các chợ trên địa bàn.

Làm việc với Hội doanh nghiệp quận, các doanh nghiệp trên địa bàn quận nhằm nắm rõ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; phối hợp Sở Công thương thành phố, Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ các ngân hàng trên địa bàn quận tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, chương trình kết nối Ngân hàng- doanh ngiệp, chương trình cho vay bình ổn thị trường; cho vay phục vụ phát triển hoạt động của doanh nghiệp…nhằm kịp thời hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch COVID-19. Rà soát, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn quận.

Tăng cường công tác hậu kiểm tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau thành lập, ổn định môi trường kinh doanh. Tăng cường nắm bắt diễn biến thị trường, triển khai thực hiện đồng bộ chương trình bình ổn giá thị trường gắn với chương trình “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo chỉ đạo của thành phố và quận.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kế họach phát triển hệ thống chợ - siêu thị - trung tâm thương mại trên địa bàn Quận 8 đến năm 2025 theo hướng văn minh hiện đại, tiện ích và đồng bộ phù hợp với quy hoạch chung của thành phố và phù hợp với phát triển cơ sở hạ tầng, văn minh đô thị, an sinh xã hội. Tạo điều kiện tốt nhất cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, mở rộng hình thức “nhà nước và nhân dân cùng làm”, khuyến khích đầu tư các dự án hạ tầng có quy mô nhỏ, xây dựng hệ thống bán lẻ, phục vụ dân sinh trong phát triển đô thị mới; Tiếp tục vận động mở rộng hệ thống cửa hàng văn minh tiện lợi, xây dựng các điểm bán hàng bình ổn giá. Tiếp tục thực hiện kế hoạch vận động xây dựng chợ theo hướng Văn minh - Thương nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính nhm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tăng cường lượng thông tin hai chiều giữa chính quyn và các doanh nghiệp, phát huy vai trò cầu nối của Hội Doanh nghiệp quận trong việc nắm tình hình hoạt động.

b. Về xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị bền vững

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Tiếp tục tập trung thực hiện chương trình “Chỉnh trang và phát triển đô thị” giai đoạn 2020-2025” của quận. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường công tác quản lý đầu tư xâỵ dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng công trình, chống lãng phí và thất thoát trong đầu tư xây dựng. Đảm bảo tiến độ và tỷ lệ giải ngân đạt từ 90% theo ch đạo của Thành phố.

Lập, trình thẩm định và phê duyệt 06 đề án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000; công bố và triển khai theo quy định. Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối vói những khu vực đã quy hoạch chi tiết, trong lĩnh vực trật tự xây dựng và quản lý sử dụng lòng đường vỉa hè. Thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện việc giảm ùn tắc giao thông; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án phát triển nhà ở. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố. Rà soát các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của các dự án phát triển nhà ở, điều chỉnh cục bộ thiết kế đô thị (mẫu nhà) phù hợp nhu cầu và quy định hiện hành.

c. Về Tài nguyên - Môi trường

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất, tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình sử dụng đất mặt bằng, kho bãi năm 2022. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý tránh các trường hợp bị lấn chiếm bất hợp pháp và đề xuất các phương án bán đấu giá, bán chỉ định, loại các khu đất nhỏ lẻ như vỉa hè, đất giao thông, đề xuất các khu đất phù hợp quy hoạch xây dựng mảng xanh.

Kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức không tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người dân đã mua nhà thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Quận 8 hoặc vượt thẩm quyền thì tham mưu đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố và đối với các tổ chức chậm triển khai không tiến hành thi công và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật dự án. Xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư; các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường sâu rộng trong nhân dân bằng các hình thức: phát hành tờ bướm tuyên truyền đến người dân, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, thực hiện các hoạt động trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết hợp xây dựng nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị, chương trình liên tịch, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông thay thế bằng các loại túi thân thiện với môi trường...

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm các quy định về kiểm soát ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh công tác quản lý chất thải công nghiệp, chất thải y tế, chất thải nguy hại.

Triển khai tốt công tác đấu thầu quét dọn, thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt; giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Quận 8. Thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh môi trường trong hoạt động quét dọn, thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên bộ và trên kênh rạch do các đơn vị cung cấp dịch vụ công ích thực hiện trên địa bàn quận.

Cải thiện đáng kể chất lượng vệ sinh đô thị, kiên quyết xóa các điểm mất vệ sinh trên địa bàn 16 phường, không để phát sinh mới hay phát sinh trở lại những điểm đã tổng vệ sinh.

Tiếp tục triển khai lắp đặt thùng rác, nhà vệ sinh công cộng đảm bảo hợp vệ sinh và mỹ quan đô thị.

d. Về văn hóa - xã hội

Về giáo dục - đào tạo

Triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục đổi mới phương pháp ging dạy và học tập, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của nhà trường, nhất là ứng dụng trong giảng dạy và học tập; tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở; chú trọng năng lực trình độ giáo viên tiếng Anh. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng phẩm cht đạo đức và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên; tiếp tục thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn quận đã phê duyệt.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể, giao lưu văn hóa góp phần hình thành nhân cách cho học sinh. Kích thích học sinh tự giác tham gia các phong trào của nhà trường và các hoạt động xã hội, biết bày tỏ suy nghĩ, cảm thông, vui vẻ chan hòa với mọi người. Nhà trường thiết kế nhiều sân chơi bổ ích nhằm tạo điều kiện cho học sinh được vui chơi thư giãn và rèn kỹ năng sống.

Vận dụng nhiều phương pháp, nhiều hình thức tổ chức dạy học phù hợp theo hướng tích cực hóa nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh; lựa chọn hình thức tổ chức lớp và phương pháp giảng dạy thích hợp, tạo không khí sinh động và thu hút học sinh trong từng tiết học. Giáo viên chủ động thực hiện chương trình nhằm xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích cực đạt hiệu quả cao, kết hợp truyền đạt nội dung bài học với tham quan thực tế để minh họa, giúp học sinh nâng cao kỹ năng quan sát, miêu tả.

Khuyến khích các giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở theo học các khóa nâng cao trình độ chuyên môn. Cụ thể giáo viên mầm non nâng cao trình độ Cao đẳng Mầm non hoặc Đại học chuyên ngành giáo dục mầm non; giáo viên Tiểu học nâng cao trình độ Đại học chuyên ngành giáo dục Tiểu học; giáo viên THCS nâng cao Đại học sư phạm theo chuyên ngành đang giảng dạy.

Tất cả các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận phải đảm bảo 100% cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tham gia theo đúng các Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT; thông tư 20/2011/TT-BGDĐT; Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT; Thông tư 33/2011/TT-BDGĐT; Thông tư 36/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời thực hiện đúng các văn bản, các kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về công tác Bồi dưỡng thường xuyên theo năm học.

Về phát triển văn hóa, xây dựng con người

Tiếp tục vận động thực hiện tốt các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020 - 2025 nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” như: xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phường văn minh đô thị, cơ quan văn hóa, đơn vị văn hóa, doanh nghiệp văn hóa... Phát huy vai trò hoạt động của câu lạc bộ Ban vận động khu phố văn hóa quận, Tổ tự quản xây dựng tuyến đường, tuyến hẻm văn minh - sạch đẹp. Tiếp tục triển khai thực hiện dề án văn hóa công vụ; Bộ tiêu chí ứng xử vẫn hóa trong gia đình.

Tổ chức nhiều loại hình văn hóa trong cộng đồng. Khuyến khích các hoạt động tôn giáo gn bó với dân tộc, hướng thiện,  nhân văn, tiến bộ, “tốt đi, đẹp đạo”. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể thao phát huy vai trò quản lý địa bàn của ủy ban nhân dân các phường, kiên quyết không để phát sinh các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp.

Tiếp tục phát động phong trào tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên trong cán bộ công chức và nhân dân; chú trọng đào tạo lực lượng vận động viên năng khiếu, th thao học đường; tổ chức đánh giá phân loại hoạt động th dục thể thao cơ sở.

Tiếp tục nâng cấp, phát triển và đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa; nghiên cứu sâu những đặc trưng của truyền thống văn hóa quận. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Quận 8.

Về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình Mục tiêu dân số về y tế, chương trình sức khỏe của Thành phố. Nâng cao năng lực chuyên môn của Bệnh viện quận. Tập trung các biện pháp tuyên truyền, quản lý và phòng chống các loại dịch bệnh: sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp, tay chân miệng, sởi.

Kết hợp việc triển khai cấp giấy chứng nhận cơ s đủ điều kiện an toàn thc phẩm vi đy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về an toàn thực phm cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn. Tăng cường công tác kim tra liên ngành về an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với các bếp ăn tập thể, Cơ sở chế biến thực phẩm, cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nhà hàng, quán ăn có qui mô lớn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế; tập huấn hướng dẫn cơ s hành nghề y tế tư nhân chấp hành đúng quy chế hành nghề theo quy định.

Tăng cường công tác truyền thông về chủ trương chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ, chú trọng các địa bàn phường có đông người dân tạm trú, đồng bào người Hoa, Chăm; cung cấp kịp thi các phương tiện tránh thai cho các đối tượng thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Tập trung thực hiện các chương trình nâng cao chất lượng dân số, khám sức khỏe tiền hôn nhân giảm thiểu mất cân bng giới tính khi sinh. Phn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác dân số trong tình hình mới.

Triển khai chiến dịch lồng ghép truyền thông, nâng cao chất lượng thu thập và cung cấp thông tin, dữ liệu về dân cư nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý chương trình mục tiêu của quận, phường.

Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình chính sách, tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế hỗ trợ nhằm ci thiện, nâng cao đời sống cho người thuộc diện chính sách, người có công; hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với quỹ giảm nghèo, nguồn quỹ của các đoàn thể, tiếp tục phát huy vai trò hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội quận trong việc cho vay vốn nhằm giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho các đối tượng, xây dựng nhà tình thương.

Tiếp tục thực hiện Chương trình Giảm nghèo theo chuẩn nghèo thành phố quy định; phát huy tính chú động, tự giác của các hộ nghèo vượt khó vươn lên. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình dạy nghề, giới thiệu việc làm, vận động các doanh nghiệp thu nhận lao động diện giảm nghèo có đủ sức khỏe lao động, xem đây là một trong những giải pháp căn để giúp các hộ nghèo vươn lên bền vững.

Thực hiện tốt chương trình sau cai nghiện, quan tâm dạy nghề và vận động các doanh nghiệp hỗ trợ giải quyết việc lảm cho số người sau cai nghiện, ổn định cuộc sống nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tái nghiện, tạo điều kiện thuận li cho các đối tượng này tái hoà nhập cộng đồng. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện tại các phường.

Thực hiện tốt chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật về bình đng giới.

đ. Lĩnh vực xây dựng chính quyền, Công tác cải cách hành chính

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để phát sinh trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, phấn đấu giải quyết dứt điểm các đơn thư tồn động, tiếp tục theo dõi việc thực hiện đối với các kết luật thanh tra của Thành phố, Quận; tổ chức tiếp xúc đối thoại nhân dân.

Tập trung thực hiện đảm bảo các yêu cầu, tiến độ, quy định pháp luật thực hiện Nghị định số 33/2021/NĐ-CP về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn quận. Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Thường xuyên cập nhật các quy định mới về thủ tục hành chính, tổ chức công khai, hướng dẫn rõ ràng để nhân dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, tập trung m rộng lĩnh vực thực hiện liên thông từ quận đến phường và giữa các phòng ban, đơn vị trong giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính. Đảm bảo 100% các thủ tục hành chính cấp quận phường được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015; các thủ tục hành chính thuộc thm quyền gii quyết ca quận được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Nâng cao các chỉ số cải cách hành chính (PAPI, PAR-index,…), mức độ hài lòng.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế giám sát đầu tư ở cộng đồng. Tiếp tục thực hiện chương trình hành động chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện công khai minh bạch trong xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong thu chi tài chính, xây dựng cơ bn, việc huy động và s dụng các khon đóng góp của nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tổ chức thanh tra, kim tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng tại một số cơ quan, đơn vị. X lý nghiêm khắc những hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn đ tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí tài sản và vốn của Nhà nước.

Tiếp tục đấy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phố biến pháp luật bằng nhiều hình thức đối mi và cải tiến trong cán bộ công chức và nhân dân. T chức các bui hội tho, giao lưu học tập kinh nghiệm, xây dựng các tiu phẩm tuyên truyền liên quan đến các văn bn luật mang tính thời sự để nhân dân dễ tiếp thu.

Tng kết đánh giá phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phát động sâu rộng các ngành, các cấp và nhân dân tích cực hưởng ứng thi đua hoàn thành thng lợi nhiệm vụ, ch tiêu kế hoạch kinh tế xã hội năm 2022.

e. Về giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vững chắc

Tăng cường củng cố và giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm giảm đến mức thấp nhất các vụ phạm pháp hình sự; đy lùi các tệ nạn xã hội bằng biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra; thường xuyên truy quét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xử lý kiên quyết các vụ vi phạm .

Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết, số người bị thương.

Tăng cường công tác giáo dục, phòng chống ma túy trên địa bàn dân cư và các trường học; quyết tâm gi vững địa bàn không còn tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng các chất ma tuý. Tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng khu phố, tổ dân phố không có tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng để phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm.

Triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy; củng cố lực lượng và trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ; xây dựng và tổ chức tập huấn các phương án chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra. Chỉ đạo kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị, địa phương; kịp thời khắc phục những thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy.

Tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ cháy cao, khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ, các địa điểm tập trung đông người, các chung cư cao tầng, các khu vực tổ chức lễ, hội, khu vui chơi, giải trí, nhà hàng, khách sạn, karaoke, các bảng quảng cáo,… xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống cháy nổ.

Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các lực lượng theo đúng chương trình quy định, củng cố nâng cao chất lượng dân quân tự vệ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới. Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ với chất lượng thanh niên đạt tiêu chuẩn do thành phố giao.

Tổ chức tốt công tác huấn luyện và hội thao quốc phòng các cấp, t chức diễn tập theo chỉ đạo của thành phố.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8./.


Số lượt người xem: 606    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm