SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
5
6
1
9
5
Tuyển dụng công chức 28 Tháng Sáu 2019 3:20:00 CH

Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 năm học 2019 - 2020

Thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 năm học 2019 - 2020,

Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

Ủy ban nhân dân Quận 8 tuyển dụng 212 giáo viên và nhân viên công tác tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Quận 8 (theo Phụ lục 1 đính kèm).

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN:

1. Trường hợp được đăng ký dự tuyển:

1.1. Điều kiện chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

e) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

1.2. Người dự tuyển vị trí việc làm giáo viên phải đạt điều kiện chung và đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp giáo viên đăng ký dự tuyển. Cụ thể như sau:

- Đối với vị trí giáo viên mầm non:

a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Đối với vị trí giáo viên tiểu học:

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học hoặc cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Đối với vị trí giáo viên trung học cơ sở:

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Đối với vị trí giáo viên tổng phụ trách Đội:

Đạt tiêu chuẩn chức danh quy định tại Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

1.3. Người dự tuyển vị trí việc làm nhân viên phải đạt điều kiện chung và đạt trình độ chuẩn theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp nhân viên đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:

- Người dự tuyển chức danh nhân viên văn thư phải đạt tiêu chuẩn chức danh quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

- Người dự tuyển chức danh nhân viên công nghệ thông tin phải đạt tiêu chuẩn chức danh quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.

- Người dự tuyển chức danh nhân viên thư viện phải đạt tiêu chuẩn chức danh quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

- Người dự tuyển chức danh nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật phải đạt tiêu chuẩn chức danh quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BGDĐT-BNV ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập.

Lưu ý:

- Người dự tuyển chỉ được đăng ký vào 01 vị trí việc làm ở một đơn vị trên địa bàn Quận 8.

- Không thực hiện bảo lưu kết quả cho kỳ tuyển dụng lần sau.

- Không tiếp nhận các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

- Xem Phụ lục 3 lưu ý về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.

2. Trường hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức:

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

III.  NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

1. Nội dung, hình thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 2 vòng:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển, nếu phù hợp yêu cầu của vị trí việc làm thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

2. Việc xác định người trúng tuyển: Thực hiện theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Ứng viên cần chuẩn bị 03 bộ hồ sơ (trong đó gồm 01 bộ hồ sơ nộp khi dự tuyển vòng 1, 02 bộ hồ sơ nộp sau khi có kết quả trúng tuyển), mỗi bộ hồ sơ dự tuyển gồm có:

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

(2) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu), có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

(3) Bản sao giấy khai sinh và bản sao hộ khẩu thường trú;

(4) Bản sao văn bằng, chứng chỉ (gồm văn bằng chuyên môn kèm phiếu điểm, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học,…). Trường hợp văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.  

(5) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 6 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khoẻ);

(6) Bản sao giấy chứng nhận thuộc các đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có).

Đối với ứng viên đã có quá trình công tác trước khi tham gia tuyển dụng cần bổ sung:

- Hồ sơ chứng minh thời gian đã công tác: Các hợp đồng lao động; hợp đồng làm việc; quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, các quyết định lương, và các loại giấy tờ có liên quan đến quá trình công tác và xếp lương trước khi dự tuyển; hồ sơ đánh giá quá trình công tác; hồ sơ khen thưởng, kỷ luật.

- Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc;

- Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội, tờ rời in rõ quá trình đóng bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội;

- Bản sao Quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc.

Những ứng viên đã có quá trình công tác đúng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển, có tham gia Bảo hiểm xã hội nếu trúng tuyển sẽ được xem xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tương ứng quá trình công tác theo quy định hiện hành và có thể được miễn thực hiện chế độ tập sự nếu đủ điều kiện.

Lưu ý: Đối với các loại giấy tờ yêu cầu nộp “bản sao”, người dự tuyển có thể nộp bản sao hợp lệ đã được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản photo và xuất trình bản chính để đối chiếu.

2. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc đơn vị công tác phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, bị hủy kết quả trúng tuyển và không được đăng ký tuyển dụng trong kỳ tuyển dụng tiếp theo.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG:

Bước 1: Đăng ký dự tuyển

Ứng viên trực tiếp đến đăng ký dự tuyển, nộp 01 bộ hồ sơ và lệ phí xét tuyển, cụ thể như sau:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 30/7/2019 (trong giờ hành chính);

- Địa điểm: Tại Phòng B3.1 - trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 8 (Số 4 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8 vào Cổng A)

Lệ phí tuyển dụng thực hiện theo Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Bước 2: Xét tuyển vòng 1

Hội đồng tuyển dụng viên chức kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thời gian: Dự kiến từ ngày 02/8/2019 đến ngày 03/8/2019

Địa điểm dự kiến: Trường Tiểu học Bùi Minh Trực (Số 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8).

Bước 3: Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2

Sau khi xét tuyển vòng 1, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2.

Thời gian: Dự kiến ngày 06/8/2019.

Thông báo triệu tập thí sinh dự vòng 2 niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân Quận 8 (Phòng A3.5.2) và trên trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8.

Bước 4: Xét tuyển vòng 2

Thời gian: Dự kiến từ ngày 14/8/2019 đến ngày 17/8/2019

Địa điểm: Trường Tiểu học Bùi Minh Trực (Số 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8).

Người dự tuyển đem theo bản chính chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, bút và các tài liệu cần thiết để tham dự xét tuyển vòng 2.

Bước 5: Thông báo kết quả xét tuyển viên chức

Sau khi xét tuyển vòng 2, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả xét tuyển viên chức.

Thời gian: Dự kiến ngày 21/8/2019

Địa điểm thông báo: Niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân Quận 8 và trên trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Quận 8 và Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8; gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng tin nhắn đến số điện thoại hoặc đến địa chỉ thư điện tử do người dự tuyển cung cấp.

Bước 6: Người trúng tuyển đến nhận thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và nhận nhiệm sở

Thông báo được gửi bằng tin nhắn đến số điện thoại hoặc đến địa chỉ thư điện tử do người dự tuyển cung cấp.

Người trúng tuyển nộp 02 bộ hồ sơ như hướng dẫn ở phần hồ sơ dự tuyển và xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.

Thời gian: Dự kiến ngày 22/8/2019

Địa điểm: Trụ sở đơn vị tuyển dụng viên chức (theo Phụ lục 2 đính kèm).

Khi người trúng tuyển đến nộp hồ sơ tuyển dụng, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện các việc sau đây:

- Kiểm tra hồ sơ người nhận nhiệm sở: đối chiếu với bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng và tiếp nhận nếu hồ sơ hợp lệ.

- Thực hiện ký hợp đồng làm việc theo quy định.

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Người đã trúng tuyển viên chức ở Quận 8 phải trình diện nhận nhiệm sở. Nếu không trình diện nhận nhiệm sở thì sẽ không được dự tuyển ở các đợt tuyển dụng sau./.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8

 


Số lượt người xem: 3035    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm