SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
8
5
8
1
Tư vấn & Tìm hiểu pháp luật 07 Tháng Hai 2023 10:40:00 SA

Xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; tuyển sinh quân sự năm 2023.

Căn cứ Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cụ thể:           

- Khoản 9 Điều 1 quy định: 9. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

Điều 7. Vi phạm quy định về nhập ngũ

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với người có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này.

- Khoản 31 Điều 1 quy định: Sửa đổi, bổ sung Điều 37 như sau:

Điều 37. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10.000.000 đồng;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 2b Nghị định này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 37.500.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 2b Nghị định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép; chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 2b Nghị định này.”.

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tránh sai sót trong lập và chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính (do vượt thẩm quyền), Phòng Tư pháp Quận 8 đề nghị Ủy ban nhân dân 16 phường cần lưu ý một số nguyên tắc, nội dung như sau:

- Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định (điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

- Khi tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 43 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu được sửa đổi, bổ sung tại  khoản 37 Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân 16 phường cần căn cứ Điều 5 Thông tư số 95/2014/TT-BQP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thi hành Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu để xác định “Lý do chính đáng”.

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi lập biên bản vi phạm hành chính, Ủy ban nhân dân phường phải chuyển hồ sơ đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đến Phòng Tư pháp Quận 8 kiểm tra hồ sơ, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Tờ trình chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền.

Hồ sơ bao gồm: Biên bản vi phạm hành chính; dự thảo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (theo mẫu biên bản số 01, mẫu quyết định số 02 kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính); hồ sơ giấy tờ tài liệu có liên quan phục vụ cho việc chứng minh hành vi vi phạm của công dân; báo cáo tóm tắt nội dung vi phạm và đề xuất hình thức xử phạt chính, mức xử phạt, hình thức xử phạt bổ sung, các biện pháp khắc phục hậu quả (nêu rõ khoản, điều; tên văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng; tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ).

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân 16 phường kịp thời trao đổi với Phòng Tư pháp Quận 8 để được hướng dẫn./. 

 

Phòng Tư pháp Quận 8


Số lượt người xem: 342    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm