SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
3
5
5
0
Tư vấn & Tìm hiểu pháp luật 19 Tháng Tư 2023 4:10:00 CH

Tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022

Sáng ngày 18 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Nhân dân 8 tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lý Ngọc Thạch, Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; cùng lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng và các Ban Quận ủy Quận 8, các cơ quan, đơn vị thuộc quận,  Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, Công an quận, Ban Chỉ huy Quân sự quận, Hội Doanh nghiệp Quận 8, Tổ tuyên truyền pháp luật của Hội Luật gia Quận 8, lực lượng báo cáo viên pháp luật Quận 8, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 16 phường, Tuyên truyền viên pháp luật 16 phường, Trưởng (hoặc Phó) 97 khu phố.

Tại hội nghị đã nghe đồng chí Lý Ngọc Thạch phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 như: nguyên tắc, phạm vi thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền thụ hưởng của Nhân dân, các hành vi bị nghiêm cấm và xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; việc công khai thông tin ở phường; những nội dung chính quyền địa phương phải công khai; hình thức và thời điểm công khai thông tin; trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công khai thông tin; quy định về những nội dung, hình thức Nhân dân bàn và quyết định, Nhân dân tham gia ý kiến, Nhân dân kiểm tra, giá sát; các nội dung cơ bản về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân…. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

 

 

 

Ngọc Hiếu


Số lượt người xem: 356    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm