SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
0
2
0
3
7
Thông báo 13 Tháng Năm 2021 10:30:00 SA

KẾ HOẠCH Triển khai công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện trên địa bàn Quận 8 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 679/KH-STTTT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố về phối hợp quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021,

Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện trên địa bàn Quận 8 năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện trên địa bàn Quận 8.

- Theo dõi, đánh giá việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Ủy ban nhân dân Quận 8.

2. Yêu cầu:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn pháp luật liên quan đến việc kinh doanh bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện trên địa bàn Quận 8.

- Phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc kinh doanh bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện không đúng quy định pháp luật.

- Đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện được thực hiện đúng quy định pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1.  Thực hiện công tác tuyên truyền:

Xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt thông tin, tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến việc kinh doanh và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện đến các đối tượng người dân, doanh nghiệp. Nội dung tuyên truyền gồm có:

- Tuyên truyền việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính (Phụ lục 1).

- Tuyên truyền các bước khi thực hiện dịch vụ Chuyển mạng giữ số (Phụ lục 2).

- Tuyên truyền các quy định liên quan đến công tác quản lý việc mua bán SIM và đăng ký thông tin thuê bao di động (Phụ lục 3).

- Tuyên truyền về việc quản lý và sử dụng các dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động (Phụ lục 4).

- Tuyên truyền về cách ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác (Phụ lục 5).

- Tuyên truyền về quy định thời gian đóng, mở cửa; quyền và nghĩa vụ; xử lý vi phạm hành chính của đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Phụ lục 6).

- Tuyên truyền những quy định về việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện (Phụ lục 7).

- Tuyên truyền trạm BTS không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người (Phụ lục 8).

- Tuyên truyền Cổng thông tin 1022 (Phụ lục 9).

- Tuyên truyền về hệ thống tổng đài khẩn cấp liên thông 113 - 114 - 115 (Phụ lục 10).

(Đính kèm nội dung chi tiết của 10 Phụ lục).

2. Thực hiện công tác kiểm tra, xử phạt:

- Lĩnh vực bưu chính: Tổ chức kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm quy định pháp luật về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính; về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; về mạng bưu chính công cộng.

- Lĩnh vực dịch vụ viễn thông: Tổ chức kiểm tra các đại lý internet, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; tổ chức kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm quy định pháp luật về niêm yết giá cước dịch vụ viễn thông; về thực hiện các chương trình khuyến mại.

- Lĩnh vực hạ tầng viễn thông: Tổ chức kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm quy định pháp luật về chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông; về lập và thực hiện quy hoạch công trình viễn thông công cộng; về thiết kế, xây dựng, sử dụng công trình viễn thông; về sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8:

- Triển khai, hướng dẫn cơ sở hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện.

- Tổ chức kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm trên các lĩnh vực bưu chính, viễn thông; hạ tầng viễn thông.

- Phối hợp Phòng Quản lý đô thị Quận 8 báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng kịp thời xử lý theo thẩm quyền các vướng mắc về lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống thu, phát sóng trong các tòa nhà có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn quản lý hành chính.

- Khai thác, quản lý dữ liệu; cập nhật các thông tin thanh tra, kiểm tra; thống kê số liệu trên hệ thống phần mềm quản lý bưu chính, viễn thông theo hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố.

- Chủ trì, phối hợp Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8 đôn đốc, theo dõi, tổng hợp các khó khăn vướng mắc của các cơ quan đơn vị trong hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện trên địa bàn Quận 8, báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, giải quyết.

2. Giao Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8:

- Phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư công trình ngầm hóa tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương của thành phố trước và trong khi thực hiện kế hoạch hạ ngầm cáp viễn thông trên địa bàn Quận 8.

- Xây dựng quy hoạch ngầm hạ tầng viễn thông vào các đồ án quy hoạch khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn quận; đầu tư xây dựng các công trình cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuynel kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật khi triển khai đầu tư các khu đô thị mới, khu nhà ở mới và các tuyến đường phố mới xây dựng hoặc cải tạo, mở rộng trên địa bàn.

- Thông báo kế hoạch cải tạo chỉnh trang vỉa hè, sửa chữa, nâng cấp mở rộng đường giao thông trước tháng 11 hàng năm cho Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải thành phố để có căn cứ hướng dẫn chủ đầu tư các dự án xây dựng kế hoạch hạ ngầm cáp phù hợp, đồng bộ với tiến độ thi công các dự án.

- Không thực hiện việc cấp phép cho các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thi công các công trình hạ ngầm cáp viễn thông trên địa bàn quận khi chưa có ý kiến thống nhất của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và xử lý các đơn vị vi phạm quy định về treo cáp, thu hồi cáp không đúng quy định trên các tuyến đường sau khi thực hiện hạ ngầm cáp viễn thông theo quy định.

- Phối hợp các Sở ngành liên quan giải quyết khiếu nại, kiểm tra và xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện hạ ngầm cáp viễn thông; kiểm tra, xử lý vi phạm trong xây dựng các công trình hạ ngầm cáp viễn thông.

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp phép xây dựng công trình trạm BTS khi có đề nghị của doanh nghiệp viễn thông; đảm bảo thời gian thẩm định, xử lý cấp phép xây dựng trạm BTS theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý công trình trạm BTS vi phạm quy định về Giấy phép xây dựng.

- Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng kịp thời xử lý theo thẩm quyền các vướng mắc lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống thu, phát sóng trong các tòa nhà có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn quản lý hành chính.

3. Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8: Tổ chức tuyên truyền, đăng tin trên Bản tin nội dung tuyên truyền các quy định của pháp luật về kinh doanh và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 (đính kèm tài liệu từ Phụ lục 1 đến Phụ lục 10).

4. Giao Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8:

- Chỉ đạo đăng tải nội dung tuyên truyền các quy định của pháp luật về kinh doanh và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện trên Trang thông tin điện tử Quận 8 trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 (đính kèm tài liệu từ Phụ lục 1 đến Phụ lục 10).

- Chỉ đạo thực hiện báo cáo việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn (theo Phụ lục 11) gửi Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 tổng hợp báo cáo trước ngày 01 tháng 7 năm 2021 và trước ngày 01 tháng 01 năm 2022.

5. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường:

- Xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện năm 2021.

- Tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật kinh doanh và sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện trên hệ thống loa phát thanh và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với địa bàn dân cư (đính kèm tài liệu từ Phụ lục 1 đến Phụ lục 10).

- Rà soát các cơ sở kinh doanh trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện trên địa bàn phường quản lý trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 để tổng hợp danh sách phục vụ công tác kiểm tra.

- Phối hợp, hỗ trợ Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Tần số vô tuyến điện trong công tác kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) và xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện vi phạm.

- Chỉ đạo thực hiện báo cáo việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn (theo Phụ lục 11) gửi Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 tổng hợp báo cáo trước ngày 01 tháng 7 năm 2021 và trước ngày 01 tháng 01 năm 2022.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Tổ chức triển khai kế hoạch quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông tần số vô tuyến điện năm 2021.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đợt 1: trước ngày 10 tháng 8 năm 2021.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021: trước ngày 10 tháng 01 năm 2022.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường chỉ đạo thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 8 (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 tổng hợp) kết quả tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt công tác quản lý nhà nước dịch vụ bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện trên địa bàn theo mẫu tại các phụ lục sau:

- Phụ lục 11: Báo cáo việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn.

- Phụ lục 12: Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền.

- Phụ lục 13: Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, xử phạt.

          (Đính kèm nội dung chi tiết của 3 Phụ lục).

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện trên địa bàn Quận 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 8. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện và báo cáo theo đúng tiến độ quy định./.   

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8


Số lượt người xem: 40    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm