SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
9
0
5
4
7
Tin văn hóa thể thao 24 Tháng Sáu 2021 1:56:03 CH
Tuyên truyền thu thập dữ liệu địa chỉ bản đồ số cho Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” trên hệ thống thông tin cơ sở  (10/06/2021)
Căn cứ Công văn số 965/STTTT-BC ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền thu thập dữ liệu địa chỉ bản đồ số cho Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” trên hệ thống thông tin cơ sở; Thực hiện Phiếu chuyển số 4073/PC-VP ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng HĐND và UBND Quận 8 về thực ...
Tuyên truyền clip hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt  (10/06/2021)
Căn cứ Công văn số 1194/STTTT-BC ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh về sử dụng clip tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt trên hệ thống thông tin cơ sở; Thực hiện Phiếu chuyển số 4867/PC-VP ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng HĐND và UBND Quận 8 về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch ...
Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 – 19/5/2021)  (19/05/2021)
Thực hiện Công văn số 436-CV/BTGTW ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh; Thực hiện Công văn số 955/STTTT-BC ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và Phiếu chuyển số 3908/PC-VP ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Hội ...
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), 45 năm Tp Sài Gòn - Gia Định mang tên Tp Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021), 45 năm Ngày thành lập Quận 8 (20/5/1976 - 20/5/2021)  (14/05/2021)
Căn cứ Kế hoạch số 754/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn và sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Công văn số 1431/UBND-VX ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường thực hiện các ...
Về bổ sung, đính chính tài liệu truyền thông “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta” của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh  (08/05/2021)
Căn cứ Công văn số 2815/STNMT-CCBVMT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về tài liệu hỗ trợ truyền thông “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta”; Thực hiện Phiếu chuyển số 3324/PC-VP ngày 21 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng HĐND và UBND Quận 8 nội dung ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...
Về bổ sung, đính chính tài liệu truyền thông “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta” của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh  (08/05/2021)
Căn cứ Công văn số 2815/STNMT-CCBVMT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về tài liệu hỗ trợ truyền thông “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta”; Thực hiện Phiếu chuyển số 3324/PC-VP ngày 21 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng HĐND và UBND Quận 8 nội dung ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...
Tuyên truyền Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2021 – 2025 và tuyên truyền cuộc khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Quận 8  (26/04/2021)
  
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 Nguyễn Thanh Sang về việc tuyên truyền cuộc khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 tại Phiếu chuyển số 3232/PC-VP ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8; Phòng Văn hoá và Thông tin Quận 8 ...
TUYÊN TRUYỀN CHỢ HOA XUÂN “ TRÊN BẾN DƯỚI THUYỀN” TẾT TÂN SỬU NĂM 2021  (25/01/2021)
Chợ Hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” là không gian văn hóa đặc trưng, điểm đến du lịch đặc sắc của quận và thành phố trong dịp Tết cổ truyền dân tộc. Chợ Hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” hoạt động này đã được người dân duy trì sau năm 1975, từ những người buôn bán nhỏ mỗi dịp tết đến xuân về, những cây hoa trái đặc sắc vùng miền cung cấp cho người ...
Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)  (04/01/2021)
Thực hiện Công văn số 2635/STTTT-BC ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam trên hệ thống thông tin cơ sở, Ủy ban nhân dân Quận 8 có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...
Tuyên truyền Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 và Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2030  (05/12/2020)
Tuyên truyền Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 và Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2030

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm