SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
8
6
3
4
Đề cương tuyên truyền 15 Tháng Giêng 2015 8:20:00 SA

Phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả động đất, sóng thần trên địa bàn Quận 8

Động đất là một hiện tượng thiên nhiên rất khó dự báo trước, từ lúc xuất hiện các dấu hiệu xảy ra động đất đến khi xảy ra động đất chỉ trong thời gian rất ngắn nên rất khó cho các nhà khoa học để dự báo chính xác thời điểm và vị trí xảy ra động đất. Khả năng dự báo chỉ dựa vào tài liệu thống kê tần suất xảy ra động đất trong lịch sử.

Sóng thần lan truyền từ nguồn phát (tâm chấn) gây ra do động đất ở xa, thời gian lan truyền của sóng thần từ khu vực xảy ra động đất tới vùng bờ biển là thời gian tối đa để vận hành hệ thống cảnh báo và di tản người dân đến nơi an toàn.

Vì vậy, Phương án này tập trung xây dựng các tình huống cơ bản và phân công vai trò, nhiệm vụ chung đối với các ban ngành, đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện; tổ chức thông tin liên lạc; diễn tập các tình huống; tổ chức sơ tán, di dời dân, đảm bảo hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả khi xảy ra động đất, sóng thần, lụt, bão nhằm chủ động ứng phó kịp thời trong mọi tình huống.

A. GIAI ĐOẠN PHÒNG NGỪA:

1. Cơ quan chỉ đạo chính: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 8.

- Cơ quan chỉ huy thống nhất điều hành là Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 8 theo Quyết định số 6923/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 8;

- Trong mọi trường hợp sự cố thiên tai, thảm họa xảy ra thì người chỉ huy cao nhất hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường (là Trưởng ban, Phó Trưởng ban hoặc thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các cấp) được ủy quyền điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của các đơn vị, cá nhân hiện có trên địa bàn tham gia ứng cứu;

- Trong trường hợp vượt quá khả năng của quận, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 8 báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão thành phố đề nghị hỗ trợ trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ;

- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể Quận 8 xây dựng, thực hiện kế hoạch tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả do động đất, sóng thần, lụt, bão gây ra.

2. Công tác tuyên truyền:

- Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 8 phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tổ chức các lớp chuyên đề bồi dưỡng kiến thức về động đất, sóng thần, lụt, bão, kỹ năng tổ chức ứng phó, triển khai các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực phòng ngừa, ứng phó thiên tai động đất, sóng thần, lụt, bão.

            - Tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng: báo, đài phát thanh, đài truyền hình, trang thông tin điện tử công cộng và trang thông tin Quận 8.

- Tuyên truyền đến 16 phường bằng các bảng hướng dẫn, tờ bướm, thông qua các cuộc họp Khu phố, Tổ dân phố.

3. Công tác diễn tập:

3.1. Cơ quan chỉ đạo chính: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 8:

- Chủ trì, chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị;

            - Chỉ đạo việc tổ chức diễn tập theo khu vực nội dung tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả trên địa bàn Quận 8, trong đó chú trọng đến các địa bàn trọng điểm có nhiều nhà ven kênh có nguy cơ sụt lún, sạt lở nhằm xử lý nhuần nhuyễn các tình huống giả định tùy theo tính chất, quy mô;

- Chỉ đạo công tác sử dụng, quản lý các trang thiết bị, cơ sở vật chất trong công tác diễn tập.

                3.2. Nội dung diễn tập:

            - Huấn luyện sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị;

- Diễn tập ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả theo các tình huống giả định;

- Diễn tập các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để phần tử xấu lợi dụng tình hình để phá hoại, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và nhân dân khi xảy ra động đất, sóng thần, lụt, bão.

3.3. Bố trí lực lượng diễn tập:

- Ủy ban nhân dân quận, phường: chủ trì, phối hợp với Công an Quận 8, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8 và các phòng, ban liên quan tổ chức diễn tập, bao gồm: phát hiện thiên tai, sơ tán dân, bố trí địa điểm lánh nạn tạm thời.

- Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8, Công an Quận 8:

+ Bố trí lực lượng nòng cốt tham gia diễn tập sơ tán dân đối với những dư chấn động đất. Đảm bảo giao thông, an ninh trật tự nhằm ứng phó có hiệu quả đối với từng tình huống được giả định;

+ Tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn sử dụng thành thạo các loại phương tiện, trang thiết bị hiện có.

            - Bệnh viện Quận 8, Trung tâm Y tế dự phòng Quận 8, Hội Chữ thập đỏ Quận 8:

+ Tham gia diễn tập với các ban ngành có liên quan về cứu nạn, cứu hộ, sơ cấp cứu, đặc biệt diễn tập có quy mô lớn;

+ Bố trí lực lượng huy động từ các đơn vị y tế; đồng thời, xây dựng và thực hiện kế hoạch diễn tập sơ cấp cứu, phòng chống dịch bệnh sau sự cố động đất, sóng thần, lụt, bão xảy ra.

4. Phân công nhiệm vụ:

4.1. Phòng Quản lý đô thị Quận 8 (Cơ quan Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 8):

- Thường xuyên cập nhật tin tức về diễn biến thời tiết, chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố để phổ biến xuống Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8;

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền cho mọi người dân kiến thức cần thiết để tự thực hiện, tránh tâm lý hoảng loạn khi có động đất, sóng thần, lụt, bão xảy ra;

- Đôn đốc và hướng dẫn Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 xây dựng, thực hiện kế hoạch chi tiết về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả do động đất, sóng thần, lụt, bão gây ra;

            - Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 hướng dẫn, kiểm tra, đề xuất hướng xử lý, giải quyết các nhà, xưởng, công trình, chung cư xuống cấp, không an toàn khi xảy ra động đất, sóng thần, bão, lụt. Hướng dẫn và tư vấn về thiết kế đối với các công trình nhà ở dân cư xây dựng trong thời gian tới có khả năng kháng chấn;

- Duy trì thực hiện công tác kiểm tra giao thông thủy phát hiện và xử nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép lấn chiếm lòng kênh, hành lang kênh, rạch trên địa bàn Quận 8 để tránh hậu quả xảy ra khi có động đất, sóng thần, lụt, bão; đồng thời, kết hợp kiểm tra các đoạn đê, bờ kè có nguy cơ sụt, lún, hư hỏng tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 đề nghị Khu quản lý đường thủy nội địa thành phố duy tu, sửa chữa.

- Tổng hợp các báo cáo về thiên tai của 16 phường và báo cáo về Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 8.

4.2. Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng công trình Quận 8:

- Chủ động, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị Quận 8 kiểm tra, giám sát chất lượng thi công các công trình bờ kè trên địa bàn quận;

- Kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn quận đảm bảo an toàn, chất lượng khi xảy ra sự cố động đất, sóng thần, lụt, bão.

4.3. Phòng Kinh tế Quận 8: chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 thông báo đến các đơn vị kinh tế tình hình diễn biến thiên tai trên địa bàn quận; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão đối với các nhà kho, công xưởng, chợ, cơ sở kinh tế trọng điểm.

4.4. Phòng Văn hóa – Thông tin Quận 8: phối hợp với Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 8 phổ biến, tuyên truyền nội dung về ứng phó, phòng ngừa, khắc phục hậu quả do động đất, sóng thần, lụt, bão gây ra.

4.5. Phòng Giáo dục Quận 8: đưa kiến thức động đất, sóng thần và các hướng dẫn xử lý tình huống khi có động đất, sóng thần xảy ra vào chương trình ngoại khoá cho giáo viên, học sinh, trên địa bàn Quận 8.

4.6. Phòng Y tế Quận 8: phối hợp với Bệnh viện Quận 8, Phòng Văn hóa – Thông tin Quận 8, Hội Chữ thập đỏ Quận 8 phổ biến kiến thức về phương pháp tự sơ cứu khi bị nạn đến các cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn Quận 8.

4.7. Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8:

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức lớp tập huấn kiến thức về ứng phó, phòng ngừa, khắc phục hậu quả do động đất, sóng thần, lụt, bão gây ra; đồng thời, xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền cho mọi người dân kiến thức cần thiết để tự thực hiện, tránh tâm lý hoảng loạn khi có động đất, sóng thần xảy ra.

- Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố để được hướng dẫn lắp đặt các biển hướng dẫn những việc cần làm khi xảy ra động đất, sóng thần để mọi người (kể cả khách du lịch, người tạm trú ngắn ngày) thường xuyên tiếp cận và thực hiện.

4.8. Ban Chỉ huy quân sự, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 8:

- Là lực lượng chính trong công tác cứu hộ, cứu nạn và luôn sẵn sàng ứng phó với sóng thần, động đất, bão, lụt; đồng thời, xây dựng phương án, kế hoạch cứu hộ, cứu nạn, chuẩn bị các phương tiện, trang, thiết bị cứu hộ, cứu nạn;

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các trang, thiết bị, phương tiện, đảm bảo các trang, thiết bị, phương tiện này luôn sẵn sàng phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sóng thần, động đất, bão, lụt;

- Phối hợp Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 sử dụng phương tiện ghe, thuyền, canô trong công tác cứu hộ, cứu nạn trên sông.

4.9. Công an Quận 8: chuẩn bị lực lượng cơ động, xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự khi xảy ra sự cố về thiên tai trên địa bàn quận.

4.10. Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8: thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các phương án, biện pháp chủ động phòng, chống của địa phương đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn để sẵn sàng thích ứng, tránh tình trạng bị động, lúng túng hoặc bất ổn, hoang mang khi đối phó, xử lý tình huống động đất, sóng thần, lụt, bão; đồng thời, bố trí cán bộ sẵn sàng tham gia tuyên truyền.

B. GIAI ĐOẠN ỨNG PHÓ VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

1. Đảm bảo thông tin liên lạc:

1.1. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 8:

            Thường trực Ban Chỉ huy trực ban 24/24 giờ nhận và truyền tin khi nhận được thông tin động đất hoặc động đất có kèm sóng thần từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố. Truyền tin bằng điện thoại và bản thông báo qua hệ thống điện tử (fax) với các chế độ báo tin theo quy định tại “Quyết định 264/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần” cho các cơ quan, đơn vị sau:

- Bản tin Quận 8.

- Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8, Công an Quận 8, Phòng Quản lý đô thị Quận 8, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8, Phòng Giáo dục Quận 8, Phòng Y tế Quận 8, Phòng Kinh tế Quận 8, Phòng Văn hóa – Thông tin Quận 8,  Hội Chữ thập đỏ Quận 8, Quận đoàn 8.

- Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8.

1.2. Ủy ban nhân dân phường:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện việc báo tin đến người dân ở địa phương;

- Đối với trường hợp động đất ảnh hưởng đến địa phương nào thì Ủy ban nhân dân địa phương đó có trách nhiệm báo tin cho người dân trong khu vực theo đường dây nóng, phát loa và thông báo tại cuộc họp Khu phố, Tổ dân phố.

2. Các tình huống giả định:

2.1. Tình huống 1: Động đất nhẹ (cấp 6 trở xuống) không có cảnh báo sóng thần với tâm chấn trong khu vực Quận 8 hoặc ảnh hưởng do tâm chấn ở khu vực lân cận.

- Chỉ đạo thực hiện:  Đối với tình huống này, mức độ ảnh hưởng nhẹ, không cần tổ chức sơ tán dân.

- Hoạt động chính:

            + Tổ chức trực và truyền tin cho đến khi nhận tin cuối cùng về động đất từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố;

+ Củng cố và chuẩn bị trang thiết bị cần thiết nhằm sẵn sàng ứng phó với tình huống động đất cấp mạnh hơn.

2.2. Tình huống 2: Động đất mạnh (cấp 7 trở lên) không có cảnh báo sóng thần với tâm chấn trong khu vực Quận 8:

a/ Chỉ đạo thực hiện:

* Cấp Quận: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 8:

- Điều hành các phòng, ban, đơn vị tham gia công tác sơ tán dân.

- Chỉ đạo, điều động các lực lượng, phương tiện, vật tư để chi viện, tìm kiếm cứu nạn khi có động đất để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

- Chỉ đạo công tác ứng phó với lũ do động đất gây vỡ đập từ thượng nguồn tràn xuống khu vực Thành phố Hồ Chí Minh gây ảnh hưởng đến Quận 8.

- Liên lạc với Công ty Cổ phần điện lực Chợ Lớn cắt điện khu vực xảy ra sự cố.

* Cấp phường: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

- Chỉ đạo lực lượng địa phương tham gia sơ tán dân; đồng thời, điều động lực lượng địa phương trong công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn.

b/ Lực lượng sơ tán dân:

- Ủy ban nhân dân quận, phường:

+ Tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có cảnh báo dư chấn, chủ trì sơ tán dân, đưa dân trở về theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 8; ngừng việc sơ tán dân khi có thông tin dư chấn đã không còn hoạt động.

+ Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển người dân sơ tán.

- Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8: điều động đội ngũ chuyên trách và dự bị phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường và các đơn vị liên quan thực hiện sơ tán dân và đưa dân trở về an toàn; đồng thời, phối hợp với Công an quận tham gia điều tiết giao thông, giữ gìn an ninh trật tự.

- Công an Quận 8: phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận cắm chốt tại những khu vực người dân di dời để bảo vệ tài sản người dân. Đồng thời, tăng cường các lực lượng phối hợp điều phối giao thông, ổn định an ninh trật tự.

c/ Lực lượng tìm kiếm cứu nạn:

- Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8: chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 8, Công an Quận 8, Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn trong các tình huống sập nhà cao tầng do động đất, huy động lực lượng, phương tiện tiến hành cứu người kẹt trong các đống đổ nát; đồng thời, vô hiệu hóa các vật liệu cháy nổ có thể còn sót lại, ứng phó với các tình huống hơi độc, hơi ngạt.

- Công an Quận 8: phối hợp với các đơn vị có chức năng trong công tác tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông điều phối giao thông, ổn định an ninh trật tự nơi xảy ra sự cố và trong quá trình tìm kiếm cứu nạn.

            - Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 8: phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự quận trong việc tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, điều động các xe, các trang thiết bị chuyên dụng để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn và chữa cháy khi có hỏa hoạn.

- Bệnh viện Quận 8, Trung tâm Y tế dự phòng Quận 8, Hội Chữ thập đỏ Quận 8, Trạm Y tế 16 phường: bố trí lực lượng y sĩ, bác sĩ, phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác sơ cấp cứu người bị nạn.

+ Có chương trình hỗ trợ dịch vụ y tế, phòng, chống dịch bệnh cho khu vực bị ảnh hưởng; đồng thời, tổ chức các đợt hiến máu cứu người;

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp nước sạch tại các vùng trọng điểm. Căn cứ vào tình hình sức khỏe, bệnh tật tại cộng đồng dân cư ở những vùng xảy ra động đất để hỗ trợ tăng cường cơ số thuốc, hoá chất phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh sau sự cố.

- Ủy ban nhân dân phường: phát huy phương châm “bốn tại chỗ” và “ba sẵn sàng”; đồng thời, thực hiện nghiêm công tác báo cáo tình hình tại địa phương về Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 8.

            2.3. Tình huống 3: động đất ngoài khơi có cảnh báo sóng thần tại khu vực biển Cần Giờ có thể ảnh hưởng đến khu vực Quận 8.

a/ Chỉ đạo thực hiện:

* Cấp Quận: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 8:

- Điều hành các phòng, ban, đơn vị tham gia công tác sơ tán dân.

- Chỉ đạo, điều động các lực lượng, phương tiện, vật tư để chi viện, tìm kiếm cứu nạn khi có động đất có cảnh báo sóng thần để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

* Cấp phường: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

- Chỉ đạo lực lượng địa phương tham gia sơ tán dân; đồng thời, điều động lực lượng địa phương trong công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn

b/ Lực lượng sơ tán dân:

- Ủy ban nhân dân quận, phường:

+ Tổ chức trực ban 24/24 giờ chủ trì sơ tán dân hoặc không sơ tán, theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 8 khi có cảnh báo động đất kèm sóng thần;

+ Chủ trì, điều động đội ngũ chuyên trách và dự bị thực hiện sơ tán dân khu vực nhà ven kênh có thể bị ảnh hưởng bởi động đất có cảnh báo sóng thần.

- Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8:

+ Là lực lượng nòng cốt sơ tán dân khu vực nhà ven kênh, rạch trong trường hợp có cảnh báo sóng thần nguy hiểm;

+ Phối hợp với Công an quận tham gia điều tiết giao thông, giữ gìn an ninh trật tự công cộng.

- Công an Quận 8: phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận

+ Tham gia sơ tán người dân; đồng thời, cắm chốt tại những khu vực người dân di dời để bảo vệ tài sản người dân;

+ Tăng cường các lực lượng phối hợp điều phối giao thông, ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội;

+ Cảnh báo đến các phương tiện thủy đang neo đậu tại các bến bãi và chuẩn bị vào neo đậu trên địa bàn quận quay trở ra vùng nước xa bờ khi có cảnh báo sóng thần.

c/ Lực lượng tìm kiếm cứu nạn:

- Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8: chủ trì, phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn địa phương và Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 8 sẵn sàng tham gia cứu người trên sông, kênh, rạch; đồng thời, thực hiện công tác tìm kiếm xác người trên sông, kênh, rạch.

- Công an Quận 8: phối hợp với các đơn vị có chức năng trong công tác tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông điều phối giao thông, ổn định an ninh trật tự nơi xảy ra sự cố và trong quá trình tìm kiếm cứu nạn.

            - Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 8: phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự quận trong việc tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, điều động các xe, các trang thiết bị chuyên dụng để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn và chữa cháy khi có hỏa hoạn.

            - Phòng Quản lý đô thị Quận 8:

+ Bảo đảm giao thông đường thủy phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và phòng chống sạt lở bờ sông, kênh rạch;

+ Huy động phương tiện trong ngành giao thông vận tải (kể cả phương tiện của cá nhân, tổ chức kinh doanh) để phục vụ tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra sóng thần.

- Bệnh viện Quận 8, Trung tâm y tế dự phòng Quận 8, Hội Chữ thập đỏ Quận 8, Trạm Y tế 16 phường: bố trí lực lượng y sĩ, bác sĩ, phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác sơ cấp cứu người bị nạn; đồng thời, có phương án phòng ngừa dịch bệnh sau thiên tai.

- Ủy ban nhân dân phường: phát huy phương châm “bốn tại chỗ” và “ba sẵn sàng”; đồng thời, thực hiện nghiêm công tác báo cáo tình hình tại địa phương về Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 8.

C. GIAI ĐOẠN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ:

1. Chỉ đạo thực hiện:

1.1. Cấp quận: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 8.

- Chỉ đạo, điều động lực lượng từ các phòng, ban, đơn vị liên quan tham gia khắc phục hậu quả.

- Tổng hợp chung về số liệu thiệt hại, báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo khắc phục hậu quả khi xảy ra động đất, quyết định các biện pháp xử lý cần thiết, ổn định sau tai biến do động đất gây ra.

1.2. Cấp phường: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

Chỉ đạo, điều động lực lượng địa phương trong công tác khắc phục hậu quả động đất, sóng thần, lụt, bão; đồng thời, tổng hợp báo cáo tình hình địa phương về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 8.

2. Lực lượng khắc phục hậu quả:

- Công ty Cổ phần Điện lực Chợ Lớn: nhanh chóng xử lý, khắc phục cố đường dây tải điện bị hư hỏng, đảm bảo hệ thống điện hoạt động ổn định trở lại sau ảnh hưởng của sóng thần, động đất, lụt, bão.

- Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8: thu gom, vận chuyển xà bần, gạch đá từ các đống đổ nát do động đất, sóng thần, bão, lụt; đồng thời, đảm bảo hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn Quận 8 được thông thoáng sau thiên tai; đồng thời, chuẩn bị phương tiện ghe, thuyền, canô để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu nạn trên sông, kênh, rạch.

- Công an Quận 8: đảm bảo an ninh trật tự trong công tác xử lý hiện trường; đồng thời, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8 bố trí chiến sĩ đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ quan, công sở, doanh nghiệp, khu vực sơ tán, chỗ ở tạm thời của người dân.

- Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 8:

+ Là lực lượng chính trong công tác khắc phục hậu quả sau động đất, sóng thần, bão, lụt; đồng thời, chủ động phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 trong công tác khắc phục hậu quả trên bộ và sông;

+ Chuẩn bị sẵn sàng mọi phương tiện và các trang, thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn; đồng thời, khắc phục sự cố cháy, nổ trên địa bàn quận.

- Phòng Kinh tế Quận 8:

+ Huy động, vận động, điều phối doanh nghiệp chủ lực trên địa bàn quận kịp thời cung ứng hàng hoá thiết yếu (lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, vật tư…) đến khu vực chịu ảnh hưởng;

+ Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, nâng giá, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, nước sạch, vật liệu xây dựng, nhiên liệu tại khu vực chịu ảnh hưởng.

- Phòng Quản lý đô thị Quận 8: phối hợp cùng với các Sở, Ban, Ngành thành phố trong việc kiểm tra, sửa chữa khôi phục hệ thống giao thông đường bộ bảo đảm hoạt động ổn định sau động đất; khôi phục hệ thống chiếu sáng, cây xanh công cộng, các công trình công cộng; đồng thời, kiểm tra, khôi phục khắc phục hậu quả, sự cố vỡ kè do sóng thần, động đất, bão, lụt gây ra.

- Bệnh viện Quận 8, Trung tâm Y tế dự phòng Quận 8, Hội Chữ thập đỏ Quận 8:

+ Thực hiện chương trình hỗ trợ dịch vụ y tế, phòng, chống dịch bệnh cho khu vực bị ảnh hưởng;

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát, thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và khắc phục nguồn nước tại các vùng trọng điểm;

+ Căn cứ vào tình hình sức khỏe, bệnh tật tại cộng đồng dân cư ở những vùng ảnh hưởng hỗ trợ tăng cường cơ số thuốc, hoá chất phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8: phối hợp Phòng Quản lý đô thị Quận 8 đánh giá, rút kinh nghiệm công tác ứng cứu động đất, sóng thần, bão, lụt nhằm điều chỉnh phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả động đất, sóng thần, bão, lụt; đồng thời, đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường sau động đất, sóng thần, bão, lụt.

- Ủy ban nhân dân phường:

+ Chủ trì, tổ chức hướng dẫn, bố trí chỗ ở tạm thời đối với những người dân nhà cửa bị đổ sập trong thời gian chờ khôi phục;

+ Thống kê thiệt hại, báo cáo, đề xuất các biện pháp khắc phục sự cố môi trường và gửi về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 8, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn phường.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8: tổ chức vận động nguồn lực hỗ trợ từ các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước nhằm giúp đỡ nạn nhân bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả, ổn định, tiếp tục cuộc sống.

- Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 8, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét cân đối nguồn ngân sách dự phòng để trình Ủy ban nhân dân quận chi hỗ trợ cho các địa phương khắc phục thiệt hại và đề xuất chính sách hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại có điều kiện sớm phục hồi sản xuất; đồng thời, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các phường giải quyết các chính sách, chế độ trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bị thiệt hại do hậu quả động đất gây ra:

+ Hộ gia đình có người chết, mất tích;

+ Hộ gia đình có người bị thương nặng;

+ Hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, cháy, hư hỏng nặng;

+ Hộ gia đình bị mất phương tiện sản xuất, lâm vào cảnh thiếu đói;

+ Hộ gia đình phải di dời khẩn cấp.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

 

 

 


Số lượt người xem: 2463    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm