SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
8
0
4
3
2
0
Đề cương tuyên truyền 10 Tháng Ba 2016 10:35:00 SA

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Đồng bào và các bạn thân mến!

Trong tiến trình hội nhập Quốc tế của Việt Nam tiếp tục diễn ra nhanh chóng và ngày càng sâu rộng với các nước có nền kinh tế thị trường phát triển cao thông qua việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do như: Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)...mang đến cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, mở rộng thị trường, phát triển sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trong nước được có thêm nhiều sự lựa chọn về hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao. Tuy nhiên, doanh nghiệp trong nước cũng đối diện với nhiều thách thức, chịu sự cạnh tranh gay gắt ngay cả trên thị trường nội địa, ảnh hưởng đến sự phát triển của Quận 8 nói riêng và thành phố nói chung. Nhằm chủ động nắm bắt cơ hội, tận dụng thời cơ và vượt qua các khó khăn, thách thức trong quá trình hội nhập và thực hiện mục tiêu hội nhập toàn diện theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, mang lại lợi ích thật sự cho doanh nghiệp, người dân, góp phần tăng trưởng kinh tế, giữ vững an ninh, chính trị, đảm bảo an sinh xã hội. Trong thời gian qua Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được triển khai từ ngày 31/07/2009 với mục tiêu vận động tất cả người Việt Nam ở trong, ngoài nước phát huy lòng yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, lòng tự tôn dân tộc trong sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam. Chính vì vậy Quận 8 tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đạt được và triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại các chợ truyền thống, cửa hàng tiện ích và các điểm bình ổn giá trên địa bàn quận...

Với tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mỗi doanh nghiệp, doanh nhân, nhà sản xuất kinh doanh cần phát huy bản lĩnh trí tuệ Việt Nam, đi đầu trong thực hiện Cuộc vận động. Mỗi doanh nhân, doanh nghiệp cần đầu tư đổi mới tư duy và công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh; ứng dụng thành tựu khoa học -  công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến vào sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá, dịch vụ trên thị trường; điều tra, khảo sát nắm chắc thị hiếu tiêu dùng và nhu cầu sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp trên thị trường; thiết lập hệ thống phân phối đưa hàng hoá, dịch vụ đến với người tiêu dùng và thực hiện các cam kết của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng (hàng hoá bảo đảm mẫu mã hấp dẫn, tác dụng tốt và đảm bảo an toàn, bền vững đối với người tiêu dùng, dịch vụ sau bán hàng...). Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ; đẩy mạnh xây dựng và quảng bá thương hiệu hàng hoá để tạo lòng tin ngày càng vững chắc của người tiêu dùng. Có kế hoạch, giải pháp đưa sản phẩm thương hiệu của doanh nghiệp cạnh tranh với thị trường thế giới.

Đồng bào và các bạn thân mến!

Trong thời gian tới quận 8 sẽ xây dựng Tuyến đường chuyên doanh”, Tuyến đường kiểu mẫu”, vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư cải tiến công nghệ, ứng dụng kỹ thuật cao trong sản xuất nhằm tăng chất lượng, đa dạng mẫu mã và tham gia các phiên chợ bán hàng lưu động phục vụ người tiêu dùng.

Để thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thì mỗi người Việt Nam cần nâng cao nhận thức, ý thức tự hào đối với hàng Việt Nam, ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng hoá thương hiệu Việt trong đời sống sinh hoạt hằng ngày; các cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp dành sự ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng hoá thương hiệu Việt trong mua sắm công và hàng hoá, dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh, thể hiện nét đẹp trong văn hoá ưu tiên dùng hàng Việt Nam và sẽ đem lại lợi ích cho đất nước, cho cộng đồng doanh nghiệp và cả người tiêu dùng về trước mắt cũng như lâu dài.

Cùng với ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và tất cả người Việt Nam ở trong nước cũng như người Việt Nam ở nước ngoài cần động viên, khuyên nhủ người thân trong gia đình, bạn bè ưu tiên sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt. Đấu tranh, phê phán các hành vi, tâm lý sính hàng ngoại trong xã hội, ở ngay tại cộng đồng dân cư và ở cơ quan, đơn vị nơi mình sinh sống và làm việc.

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Toàn dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

2. Ưu tiên dùng hàng Việt Nam là thể hiện tinh thần yêu nước và  lòng tự hào, tôn dân tộc của mọi người Việt Nam.

3. Hãy ưu tiên dùng hàng Việt Nam vì sự phát triển bền vững và phồn vinh của đất nước.

4. Nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm và bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp.

5. Quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

6. Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN 8 


Số lượt người xem: 1693    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm