SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
8
0
3
9
5
0
Đề cương tuyên truyền 24 Tháng Chín 2016 9:45:00 SA

Tuyên truyền những điều cần tránh khi sử dụng trò chơi điện tử trên mạng Pokemon GO

Thực hiện Công văn số 2160/UBND-VP ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc quản lý trò chơi điện tử trên mạng Pokemon GO

Phòng Văn hoá và Thông tin Quận 8 đề nghị:

1. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân Quận 8, Chủ tịch Ủy ban nhân 16 phường tăng cường tuyên truyền, giáo dục, quán triệt đội ngũ cán bộ, nhân viên và người dân những điều cần tránh khi sử dụng trò chơi điện tử trên mạng Pokemon GO (theo tài liệu đính kèm).

            2. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 trực tiếp chỉ đạo hiệu trưởng các trường và  giáo viên chủ nhiệm lớp, các tổ chức Đoàn, Hội, Đội tuyên truyền về tác hại của trò chơi Pokemon GO (theo tài liệu đính kèm).

            3. Trung tâm Văn hóa, Tổ Công nghệ Thông tin Quận 8 đăng nộ dung tuyên truyền trên Bản tin và Cổng thông tin điện tử Quận 8 (theo tài liệu đính kèm).

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị các cơ quan đơn vị Ủy ban nhân dân 16 phường, trung tâm Văn hóa tổ chức thực hiện nghiêm theo tinh thần của Công văn số 2160/UBND-VP ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc quản lý trò chơi điện tử trên mạng Pokemon GO./.

PHÒNG VH&TT Q8 


Số lượt người xem: 1286    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm