SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
4
6
0
4
0
Đề cương tuyên truyền 09 Tháng Mười Hai 2022 2:00:00 CH

Chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63

Căn cứ Công văn số 4350/UBND-KT ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63;

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Phạm Quang Tú tại Phiếu chuyển số 10405/PC-VP ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 giao Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 triển khai thực hiện,

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị Tổ Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện chia sẻ Chuyên mục “Câu chuyện chuyển đổi số” và xây dựng trang thông tin điện tử của Chuyên mục tại địa chỉ https://t63.mic.gov.vn (sau đây gọi tắt là Chuyên mục T63) với các nội dung sau:

- Tham gia chia sẻ, phổ biến các câu chuyện chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị trên Chuyên mục T63;

- Thông báo cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn quận biết và tham gia chia sẻ, phổ biến các câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63.

Đính kèm hướng dẫn tham gia Chuyên mục T63 và đăng tải các câu chuyện chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử https://t63.mic.gov.vn.

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị Tổ Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện./.

 

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8


Số lượt người xem: 38    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm