SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
6
1
2
3
5
Thông tin chung 31 Tháng Tám 2022 8:50:00 SA

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan về Đề án số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025

Thực hiện Thông báo Kết luận số 870/TBKL-VP ngày 08 tháng 8 năm 2022 và Thông báo Kết luận số 881/TBKL-VP ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 về truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Trần Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 và ông Phạm Quang Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8, giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 “Tập trung tuyên truyền, triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; “Tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Đề án 06, chương trình chuyển đổi số và Đề án xây dựng đô thị thông minh; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thông tin…”;

Thực hiện Kế hoạch sô 258/KH-BCĐ-CAQ ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ban chỉ đạo Đề án 06 Quận 8 về triển khai mô hình nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo Đề án của Chính phủ trên địa bàn Quận 8;

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8; Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai tuyên truyền các nội dung về Đề án 06 cụ thể như sau:

1. Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8:

-  Treo băng rôn tuyên truyền Đề án 06 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả hồ sơ thuộc trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 8 (đính kèm mẫu băng rôn).

- Chỉ đạo tổ Công nghệ thông tin tạo chuyên mục “Thông tin tuyên truyền Đề án 06 - Phát triển dữ liệu về dân cư”, liên thông kết nối các thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an (http://www.bocongan.gov.vn/tintuc/Pages/lists.aspx?Cat=131), Công an Thành phố Hồ Chí Minh chuyên mục “Chuyển đổi số trong Công an thành phố” (http://congdvc-congan.hochiminhcity.gov.vn/), báo Công an thành phố Hồ Chí Minh online, chuyên mục “Lực lượng Công an nhân dân thực hiện Đề án 06” (https://congan.com.vn/tin-chinh/luc-luong-cand-thuc-hien-de-an-06) để tăng cường thông tin tuyên truyền về Đề án 06.

2. Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8:

- Tiếp tục tăng cường công tác phát thanh tuyên truyền lưu động (xe loa) về Đề án 06 trên địa bàn quận, thời gian thực hiện đến hết tháng 9 năm 2022.

- Thực hiện treo băng rôn dọc trên các tuyến đường trên địa bàn Quận 8 (các vị trí do Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 phụ trách tuyên truyền) (đính kèm mẫu băng rôn).

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân 16 phường:

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác phát thanh tuyên truyền các nội dung tuyên truyền về Đề án 06 do Phòng Văn hóa và Thông tin biên tập và cung cấp (theo công văn số 143/VHTT ngày 20 tháng 6 năm 2022 về tuyên truyền Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Đề án 06).

- Triển khai tuyên truyền 05 nhóm tiện ích của Đề án 06 trên các phương tiện thông tin cơ sở, mạng xã hội, nhóm Zalo cộng đồng, trên địa bàn (nhóm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; nhóm phục vụ phát triển kinh tế xã hội; nhóm hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; nhóm phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành) (đính kèm tài liệu).

- Thực hiện in và treo băng rôn dọc trên tuyến đường có trụ sở Ủy ban nhân dân phường, Công an phường (đảm bảo mỗi phường có 1 tuyến đường treo ít nhất 06 tấm băng rôn tuyên truyền Đề án 06 tính từ trụ sở trở ra) và treo tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả hồ sơ (đính kèm mẫu băng rôn dọc).

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện./.

 

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8


Số lượt người xem: 768    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm