SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
9
1
9
1
Tin Đời sống - Y tế - Môi trường - Văn minh đô thị 29 Tháng Mười Hai 2022 4:05:00 CH

Tuyên truyền và triển khai Quyết định số 4335/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm bảo đảm khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên nước dưới đất phải gắn với bảo vệ, hạn chế ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện kế hoạch giảm khai thác nước dưới đất.

Đồng thời, giảm lưu lượng khai thác, không gây gián đoạn việc cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất và nâng cao ý thức người dân, cộng đồng trong việc sử dụng nước sạch để đảm bảo sức khỏe.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4335/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 về ban hành Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã có Công văn số 2932/UBND-TNMT ngày 29 tháng 12 năm 2022 về việc thực hiện Quyết định số 4335/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban nhân dân Quận 8 đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và chủ động tuyên truyền nhằm giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nguồn nước đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và Nhân dân.

- Đính kèm Quyết định số 4335/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đính kèm Công văn số 2932/UBND-TNMT ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8.

Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường Quận 8


Số lượt người xem: 4300    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm