SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
5
7
7
4
6
Tin Đời sống - Y tế - Môi trường - Văn minh đô thị 25 Tháng Ba 2022 4:25:00 CH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 8

Nhằm cụ thể hóa thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đến năm 2025, tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ mới hiện đại (đốt phát điện) và tái chế đạt ít nhất 80% (hướng tới 2030: 100%).  Ngày 02 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn
Quận 8 năm 2022;

Lộ trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt năm 2022 được chia làm 03 giai đoạn: giai đoạn 1: tuyên truyền, hướng dẫn phân loại, lưu giữ, chuyển giao, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; giai đoạn 2: tổ chức phân loại, lưu giữ và chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn cồng kềnh và chất thải nguy hại hộ gia đình; giai đoạn 3: kiểm tra, giám sát công tác triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; đúc kết kinh nghiệm và đề ra phương hướng nhằm tăng cường hiệu quả phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Để Kế hoạch được triển khai hiệu quả, UBND Quận 8 yêu cầu công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt được tổ chức triển khai đồng bộ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, thường xuyên đánh giá, cải tiến trong quá trình thực hiện; phát huy những sáng kiến, ý tưởng mới trong cộng đồng; huy động sự tham gia tích cực của mọi tổ chức, cá nhân sinh sống, làm việc trên địa bàn. Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền, vận động phải được tiến hành thường xuyên, quyết liệt đến từng hộ gia đình, cơ sở sản xuất..., hình thức phong phú, dễ dàng để người dân tiếp cận, thực hiện; hình thành thói quen phân loại chất thải rắn sinh hoạt ở mỗi cá nhân, hộ gia đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh; hình thành ý thức tự giác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn ngay khi có phát sinh.

Việc triển khai Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên toàn địa bàn quận nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hướng đến mục tiêu xây dựng Quận 8 “Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”. Đồng thời, hướng dẫn tổ chức, cá nhân cách thức phân loại, lưu giữ và giao chất thải thu gom đúng quy định; mỗi tổ chức, cá nhân đều có trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc phân loại rác thải sinh hoạt khi có phát sinh. Chất thải sinh hoạt phải được phân loại ngay từ nguồn nhằm tăng cường tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng, giảm nguy cơ phát tán chất thải nguy hại ra môi trường và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý nhà nước về quản lý chất thải sinh hoạt cũng như góp phần bảo vệ môi trường sống.

Đính kèm: Tài liệu tuyên truyền (bài đọc loa + mẫu bướm tuyên truyền)

 

Phòng TN-MT Quận 8


Số lượt người xem: 1233    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm