SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
5
1
7
7
0
Tin Đời sống - Y tế - Môi trường - Văn minh đô thị 18 Tháng Mười Một 2022 9:10:00 SA

Kế hoạch kiểm tra, đánh , khen thưởng các hộ gia đình thực hiện tốt Chương trình “Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn” trên địa bàn Quận 8 năm 2022

Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2022 kiểm tra, đánh giá, khen thưởng các hộ gia đình thực hiện tốt Chương trình “Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn” trên địa bàn Quận 8 năm 2022. Nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn Quận 8; trong đó đặc biệt là sự đồng thuận và hưởng ứng của Nhân dân trong công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động phong trào tại khu phố, tổ dân phố trên địa bàn Quận 8; vận động và khuyến khích những hộ gia đình thực hiện tốt công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Qua đó, lắng nghe và ghi nhận những giải pháp, việc làm thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

1. Thời gian tổ chức:

- Từ ngày 11 tháng 11 năm 2022 đến ngày 17 tháng 11 năm 2022: thông báo hộ gia đình được kiểm tra, đánh giá.

- Từ ngày 17 tháng 11 năm 2022 đến ngày 25 tháng 11 năm 2022: tổ chức kiểm tra, đánh giá.

2. Số lượng kiểm tra: chọn ngẫu nhiên 20 hộ/tổ dân phố.

3. Nội dung kiểm tra:

- Công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (chất thải tái chế, chất thải còn lại): phân loại, lưu chứa, chuyển giao.

- Việc chuyển giao chất thải sinh hoạt cho đơn vị có chức năng.

- Chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

4. Phương thức kiểm tra: khảo sát trực tiếp, đánh giá bằng phiếu chấm điểm.

5. Cơ cấu và giá trị giải thưởng: dự kiến 670 giải, bao gồm:

-      Phường 1: 02 giải/tổ dân phố x 87 tổ dân phố   :         200.000 đ/giải

-      Phường 2: 02 giải/tổ dân phố x 79 tổ dân phố   :         200.000 đ/giải

-      Phường 3: 02 giải/tổ dân phố x 120 tổ dân phố :         200.000 đ/giải

-      Phường 11: 02 giải/tổ dân phố x 49 tổ dân phố :         200.000 đ/giải.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, đánh giá, khen thưởng các hộ gia đình thực hiện tốt Chương trình “Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn” trên địa bàn Quận 8 năm 2022, đề nghị các đơn vị trong Ban tổ chức, Ủy ban nhân dân Phường 1, 2, 3 và 11, Quận 8 phối hợp triển khai thực hiện./.

(Đính kèm Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8)

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8


Số lượt người xem: 4188    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm