SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
1
2
1
6
2
Tin Kinh tế - Quản lý tài chính 08 Tháng Ba 2019 3:15:00 CH

Quy định về quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công

Căn cứ quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017 và Công văn số 8215/STC-CS ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Sở Tài chính về việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công, Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 có Công văn số 84/TCKH-NS ngày 26 tháng 02 năm 2019 hướng dẫn quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công (không bao gồm trường hợp bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công).

1. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán, thanh lý tài sản công của cơ quan chuyên môn thuộc quận, Ủy ban nhân dân phường, đơn vị sự nghiệp do nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức khác theo quy định (bao gồm cả tiền bồi thường tài sản, nếu có) được nộp vào tài khoản tạm giữ (số tài khoản: 3941.0.1040230.00000) của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 tại Kho bạc Nhà nước Quận 8.

Chứng từ nộp tiền ghi đầy đủ, cụ thể nội dung diễn giải, tên đơn vị nộp. Sau khi nộp, có văn bản gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 (kèm chứng từ nộp tiền) trong vòng 03 ngày kể từ ngày nộp tiền để làm cơ sở hạch toán, đối chiếu.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản công có trách nhiệm lập, phê duyệt dự toán đối với các khoản chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp tiền vào tài khoản tạm giữ, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 để chi trả chi phí xử lý tài sản.

Hồ sơ đề nghị thanh toán gồm:

- Văn bản đề nghị thanh toán, nêu rõ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản, tổng chi phí xử lý tài sản, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán, kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi.

- Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền.

- Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: Dự toán chi được duyệt; hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, phá dỡ; hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu có).

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 cấp tiền cho cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản để chi trả các khoản chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công.

Định kỳ hàng quý, Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 nộp số tiền còn lại đối với các khoản thu từ xử lý tài sản đã hoàn thành việc thanh toán chi phí vào ngân sách nhà nước.

2. Số tiền thu được từ việc bán, thanh lý tài sản công (trừ số thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất) của đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, sau khi trừ chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản, trả nợ vốn vay, vốn huy động (nếu có) và thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, được bổ sung quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Nguyễn Đức Lâm - Phòng Tài chính và Kế hoạch

 


Số lượt người xem: 1553    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm