SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
8
6
2
4
Tin Kinh tế - Quản lý tài chính 02 Tháng Năm 2019 3:10:00 CH

Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Quyết định ban hành Đề án Khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020

Ngày 19 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về Đề án Khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2020.

1.Phạm vi, đối tượng của Đề án:

-Người dân trực tiếp tham gia hoạt động du lịch, cụ thể:

+Người dân ở các khu vực sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch trên địa bàn nông thôn mới và các quận, huyện còn sản xuất nông nghiệp

+Người dân ở các làng nghề, các khu, điểm du lịch cộng đồng

+Người dân ở các khu phố chuyên doanh.

-Các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản phẩm du lịch khu vực 05 huyện nông thôn mới và các quận trên địa bàn thành phố

-Các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư phát triển cầu tàu, bến đỗ, trạm dừng chân phục vụ du lịch

2.Mục tiêu:

-Hỗ trợ các cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp trong phạm vi thực hiện được tiếp cận thông tin mộc cách đầy đủ, chính xác các văn bản pháp lý của Đảng, Chính phủ và Thành phố

-Kết nối giao thông tới các điểm đến một cách thuận tiện, dễ dàng.

-Các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch ở địa bàn 05 huyện thực hiện nông thôn mới và vùng ven được tiếp cận, hỗ trợ về lãi suất như các đối tượng khác xác định tại Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố.

-Nâng cao kỹ năng quản lý và phục vụ du lịch.

-Hỗ trợ quảng bá, xúc tiến các sản phẩm du lịch của người dân trong đối tượng này tại các chương trình, sự kiện du lịch của thành phố.

3.Tiến độ thực hiện:

3.1 Năm 2019:

-Triển khai Đề án Khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

-Tổ chức cung cấp thông tin đầy đủ, chính thống và tuyên truyền rộng rãi về nội dung của Đề án và các thông tin về tài nguyên du lịch trên địa bàn thành phố để định hướng khai thác, khuyến khích và hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch

-Vận dụng Đề án để đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp về các nội dung đăng ký và hoạt động kinh doanh du lịch; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp hoạt động du lịch

-Tổ chức các chương trình tập huấn và đào tạo cho nguồn nhân lực quản lý du lịch, nguồn nhân lực phụ vụ du lịch trực tiếp tại các khu, điểm du lịch; hỗ trợ điều kiện vật chất từ ngân sách và vận động xã hội hóa để các tổ chức, cá nhân hoạt động thuận lợi trong hoạt động kinh doanh du lịch.

-Tiến hành các hoạt động giới thiệu quảng bá, tuyên truyền và xúc tiến về đầu tư, khai thác du lịch trên địa bàn thành phố đến các thị trường trong nước và quốc tế thông qua các sự kiện.

3.2 Năm 2020:

-Nghiên cứu để bổ sung và ban hành chính sách khuyến khích hỗ trợ và tạo điều kiện cho người dân làm du lịch, các tổ chức, cá nhân tham gia và phát triển du lịch

-Liên kết, hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp triển khai các nội dung khuyến khích và hỗ trợ người dân làm du lịch

-Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; hỗ trợ điều kiện vật chất, vận động xã hội hóa để các tổ chức, cá nhân thuận lợi trong việc tham gia phát triển du lịch

-Tổ chức các chương trình công bố các điểm du lịch, khu du lịch và các đơn vị hoạt động du lịch đạt chuẩn

-Tổng kết đánh giá việc thực hiện Đề án (tháng 9 năm 2020 tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh)

3.3 Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách thanh phố, kinh phí vận động các doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội đóng góp thực hiện, công khai, giám sát và kiểm tra; đảm bảo đúng Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.

(Trích Đề án Khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020; Ban hành kèm theo Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Phạm Thị Bích Hạnh -Phòng Kinh tế Quận 8

 


Số lượt người xem: 1666    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm