SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
8
2
3
1
7
Tin Kinh tế - Quản lý tài chính 25 Tháng Hai 2021 10:40:00 SA

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐIỂM TIN CẬY CỦA NGƯỜI DÂN

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Quận 8 và Quận 5 trong thời gian qua đã đồng hành cùng người nghèo và đối tượng chính sách thu được nhiều kết quả nổi bật, tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn vốn thông qua các chương trình tín dụng chính sách, từ đó đã giúp hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Để đạt được những kết quả đó Phòng giao dịch NHCSXH đã tập trung tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Bên cạnh đó, Phòng giao dịch NHCSXH luôn lên kế hoạch tập huấn cho hội đoàn thể và tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn về quy trình nghiệp vụ cho vay từ đó chất lượng tín dụng từng bước được nâng lên, mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên được củng cố nâng cao. Phòng giao dịch NHCSXH luôn chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đưa đồng vốn chính sách tiếp cận với tất cả các đối tượng trong diện thụ hưởng. Nhằm chuyển tải vốn tín dụng chính sách đúng đối tượng, hỗ trợ tối đa cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong khi điều kiện còn nhiều khó khăn, Phòng giao dịch đã thành lập các điểm giao dịch đặt tại các phường trên địa bàn Quận, niêm yết công khai các chủ trương, chính sách về chương trình tín dụng ưu đãi, lãi suất cho vay; công khai danh sách hộ vay vốn trên địa bàn... Qua đó, mọi hoạt động giao dịch tại các điểm giao dịch được tổ chức theo ngày cố định hàng tháng bất kể vào ngày thứ bảy hay chủ nhật Ngân hàng vẫn xuống tận phường để làm việc nhằm mục đích phục vụ cho dân tận nơi không phải đi xa và tránh tình trạng mất an toàn về tiền bạc, từ đó hoạt động giao dịch tại điểm giao dịch đã dần đi vào nề nếp ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch vay vốn, trả lãi, tiết kiệm, trả nợ của hộ nghèo và các đối tượng chính sách và tăng cường việc quản lý giám sát các của cấp ủy chính quyền cơ sở đối với công tác thực thi chính sách những ưu đãi của nhà nước trên địa bàn.

Với các giải pháp hiệu quả khác nhau, tính đến hết tháng 01/2020, tổng dư nợ của các chương trình vay vốn tại Phòng giao dịch NHCSXH là 350 tỷ 526 triệu đồng, tăng 344 triệu đồng so với năm 2020. Tập trung chủ yếu các chương trình cho vay giải quyết việc làm, cho vay nhà ở xã hội, chương trình cho vay quỹ xóa đói giảm nghèo và cho vay học sinh sinh viên. Chất lượng tín dụng được thực hiện hiệu quả khi nợ quá hạn giảm 40 triệu đồng so với cuối năm 2020.

Bên cạnh đó, Phòng giao dịch NHCSXH tăng cường phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể trên địa bàn triển khai các giải pháp, quản lý, mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chương trình ủy thác vốn vay qua các tổ chức hội giúp cho việc bình xét hộ vay vốn được công khai, dân chủ, bảo đảm đưa vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng. Cũng thông qua ủy thác vốn vay, đối tượng thụ hưởng tiếp cận vốn dễ dàng và việc quản lý, sử dụng vốn vay bảo đảm an toàn, hiệu quả hơn. Đến nay, các tổ chức đoàn thể Quận đang quản lý dư nợ nhận ủy thác 349 tỷ 087 triệu đồng, chiếm 99,59% tổng dư nợ, với 9.634 hộ còn dư nợ. Trong đó, Hội Liên hiệp phụ nữ Quận nhận ủy thác gần 206 tỷ 129 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh Quận nhận ủy thác 104 tỷ 523 triệu đồng và Đoàn thanh niên Quận nhận ủy thác 38 tỷ 435 triệu đồng. Trong thời gian qua, cùng với đổi mới mô hình tổ chức bộ máy, mở rộng mạng lưới hoạt động, việc tăng cường các giải pháp bảo toàn nguồn vốn đã giúp cho hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn Quận luôn đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch bệnh Covid-19, Phòng giao dịch NHCSXH đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nắm bắt mức độ ảnh hưởng, thiệt hại của khách hàng vay vốn để thực hiện các giải pháp hỗ trợ, như: gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc cho vay bổ sung, giúp người dân sớm ổn định sản xuất, kinh doanh.

Việc thực hiện hiệu quả của các chương trình cho vay, Phòng giao dịch NHCSXH Quận 8 và Quận 5 đã trở thành địa chỉ tin cậy của người dân, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Những kết quả đó đã cho thấy sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH cùng chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội, vốn tín dụng chính sách đã và đang phát huy hiệu quả. Qua đó, góp phần đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

 

 

THANH LONG - Ngân hàng Chính sách xã hội Quận 8 và Quận 5


Số lượt người xem: 693    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm