SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
9
2
0
1
Tin văn hóa thể thao 17 Tháng Năm 2023 3:15:00 CH

Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)

 

Căn cứ Công văn số 864-CV/QU ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Quận ủy Quận 8 về việc tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023);

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 Nguyễn Thanh Sang tại Phiếu chuyển số 3759/PC-VP ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8,

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân (đính kèm Đề cương về văn hóa Việt Nam và các tài liệu liên quan).

2. Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường: Thực hiện treo băng rôn tuyên truyền (mỗi phường ít nhất 01 băng rôn) và đăng tải nội dung các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) trên các trang mạng xã hội của cơ quan, đơn vị để phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân.

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền./.

Đính kèm khẩu hiệu tuyên truyền.

Mã QR Đề cương văn hóa Việt Nam và các tài liệu liên quan.

 
 
               
 

Số lượt người xem: 191    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm