SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
2
5
2
3
6
Tin văn hóa thể thao 21 Tháng Tám 2020 1:50:00 CH

NGÀNH VĂN HÓA - THÔNG TIN QUẬN 8 45 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (1975 - 2020)

Sau khi Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tiếp quản Đô thành Sài Gòn và các vùng lân cận vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày 3 tháng 5 năm 1975 thành phố Sài Gòn - Gia Định được thành lập. Quận 7 (quận Bảy) và Quận 8 (quận Tám) cùng thuộc thành phố Sài Gòn - Gia Định đến tháng 5 năm 1976. Tháng 9 năm 1975, Ban Văn hóa và Tuyên truyền (tiền thân của Phòng Văn hóa và thông tin Quận 8 ngày nay) được thành lập, trụ sở hoạt động là một nhà vòm dã chiến cạnh Ủy ban nhân dân cách mạng Quận 7 (ngay chân cầu số 2, đường Hoàng Sỹ Khải Phường Cây Sung, Quận 8 (nay là Phường 14, Quận 8). Tháng 6/1976, Quận 7 và Quận 8 sáp nhập. Ban Văn hóa và Tuyên truyền Quận 7 giải thể, Ban Văn hóa và Tuyên truyền Quận 8 tiếp quản địa bàn quản lý, trụ sở được đặt ở chân cầu số 2, đường Hoàng Sỹ Khải, Phường Cây Sung, Quận 8. Năm 1978, Ban Văn hóa và Tuyên truyền Quận 8 được đổi tên là Ban Văn hóa và Thông tin Quận 8 đến năm 1985, Ban Văn hóa và Thông tin Quận 8 được đổi tên thành Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8.

Khẩu hiệu hành động của ngành văn hóa và thông tin sau ngày giải phóng là “hoạt động tuyên truyền phải vừa mang văn hóa cách mạng đến với nhân dân vùng sâu, vùng xa vừa chống lại văn hóa phản động, đồi trụy”. Để triển khai việc đem văn hóa cách mạng đến quần chúng và hướng dẫn phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, thời kỳ này Quận 8 đã hình thành và phát triển Nhà Văn hóa do Ban Văn hóa và Thông tin Quận 8 quản lý và điều hành tổ chức hoạt động. Cơ chế, tổ chức của Nhà văn hóa gồm Đội thông tin lưu động, đội cổ động tuyên truyền, hiệu ảnh, đài truyền thanh, đội chiếu bóng và 03 hiệu sách. Phòng đã tổ chức các hoạt động văn hóa quần chúng như tổ chức chiếu phim, cải lương “màn ảnh rộng” (đội chiếu bóng), tổ chức hội diễn văn nghệ của quận, phường… thường xuyên phục vụ nhân dân ở các phường xa xôi, hẻo lánh như phường An Phú Tây (nay thuộc huyện Bình Chánh và một phần Quận 7), phường Rạch Cát, Phường 16 (nay là Phường 15, Quận 8).

 

 

Khai trương Hiệu sách nhân dân số 5 vào ngày 27/9/1986 tại số 74 Chánh Hưng (ông Lâm Khôi Ngô – Trưởng phòng (người thứ 4 hàng đứng từ phải qua)

 

Trong giai đoạn 1986 - 1995, hoạt động nổi bật là thông tin triển lãm, nhất là triển lãm các chuyên đề chính trị và nghệ thuật, giai đoạn này nhiệm vụ tuyên truyền chủ yếu là phục vụ Đại hội lần thứ VI của Đảng (12/1986) và triển khai xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt, giai đoạn này, Quận 8 là đơn vị dẫn đầu ở 02 lĩnh vực triển lãm và phong trào sinh hoạt Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Nam Bộ, phong trào sinh hoạt câu lạc bộ đờn ca tài tử Nam Bộ được khơi gợi và được công chúng đón nhận nồng nhiệt, có thời điểm, hoạt động đờn ca tài tử Quận 8 dẫn đầu thành phố về phong trào sinh hoạt đờn ca tài tử, tuy nhiên do khó khăn và hạn hẹp về kinh phí, nhân lực, thời gian sau này, hoạt động này không giữ được phong trào như trước, các quận, huyện khác vươn lên, nhưng Quận 8 vẫn được đánh giá là một trong những quận tiên phong trong việc phát huy loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, là trung tâm đào tạo nghệ sỹ sân khấu cải lương, nhiều lớp dạy đờn ca tài tử, vọng cổ. Cho đến ngày nay, hoạt động này vẫn được duy trì và phát huy tốt, giai đoạn này, có rất nhiều nghệ sỹ đờn ca tài tử được trưởng thành và vinh danh tại Quận 8 cũng như khán thính giả trong và ngoài nước biết đến như nghệ nhân nhạc sư Nguyễn Quang Đại (thầy Ba Đợi), nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Nhì nghệ nhân Bảy Trạch, nghệ sỹ ưu tú, nghệ sỹ nhân dân Minh Vương, nghệ sỹ Võ Minh Lâm…

Giai đoạn 1995 - 2005, trải qua 04 đợt chia tách, đổi tên và bổ sung một số nhiệm vụ, Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao Quận 8 đã phát huy vai trò là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 quản lý và điều hành hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin. Điểm nổi bật trong thời gian này, đơn vị đã triển khai phong trào xây dựng văn hóa cơ sở Quận 8 đặt nền tảng xây dựng thành công khu phố văn hóa, phường văn hóa (hiện nay đổi tên là phường văn minh đô thị). Thành tích nổi bật của phòng trong giai đoạn này, được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen năm 1997, 1999, 2000 ghi nhận quá trình thực hiện công tác tham mưu ngành văn hóa – thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội trên lĩnh vực văn hóa.

Giai đoạn từ năm 2006 đến nay, hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản, công tác đặt, đổi tên đường Quận 8 tiếp tục được tập trung triển khai, có 08 cơ sở tín ngưỡng dân gian được xếp hạng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, tỉnh (thành phố), 23 tên đường số của quận được đặt tên mới theo tên mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng, danh nhân, địa danh của Quận 8, thực hiện công trình Bia đá giới thiệu các di tích lịch sử cấp quốc gia và thành phố, biên tập và phát hành 2000 quyển sách “Tài liệu tuyên truyền tên đường, di tích Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh”, phối hợp Hội nhiếp ảnh thành phố phát động và duy trì suốt 7 năm hoạt động Hội thi ảnh “Trên bến dưới thuyền” thu hút được nhiều nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên địa bàn quận, thành phố và các tỉnh lân cận tham gia, có nhiều tác phẩm nghệ thuật, góp phần giới thiệu nét văn hóa truyền thống đặc trưng của Quận 8. Nổi bật trong giai đoạn 2015 đến năm 2020, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, số lượng, chất lượng đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, phường văn đô thị được nâng lên, năm 2015 có 71/97 khu phố đạt khu phố văn hóa, 05/16 phường đạt phường văn minh đô thị đến năm 2020 có 92/97 khu phố đạt tăng 21 khu phố. Các thiết chế văn hóa được cấp ủy, chính quyền quan tâm tập trung thực hiện, đô thị được chỉnh trang… góp phần thúc đẩy phát triển Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, giảm các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Công tác quy hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị và các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân được quan tâm. Năm 2017, Trung tâm Văn hóa của quận cũng được khánh thành trên 116 tỷ đồng. 06 Trung tâm Văn hóa - Thể thao của phường ngày một được nâng chất lượng hoạt động thông qua việc duy trì nội dung, nâng chất hoạt động các câu lạc bộ, đội nhóm tại cơ sở, vận động trang bị 142 bộ dụng cụ tập luyện thể thao lắp đặt tại các công viên, các điểm sinh hoạt văn hóa tại khu dân cư trên địa bàn quận… góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trên địa bàn quận đạt trên 33%. Công tác gia đình trên địa bàn quận tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với nhiều mô hình cách làm mới, nội dung phong phú, hiệu quả như tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình để triển khai thực hiện tốt công tác gia đình ở cơ sở. Việc triển khai xây dựng Quy ước có nội dung về việc cưới, việc tang tại cộng đồng, sự chuyển biến và đồng thuận tham gia thực hiện của nhân dân; Công tác quản lý trên lĩnh vực văn hóa được tập triển khai đẩy mạnh việc kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa dễ phát sinh tệ nạn xã hội (mại dâm, ma túy, cờ bạc…), thành tích nổi bật là của Ngành Văn hóa thông tin Quận 8 và các đơn vị phối hợp đã tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động và quản lý kiểm tra địa bàn, cho đến tháng 8/2020, trên địa bàn quận không còn cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử bằng hình thức đặt máy bắn cá (đánh bạc trá hình).

Với những thành quả đã đạt được trong suốt 45 năm qua, kể từ ngày thành lập, Ngành văn hóa thông tin Quận 8 đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng Huân chương lao động hạng Ba, Ủy ban nhân dân thành phố và Quận 8 tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến hàng năm, biểu dương, khích lệ quá trình nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, công chức của Phòng Văn hóa Thông tin.

 

 

Tập thể Phòng VHTT và cán bộ phụ trách ngành văn hóa, thể thao quận, 16 phường chụp hình lưu niệm tại khu căn cứ lịch sử núi Minh Đạm năm 2017

 

 Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngành Văn hóa - Thông tin đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố và quận. Nhiều công việc đang đặt ra, đòi hỏi sự quyết tâm của ngành Văn hóa - Thông tin trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Tự hào với những thành quả lao động của các thế đi trước trong ngành Văn hóa - Thông tin Quận 8, cán bộ công chức ngành Văn hóa - Thông tin hiện nay luôn cố gắng phấn đấu để phát huy truyền thống cách mạng của ngành góp phần xây dựng Quận 8 ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trường Giang - P.VH&TT Quận 8


Số lượt người xem: 1070    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm