SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
8
2
1
6
5
Tin văn hóa thể thao 08 Tháng Năm 2021 8:35:00 SA

Về bổ sung, đính chính tài liệu truyền thông “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta” của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Công văn số 2815/STNMT-CCBVMT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về tài liệu hỗ trợ truyền thông “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta”;

Thực hiện Phiếu chuyển số 3324/PC-VP ngày 21 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng HĐND và UBND Quận 8 nội dung ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Phạm Quang Tú giao Phòng Văn hóa - Thông tin quận, Phòng Tài nguyên - Môi trường quận cập nhật, thực hiện theo quy định,

Ngày 06 tháng 4 năm 2021 Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đã ban hành Công văn số 90/VHTT về việc thực hiện truyền thông “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta”, thực hiện tuyên truyền nội dung Công văn số 2092/STNMT-CCBVMT ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 16 tháng 4 năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 2815/STNMT-CCBVMT bổ sung các mẫu thiết kế hỗ trợ truyền thông và điều chỉnh một số lỗi sai trong tài liệu đính kèm Công văn số 2092/STNMT-CCBVMT ngày 26 tháng 3 năm 2021, như sau:

- “…Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016” điều chỉnh thành “Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2016”.

- Điểm đ, khoản 2 Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, số tiền phạt “từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng” điều chỉnh thành “từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng”.

- Cập nhật Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 3 năm 2021 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (có hiệu lực từ ngày 01/6/2021 thay thế Nghị định số 158/2013/NĐ-CP).

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường cập nhật và triển khai thực hiện./.

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8


Số lượt người xem: 385    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm