SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
8
2
5
4
2
Tin văn hóa thể thao 19 Tháng Năm 2021 1:30:00 CH

Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 – 19/5/2021)

Thực hiện Công văn số 436-CV/BTGTW ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh;

Thực hiện Công văn số 955/STTTT-BC ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và Phiếu chuyển số 3908/PC-VP ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh trên hệ thống thông tin cơ sở;

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 triển khai đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 – 19/5/2021), (đính kèm nội dung) như sau:

1. Trung Tâm Văn hóa – Thể thao Quận 8 triển khai đến bản tin Quận 8 đăng bài viết tuyên truyền trên bản tin phát hành định kỳ theo quy định.

2. Tổ Công nghệ thông tin Quận 8 thực hiện tuyên truyền trên trang thông tin điện tử Quận 8.

3. Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện phát thanh trên hệ thống loa và niêm yết nội dung tuyên truyền trên bản tin khu phố.

Trên đây là nội dung tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 – 19/5/2021) của Phòng văn hóa và Thông tin Quận 8. Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

Phòng văn hóa và Thông tin Quận 8


Số lượt người xem: 467    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm