SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
9
1
7
6
Tin văn hóa thể thao 10 Tháng Sáu 2021 12:45:00 CH

Tuyên truyền clip hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt

Căn cứ Công văn số 1194/STTTT-BC ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh về sử dụng clip tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt trên hệ thống thông tin cơ sở;

Thực hiện Phiếu chuyển số 4867/PC-VP ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng HĐND và UBND Quận 8 về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 Nguyễn Thanh Sang giao Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn, đôn đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện,

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 gửi clip tuyên truyền hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt phổ biến đến người dân để người dân biết và tiếp cận các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và góp phần hạn chế dịch bệnh do tiếp xúc trực tiếp (đặc biệt là ngày 16 tháng 6 hàng năm là ngày không dùng tiền mặt) (đính kèm hướng dẫn xem clip tuyên truyền).

Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện, báo cáo kết quả định kỳ về Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8./.

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8


Số lượt người xem: 500    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm