SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
8
2
5
4
3
Tin văn hóa thể thao 10 Tháng Sáu 2021 12:45:00 CH

Tuyên truyền thu thập dữ liệu địa chỉ bản đồ số cho Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” trên hệ thống thông tin cơ sở

Căn cứ Công văn số 965/STTTT-BC ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền thu thập dữ liệu địa chỉ bản đồ số cho Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” trên hệ thống thông tin cơ sở;

Thực hiện Phiếu chuyển số 4073/PC-VP ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng HĐND và UBND Quận 8 về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 Nguyễn Thanh Sang giao Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn, đôn đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện;

Nhằm tiếp tục phối hợp hỗ trợ các cơ quan thành phố triển khai Đề án “Phát triển Hệ tri Thức Việt số hóa” theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 8 tại Công văn số 2703/UBND-VHTT ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc tuyên truyền thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” trên địa bàn Quận 8 và Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh trên hệ thống thông tin cơ sở,

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thông thông tin cơ sở nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số 2703/UBND-VHTT ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc tuyên truyền thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” trên địa bàn Quận 8.

2. Tổ chức phát thanh trên hệ thống loa phát thanh 16 phường (duy trì thực hiện mỗi ngày một lần) nội dung sau:

“Để thực hiện Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh (lực lượng Bưu tá) đang thực hiện thu thập dữ liệu: chụp hình các trụ sở cơ quan, doanh nghiệp; chụp hình nhà và số nhà (đối với hộ dân), đề nghị các tổ chức, hộ gia đình tạo điều kiện và phối hợp, hỗ trợ đơn vị thực hiện”.

Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện./.

 

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8

 


Số lượt người xem: 585    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm