SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
1
1
9
4
2
Tin văn hóa thể thao 15 Tháng Hai 2022 8:00:00 SA

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN TỔ CHỨC HỌP TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NGÀNH VĂN HÓA - THÔNG TIN QUÝ 1 NĂM 2022

Chiều ngày 11 tháng 02 năm 2022, Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức họp giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác ngành văn hóa - thông tin Quý 1 năm 2022 đến công chức văn hóa - xã hội và cán bộ phụ trách công tác gia đình, thể thao 16 phường. Tại cuộc họp, bà Trần Thị Thu Trang, Quận uỷ viên, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 và ban lãnh đạo Phòng đã triển khai 26 nhiệm vụ trọng tâm Quý 1 năm 2022 trên các lĩnh vực như quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, gia đình, du lịch, di sản, công tác văn hóa cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”.

 

 

 

Quang cảnh buổi họp

 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NGÀNH VĂN HÓA - THÔNG TIN QUÝ 1 NĂM 2022

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Tăng cường công tác tuyên truyền nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022) và Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022; Kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2022); Kỷ niệm 63 năm Ngày Quốc khánh Cu Ba (01/01/1959 – 01/01/2022); Kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Sinh viên học sinh (09/01/1950 – 09/01/2022); Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 – 01/02/2022); Kỷ niệm 42 năm Ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30/3/1980 - 30/3/2022).

2. Tuyên truyền thực hiện Chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

3. Thực hiện công tác quản lý, rà soát việc chấp hành các quy định pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke, nhiếp ảnh, mỹ thuật, Thư viện trên địa bàn (Luật Thư viện 2019; Nghị định số 93/2020/NĐ-CP; Nghị định số 113/2013/NĐ – CP; Nghị định số 72/2016/NĐ – CP; Nghị định số 54/2019/NĐ – CP). Thường xuyên giám sát tình hình hoạt động, sự tuân thủ các tiêu chí đối với từng loại hình cụ thể theo quy định. Thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không đảm bảo các tiêu chí phòng, chống dịch COVID-19.

4. Nghiên cứu và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính mới có hiệu lực từ năm 2021, 2022 và các văn bản xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa - xã hội (tài liệu do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố và Phòng VHTT Q8 phát hành).

5. Thực hiện rà soát và thay đổi các nội dung tuyên truyền cổ động chính trị trên bảng, băng rôn không còn phù hợp.

6. Thực hiện củng cố Tổ kiểm tra liên ngành văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội 16 phường.

7. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý nhà nước về các hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động lễ hội trên địa bàn, hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động trò chơi điện tử (online, offline)…

8. Thực hiện rà soát, thống kê cơ sở dịch vụ văn hóa - thông tin Quý 1/2022.

9. Tiếp tục thực hiện thẩm định các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn tại công văn số 17/VHTT ngày 18/01/2022.

II. CÔNG TÁC GIA ĐÌNH

1. Xây dựng kế hoạch triển khai công tác gia đình và xây dựng dự toán kinh phí cho từng hoạt động cụ thể tại địa phương năm 2022.

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn.

3. Tiếp tục triển khai “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.

4. Tham mưu Ủy ban nhân dân phường ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2022 – 2030 trên địa bàn và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Các nội dung triển khai thực hiện có liên quan đến công tác trẻ em, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ.

5. Tham dự các lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến một số văn bản mới của Trung ương và Thành phố liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (Chiến lược phát triển gia đình, Chỉ thị 06, Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc…) cho đội ngũ cán bộ công tác gia đình cấp cơ sở.

III. XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ

1. Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 8 tháng 12 năm 2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

2. Thực hiện hồ sơ ISO khu phố văn hóa hàng năm, Phường văn minh đô thị lần đầu, công nhận lại; rà soát xét tặng Giấy khen khu phố 5 năm liền. Tổ chức sơ kết phong trào năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022. Tổ chức Tọa đàm các “Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng các Danh hiệu văn hóa và tuyến đường Văn minh - Mỹ quan đô thị”.

3. Triển khai văn bản tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn phường gắn với thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU và hạn chế tiếng ồn tại  khu dân cư. Tiếp tục triển khai Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, gắn với nội dung thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực cụ thể tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI TÍCH, DI SẢN

- Tuyên truyền đến các di tích thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến việc đăng ký, tổ chức lễ hội tại địa phương theo quy định, tổ chức lễ hội an toàn, trang trọng, thiết thực, hiệu quả phù hợp với quy mô, nội dung của lễ hội…

- Phát hiện, ngăn chặn và báo cáo kịp thời theo thẩm quyền hành vi chiếm đoạt, làm sai lệch di tích, hủy hoại di sản văn hóa, lấn chiếm đất đai tại di tích và các hành vi lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi. Kiên quyết ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH

- Thường xuyên rà soát cung cấp thông tin về tình hình hoạt động (đang hoạt động hoặc tạm ngưng hoạt động…) đối với các doanh nghiệp lữ hành (nội địa, quốc tế, văn phòng đại diện, đại lý lữ hành...); cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở dịch vụ ăn uống, mua sắm trên địa bàn. Thông tin báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và cơ sở lưu trú du lịch vào báo cáo ngành (quý, 6 tháng, 9 tháng và năm).

- Triển khai Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp lữ hành và điểm đến du lịch (Di tích lịch sử - văn hóa; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng… thu hút khách du lịch) tự đánh giá mức độ an toàn trong thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 tại địa chỉ http://safe.tourism.com.vnhttp://antoancovid.tphcm.gov.vn.

- Rà soát, khảo sát và vận động các cơ sở dịch vụ có tiềm năng đăng ký cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, giới thiệu danh sách cho Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 để phối hợp vận động.

- Tuyên truyền, vận động các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đạt chuẩn đăng ký xếp hạng sao.

- Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên Du lịch địa phương cung cấp nội dung để bổ sung vào Cẩm nang Du lịch Quận 8.

 

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8.


Số lượt người xem: 960    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm