SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
7
4
5
4
1
Dự án đã hoàn tất 16 Tháng Mười Một 2010 9:50:00 SA

Dự án rạch Ụ Cây - Sơ lược kế hoạch tổng thể về thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Chỉnh trang đô thị rạch Ụ Cây tại phường 10, phường 11 quận 8 (giai đoạn 2 từ nay đến ngày 31/12/2013)

Dự án chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư nhà trên và ven kênh rạch Ụ Cây là dự án trọng điểm, phải thực hiện cấp bách theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Vì vậy, việc triển khai thực hiện dự án chỉnh trang đô thị rạch Ụ Cây phường 9, 10, 11 quận 8 thành khu đô thị mới văn minh hiện đại là cấp thiết, góp phần cung cấp quỹ nhà ở, phát triển khu thương mại sầm uất ngay tại trung tâm quận 8, tạo bộ mặt đô thị hiện đại, văn minh, giải quyết tốt hơn điều kiện sống của người dân thành phố, góp phần cùng thành phố Hồ Chí Minh xóa bỏ nhà lụp xụp, chỉnh trang sạch đẹp thành phố.

Trong dự án này, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn được giao làm chủ đầu tư dự án nhà ở.

Về quy mô ảnh hưởng:

1. Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng: 2.550 căn (tổng diện tích đất thu hồi: 190.282,7m2).

Trong đó:

a. Số căn nhà bị ảnh hưởng trong giai đoạn I là 905 căn (diện tích đất đã thu hồi: 38.981,56m2).

Tuy nhiên, có 16 căn nhà tại phường 10 thuộc giai đoạn I và một phần giai đoạn II đã tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng với diện tích đất đã thu hồi là 479,17m2.

Như vậy, số căn nhà bị ảnh hưởng trong giai đoạn I thực tế là 921 căn với diện tích đất thu hồi là (38.981,56m2 + 479,17m2) = 39.460,73m2.

b. Số căn nhà bị ảnh hưởng trong giai đoạn II là 1.629 căn với diện tích đất cần tiếp tục thu hồi là (105.591,35m2 + 1.110,76m2) = 106.702,11m2.

Trong đó:

- Hộ gia đình, cá nhân: 1.574 hộ (diện tích đất: 86.586,8m2).

                        + Thường trú: 7.503 người.

                        + Tạm trú: 1.228 người.

- Số hộ gia đình, cá nhân thuộc giai đoạn I chuyển qua giai đoạn II: 15 hộ (diện tích đất: 1.110,76m2).

- Đơn vị, tổ chức: 40 trường hợp (diện tích đất: 19.004,55m2).

2. Số căn hộ mặt tiền bị ảnh hưởng: 546 căn.

3. Tổng dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ: 3.317.513.599.658 đồng (Ba nghìn ba trăm mười bảy tỷ năm trăm mười ba triệu năm trăm chín mươi chín nghìn sáu trăm năm mươi tám đồng).

Về quỹ nhà bố trí tái định cư:

- Chung cư Tân Mỹ, phường Tân Phú, quận 7, diện tích 36m2/căn: 250 căn (quỹ nhà đã có sẵn có thể giao ngay).

- Chung cư 481 Ba Đình phường 9 quận 8: 350 căn, trong đó có 14 căn trệt và 336 căn hộ lầu với diện tích 59,5 – 97m2/căn (quỹ nhà đã có sẵn, có thể giao ngay).

- Khu dân cư 08 tầng (Lô A) rạch Ụ Cây – tái định cư tại chỗ: 424 căn, trong đó có 132 căn nhà mặt tiền 01 trệt + 02 lầu và 01 trệt + 03 lầu; 312 căn hộ lầu (giao nhà sau 24 tháng kể từ ngày mặt bằng được giao trống và khởi công xây dựng).

- Khu dân cư 08 tầng (Lô C) rạch Ụ Cây – tái định cư tại chỗ: 42 căn mặt tiền 1 trệt + 02 lầu và 01 trệt + 3 lầu (giao nhà sau 24 tháng kể từ ngày mặt bằng được giao trống và khởi công xây dựng).

- Khu dân cư 08 tầng (Lô B) rạch Ụ Cây – tái định cư tại chỗ: 29 căn nhà mặt tiền 01 trệt + lầu và 01 trệt + 03 lầu (giao nhà sau 24 tháng kể từ ngày mặt bằng được giao trống và khởi công xây dựng).

- Các chung cư tái định cư khác của dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Về giải pháp thực hiện giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư:

ĐỢT I: (từ ngày 15/10/2010 đến 30/4/2011)

- Tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng tại tờ bản đồ số 22, 21, 20, 25, 19, 18 bộ địa chính phường 11 quận 8.

- Phạm vi thực hiện: Đường Tùng Thiện Vương phường 11 (đoạn từ hẻm số 279 đến cuối hẻm số 1 (nhà số 1/57) đường Tùng Thiện Vương).

- Tổng dự toán bồi thường, hỗ trợ: 1.030.369.595.720 đồng.

- Số trường hợp bị ảnh hưởng: 283 trường hợp (diện tích: 28.832,89m2).

ĐỢT II: (từ ngày 02/5/2011 đến 31/12/2011)

- Tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng tại 25, 26, 27, 11, 10 bộ địa chính phường 11 quận 8; tờ bản đồ số 1 bộ địa chính phường 10 quận 8.

- Phạm vi thực hiện:

+ Đường Bến Bình Đông phường 11 (đoạn từ nhà số 1/1 Tùng Thiện Vương (thửa 37 tờ bản đồ 11) đến nhà số 02 Bến Bình Đông (thửa số 7 tờ bản đồ 10).

+ Đường Tùng Thiện Vương phường 11 (đoạn từ hẻm số 279 đường Tùng Thiện Vương đến đường Bến Xóm Củi).

+ Đường Ba Đình phường 10 (đoạn từ nhà số 66 Ba Đình (thửa số 101 tờ bản đồ 1) đến nhà số 90 Ba Đình (thửa 131 tờ bản đồ 1).

- Tổng dự toán bồi thường, hỗ trợ: 716.563.596.954 đồng.

- Số trường hợp bị ảnh hưởng: 330 trường hợp (diện tích: 24.602,45m2).

ĐỢT III: (từ ngày 01/01/2012 đến 30/9/2012)

- Tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng tại tờ bản đồ số 3, 2, 7, 6, 5 bộ địa chính phường 10 quận 8.

- Phạm vi thực hiện:

+ Đường Ba Đình phường 10 (đoạn từ nhà số 92 (thửa số 132 tờ bản đồ số 1) Ba Đình đến nhà số 188A Ba Đình (thửa 502 tờ bản đồ số 3).

+ Đường Ba Đình phường 10 (đoạn từ nhà số 236 (thửa 127 tờ bản đồ 4) Ba Đình đến nhà số 384 (thửa 96 tờ bản đồ 7) Ba Đình).

- Tổng dự toán bồi thường, hỗ trợ: 432.076.147.320 đồng.

- Số trường hợp bị ảnh hưởng: 471 trường hợp (diện tích: 17.820,97m2).

ĐỢT IV: (từ ngày 01/10/2012 đến ngày 30/4/2013)

- Tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng tại tờ bản đồ số 8, 4 bộ địa chính phường 10 quận 8.

- Phạm vi thực hiện:

+ Đường Ba Đình phường 10 (đoạn từ nhà số 188 (thửa 141 tờ bản đồ 3) Ba Đình đến nhà số 234 (thửa 126 tờ bản đồ 4) Ba Đình).

+ Đường Ba Đình phường 10 (đoạn từ nhà số 386 (thửa 97 tờ bản đồ 7) Ba Đình đến nhà số 430 (thửa 30 tờ bản đồ 8) Ba Đình).

- Tổng dự toán bồi thường, hỗ trợ đợt II: 245.482.443.640 đồng.

- Số trường hợp bị ảnh hưởng: 231 trường hợp (diện tích: 9.263m2).

ĐỢT V: (từ ngày 02/5/2013 đến ngày 31/12/2013)

- Tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng tại tờ bản đồ số 28, 29, 30, 31 bộ địa chính phường 11 quận 8.

- Phạm vi thực hiện:

+ Đường Tùng Thiện Vương phường 11 (đoạn từ đầu đường Bến Xóm Củi (thửa số 01 tờ bản đồ 28) đến nhà số 01 (thửa số 8 tờ bản đồ 28) Phong Phú) và đến cuối đường Phong Phú.

+ Đường Bến Cần Giuộc phường 11.

- Tổng dự toán bồi thường, hỗ trợ đợt II: 537.172.144.632 đồng.

- Số trường hợp bị ảnh hưởng: 292 trường hợp (diện tích: 25.072,04m2).

(Nguồn: UBND Q8, Tổng hợp: Thùy Trang - VPUBND Q8)

 


Số lượt người xem: 7342    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm