SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
7
4
5
2
8
Dự án đã hoàn tất 02 Tháng Giêng 2014 4:25:00 CH

Dự án hệ thống thoát nước kết hợp nâng cấp mặt đường đường Trương Đình Hội Phường 16, Quận 8

1.          Tên dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước kết hợp nâng cấp mặt đường Trương Đình Hội.

2.          Tổng mức đầu tư: 74.365.060.000 đồng (Bảy mươi bốn tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu, không trăm lẻ sáu ngàn đồng).

          Trong đó:

Chi phí xây dựng

:

31.416.637.654 đồng.

Chi phí quản lý dự án

:

499.238.933 đồng.

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

:

1.592.040.668 đồng.

Chi phí khác

:

4.550.418.288 đồng.

Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng

:

23.779.063.707 đồng.

Chi phí dự phòng

:

12.527.606.750 đồng.

3.          Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.

4.          Thời gian thực hiện dự án: 2008-2014.

5.          Địa điểm xây dựng: Phường 16, Quận 8.

 

 Thanh-VP.UBNDQ8


Số lượt người xem: 2724    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm