SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
7
4
3
4
6
Dự án đã hoàn tất 31 Tháng Bảy 2015 3:10:00 CH

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường Tạ Quang Bửu (từ cầu Tạ Quang Bửu đến Tỉnh lộ 50) Phường 5 Quận 8.

 Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường Tạ Quang Bửu (từ cầu Tạ Quang Bửu đến Tỉnh lộ 50) Phường 5 Quận 8.

 

 

1. Tên công trình: Đường Tạ Quang Bửu (từ cầu Tạ Quang Bửu đến Tỉnh lộ 50) Phường 5 Quận 8.

2. Địa điểm: Phường 5 Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8

4. Tổ chức tư vấn lập dự án dầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Tây Nam.

5. Chủ nhiệm lập dự án đầu tư: Ô. Trương Minh Sang, Ô. Vũ Ngọc Luyện

6. Mục tiêu dầu tư xây dựng: Năng cấp mặt đường: Đường Tạ Quang Bửu (từ Cầu Tạ Quang Bửu đến Tỉn lộ 50) đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tăng khả năng khai thác của công trình nằm tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội của khu vực. Chỉnh trang lại bộ mặt đô thị.

7. Loại và cấp công trình: đường trong đô thị, cấp III

8. Tổng mức đầu tư:    9.626.653.675 đồng

(Bằng chữ: Chín tỷ, sáu trăm hai mươi sáu triệu, sáu trăm năm mươi ba ngàn, sáu trăm bảy mươi lăm đồng)

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2013-2015

 

 

 Thanh-VP.UBND Q8

 


Số lượt người xem: 2862    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm