SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
7
4
7
6
0
Dự án đã hoàn tất 04 Tháng Tám 2015 2:40:00 CH

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình: Nâng cấp đường 1011 Phạm Thế Hiển (đường trước khu Trung tâm hành chính Quận 8)

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình: Nâng cấp đường 1011 Phạm Thế Hiển (đường trước khu Trung tâm hành chính Quận 8)

 

 

1. Tên công trình: Nâng cấp đường 1011 Phạm Thế Hiển (đường trước khu Trung tâm hành chính Quận 8).

2. Địa điểm: Phường 5 Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8

4. Tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Việt Bách.

5. Chủ nhiệm dự án: Chủ nhiệm dự án: Ks. Đào Duy Hòa

6. Mục tiêu dầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường giao thông sạch đẹp đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện giao thông hoạt động tốt hơn, tiết kiệm nhiều chi phí khấu hao khác về nhiện liệu, thời gian…Góp phần dẩy mạnh sự phát trei63n kinh tế xã hội và dân cư khu vực; Phù hợp vo81i quá trình đô thị hóa trên địa bàn quận, phù hợp với quy hoạch được duyệt; Từng bước thực hiện hoàn chỉnh Qui hoạch chi tiết Quận 8 đến năm 2020.

7. Loại và cấp công trình: đường phân khu vực; đường nhóm nhà ở; cấp IV

8. Tổng mức đầu tư:    24.171.678.883 đồng

(Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, một trăm bảy mươi mốt triệu, sáu trăm bảy mươi tám ngàn, tám trăm tám mươi ba đồng)

9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn vốn sổ xố kiết thiết.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

11. Thời gian thực hiện dự án:  đến hết năm 2016

 

 Thanh-VP.UBNDQ8


Số lượt người xem: 2404    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm