SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
8
2
6
1
5
Cải cách hành chính 12 Tháng Mười Một 2012 9:40:00 SA

UBND Quận 8 chấn chỉnh công tác tham mưu giải quyết hồ sơ tách thửa đất

Thời gian qua công tác tham mưu đề xuất giải quyết hồ sơ tách thửa đất của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 đôi lúc chưa bảo đảm quy định, như phần diện tích đất xin tách thửa của hộ dân có nguồn gốc là đất nông nghiệp nhằm chuyển mục đích sử dụng sang đất ở thuộc khu dân cư phát triển, chưa có hạ tầng kỹ thuật, việc tham mưu giải quyết tách thửa chưa có sự phối hợp với Phòng Quản lý đô thị để được cập nhật biến động và thông tin về qui hoạch… từ đó gây khó khăn cho công tác quản lý của cơ quan nhà nước. Nhằm chấn chỉnh trong công tác giải quyết hồ sơ tách thửa, Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8:

Giao Trưởng Phòng tài nguyên và Môi trường Quận 8, trong quá trình thụ lý, giải quyết hồ sơ xin tách thửa đất hồ sơ cần tham mưu thực hiện đúng Quyết định số 4989/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về ban hành qui trình hướng dẫn chia tách thửa đất có hình thành đường giao thông theo Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố  Hồ Chí Minh, ngoài ra cần tuân thủ một số yêu cầu cụ thể như:

-   Đối với trường hợp thửa đất đã có nhà: việc tách thửa, cấp giấy chứng nhận thực hiện theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

-   Đối với trường hợp thửa đất chưa có nhà:

   + Đối với khu dân cư hiện hữu: nếu đủ điều kiện tách thửa theo qui định thì chuyển Phòng Quản lý đô thị Quận 8 cập nhật và đối chiếu qui hoạch hạ tầng trên bản đồ hiện trạng làm cơ sở xác định diện tích đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, và công tác cấp giấy phép xây dựng khi hộ dân có nhu cầu trước khi giải quyết tách thửa.

   + Đối với hồ sơ xin tách thửa đất (có nguồn gốc là đất nông nghiệp) và chuyển mục đích sử dụng làm dta619 ở, thuộc khu dân cư phát triển: không giái quyết tách thửa, trường hợp đặc biệt thì báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 xin ý kiến giải quyết.

Lưu ý: đối với các trường hợp hộ dân nộp hồ sơ xin tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng bằng giấy tay trước ngày 01/07/2004 (Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực), yêu cầu trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thẩm tra, xác minh cụ thể về thời điểm nhận chuyển nhượng, sử dụng đất và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 phải tổng hợp và cung cấp các trường hợp đã được tách thửa có hình thành đường giao thông về cho Phòng Quản lý đô thị Quận 8 để có ý kiến qui hoạch tuyến đường hẻm theo qui định phục vụ công tác cấp giấy phép xây dựng cho ngưới dân.

Phòng Quản lý đô thị khi tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép xây dựng của các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, thì tham mưu thực hiện cấp giấy phép xây dựng đúng qui hoạch và cập nhật theo qui hoạch mạng lưới hẻm dưới 12m (nếu có).

 

(Xuân Hồng – VP UBND Q8)


Số lượt người xem: 6072    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm