SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
1
1
9
8
5
Cải cách hành chính 21 Tháng Mười Hai 2012 8:10:00 SA

Củng cố, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Quận 8

Nhằm triển khai một số giải pháp khắc phục tồn tại, yếu kém theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 về việc củng cố, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Quận 8.

Theo đó, tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân phường phải triển khai tổ chức hội thảo về nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức đăng ký thực hiện cam kết nội dung nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị. Thời gian tiến hành và báo cáo kết quả hội thảo về Ủy ban nhân dân Quận 8 (thông qua Phòng Nội vụ Quận 8 tổng hợp) là trong quý I năm 2013.

Sau khi các cơ quan đơn vị tổ chức xong hội thảo, Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ tổ chức hội thảo cấp quận, dự kiến tiến hành trong quý I năm 2013 (chia thành 2 khối): Khối các cơ quan và phường (cán bộ, công chức); Khối các đơn vị sự nghiệp, trường học, bệnh viện (cán bộ, viên chức).

Theo kế hoạch trên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường phải nghiêm túc phổ biến, có trách nhiệm theo dõi thực hiện tốt các nội dung về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm có tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Quận 8 (thông qua Phòng Nội vụ Quận 8) xem xét, chỉ đạo.

           

(Được Ngô – Phòng Nội vụ Q8)


Số lượt người xem: 6343    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm