SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
3
3
7
2
Cải cách hành chính 05 Tháng Giêng 2013 4:45:00 CH

Tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Quận 8 năm 2012

Trong năm 2012, UBND Q8 đã có nhiều cố gắng và thực hiện nhiều giải pháp thủ tục hành chính để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) đã hạn chế thấp nhất việc sai sót và hồ sơ trễ hạn.

Về công tác cấp Giấy chứng nhận, Quận 8 đã cấp 5.753 Giấy chứng nhận (trong đó cấp mới 3.027 giấy, đạt 100,9% so với chỉ tiêu năm 2012; cấp Giấy chứng nhận do mua bán, chuyển nhượng, tách thửa là 2.726 giấy). Trong năm có 79 hồ sơ trễ hạn do hiện nay tập trung thực hiện trả lời văn bản của Chi Cục Thuế Quận 8 về cam kết số lần giao đất gây mất nhiều thời gian, dẫn đến việc thụ lý hồ sơ cấp mới lần đầu chậm trễ so với qui định.

Về công tác liên thông cấp Giấy chứng nhận, văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất Quận 8 đã nhận 1.650 hồ sơ, cấp 1.304 Giấy chứng nhận, tiếp nhận giải quyết 823 lượt hồ sơ bổ sung.

Từ đó cho thấy, việc áp dụng chương trình ISO 9001:2008 vào công tác cấp Giấy chứng nhận và công tác thế chấp, bảo lãnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chu chuyển hồ sơ, tạo sự hài lòng cho người dân với tỷ lệ cao.

Tuy nhiên, công tác cấp Giấy chứng nhận còn một số khó khăn, vướng mắc do số lượng nhà, đất cần cấp Giấy chứng nhận còn lại phần lớn có nguồn gốc chuyển nhượng nhiều lần qua nhiều đời chủ, không có giấy tờ theo Khoản 1 Điều 50 của Luật đất đai năm 2003, có nguồn gốc phức tạp, những trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất nhưng không đúng hiện trạng thực tế, xây dựng xong chưa hoàn công cập nhật đã chuyển nhượng theo hiện trạng cũ. Hồ sơ liên thông khi tiếp nhận tại phường chưa được kiểm tra chặt chẽ về tính pháp lý, thành phần hồ sơ không đầy đủ, số hồ sơ không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận chiếm tỷ lệ khá cao nên người dân phải đi lại nhiều lần, gây phiền hà cho dân. Công tác liên thông đối với việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu cũng gặp một số khó khăn đối với UBND phường do tính pháp lý hồ sơ phức tạp, chuyển nhượng qua nhiều đời chủ, quá trình sử dụng đất trải qua nhiều thời kỳ.

Trong năm 2013, Quận 8 sẽ tiếp tục thực hiện cấp Giấy chứng nhận 100% hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo đúng quy định pháp luật mà người dân đã nộp, không để tồn đọng hồ sơ, nỗ lực phấn đấu đến tháng 6 năm 2013 cấp được 8000 Giấy chứng nhận theo kế hoạch cấp Giấy chứng nhận năm 2013. Ngoài ra, quận sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố thu thập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ đăng ký biến động, hồ sơ địa chính 16 phường trên địa bàn quận, chỉnh lý hoàn thiện dữ liệu thông tin thửa đất, tổ chức đồng bộ dữ liệu trên địa bàn 16 phường. kiểm tra thông tin đã nhập với tài liệu gốc chỉnh sửa sai sót do chương trình và dữ liệu hiện có để chuẩn bị thống nhất thông tin 3 cấp (thành phố, phường, quận).

 

 

Trích Khoản 1 Điều 50 của Luật đất đai năm 2003

Điều 50: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá  nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

 

 

(Xuân Hồng – VP.UBND Q8)


Số lượt người xem: 7295    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm