SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
0
7
8
5
7
Cải cách hành chính 21 Tháng Giêng 2013 5:00:00 CH

Hội thảo “Nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ cán bộ, công chức”

Sáng ngày 18/01/2013 tại phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8, đã diễn ra Hội thảo “Nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ cán bộ công chức” đến tham dự có Bà Diệp Kiều Oanh - Phó trưởng Phòng Nội vụ Quận 8 cùng toàn thể cán bộ công chức của đơn vị.

 

 

 

(Ảnh: Quang cảnh buổi hội thảo)

 

Hội thảo cũng đã tập trung đánh giá, trình bày các mặt được và chưa được trong thời gian qua và mạnh dạn đề ra các giải pháp, cách làm của CBCC và đơn vị trên một số nội dung như :

1. Về tinh thần trách nhiệm: đối với cán bộ, công chức thực hiện theo qui định tại các Điều 8, 9, 10 và Điều 15,16,17 của Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 như thế nào ?

Cụ thể :

- Về đạo đức, lối sống, tác phong phục vụ nhân dân, văn hóa giao tiếp ở công sở, với nhân dân.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan; báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan; bảo vệ bí mật nhà nước.

- Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của cơ quan và cán bộ công chức. Sự phối hợp trong thi hành công vụ; giữ gìn sự đoàn kết trong cơ quan.

2. Về ứng xử văn hóa: triển khai thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức lĩng vực mình công tác như:

- Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTT&DL ngày 31/7/2008 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

- Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

3. Đánh giá việc tự rèn luyện đạo đức lối sống và nâng cao trình độ của cán bộ công chức.

4. Những đề xuất, kiến nghị của cá nhân từng cán bộ công chức.

Các nội dung, vấn đề đưa ra trong hội thảo mang tính thời sự, sát với thực tế tại đơn vị, trong đó tập trung vấn đề xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, gắn với việc xây dựng nội dung chuẩn mực đạo đức, phong cách theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí. Xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

Qua 5 bài tham luận của các tổ chuyên môn và các ý kiến cá nhân cho thấy các CBCC đơn vị đã thấy được vai trò trách nhiệm của mình trước công việc được giao mà cụ thể gắn với đạo đức công vụ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, được thể hiện trong những nguyên tắc đạo đức, chuẩn mực cơ bản sau:

+  Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

+  Phải có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

+  Chấp hành nghiêm kỷ luật và có tinh thần sáng tạo trong thi hành công vụ.

+  Có ý chí cầu tiến bộ, luôn luôn phấn đấu trong công việc.

+ Có tinh thần thân ái, hợp tác với đồng nghiệp trong thực hiện công việc.

Các CBCC cũng đã trình bày các quan điểm nhằm góp phần thực hiện nền cải cách hành chính, tạo tâm lý thân thiện khi tiếp xúc người dân, nụ cười thiện cảm trong công sở…

Nhìn chung qua việc tổ chức hội thảo đã được sự đồng tình hưởng ứng và đề ra quyết tâm thực hiện tốt hơn vai trò trách nhiệm của từng cán bộ công chức trước công việc, trước nhân dân  ngày càng một tốt hơn.

 

(Hương Thảo - Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8)

 


Số lượt người xem: 7454    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm