SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
1
1
8
7
9
Cải cách hành chính 25 Tháng Ba 2013 10:35:00 SA

Hội thảo chuyên đề “Nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ cán bộ, công chức đơn vị”

Ngày 15/3/2013, UBND Phường 9 đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ cán bộ, công chức đơn vị” năm 2013. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của chương trình hội thảo và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức đơn vị tham gia trao đổi, thảo luận các nội dung có liên quan về nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Từ đó, luận giải một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao đạo đức của đội ngũ công chức ở nước ta hiện nay. Đến tham dự có bà Diệp Kiều Oanh – Phó phòng Nội vụ Q8 cùng 33 cán bộ công chức Phường 9.

 

 

 

(Ảnh: Đ/c Lê Thị Kim Dung – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND P9 thảo luận một số nội dung liên quan Hội thảo chuyên đề)

 

Đạo đức công vụ thực chất là đạo đức của cán bộ, công chức hoạt động trong lĩnh vực công, phản ánh những giá trị đạo đức và chuẩn mực pháp lý, được thể hiện ở lương tâm và trách nhiệm vì lợi ích chung, ý thức rõ về việc cần phải làm và mong muốn được làm vì những lợi ích đó. Nói cách khác, đạo đức công vụ là phải thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ. Không được trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công; sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật; lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi; phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

 

 

 

(Ảnh: Đại diện các khối ký cam kết “Nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ cán bộ, công chức đơn vị” năm 2013)

 

Trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, vấn đề nâng cao đạo đức công vụ là hết sức quan trọng. Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm quá trình hiện thực hóa quyền lực Nhà nước trong nhân dân và là khâu đặc biệt quan trọng nhằm củng cố, hoàn thiện bộ máy công quyền, có quan hệ thực tiếp đến lợi ích của nhân dân mà cán bộ công chức là nhân tố bảo đảm cho sự vận hành của bộ máy công quyền đó. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó đạo đức công vụ là nội dung đặc biệt quan trọng để giúp người cán bộ, công chức trở thành “công bộc” của nhân dân.

Nhìn nhận và đánh giá một cách tổng quan có thể thấy, đại bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức đã cố gắng để vượt qua khó khăn, thử thách trong thực hiện và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững đạo đức, phẩm chất cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, chấp hành sự phân công của tổ chức, có lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân và góp phần quyết định hoàn thành nhiệm vụ.

Tại Hội nghị có lãnh đạo Quận và phường chứng kiến buổi ký cam kết “Nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ cán bộ, công chức đơn vị” năm 2013.

 

(Tăng Quang Vinh - Phường 9)

 


Số lượt người xem: 7207    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm