SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
1
1
8
9
1
Cải cách hành chính 26 Tháng Tám 2013 10:05:00 SA

Quận 8 - Tập huấn thực hiện Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”

Chiều ngày 23/8/2013, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8 tổ chức lớp tập huấn về thực hiện Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư” với 376 người là thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Ban công tác Mặt trận 97 khu phố.

Tại lớp tập huấn, ông Phạm Văn Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai Nghị quyết liên tịch 05/2006/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN ngày 21 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ban hành Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư” và những biện pháp cách làm để nâng cao hiệu quả công tác giám sát của hệ thống mặt trận.

 

 

 

(Ảnh: Ông Phạm Văn Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nội dung tập huấn)

 

Thông qua hoạt động giám sát nhằm giúp cho cá nhân, tổ chức nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những quy định ở khu dân cư; kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực, kiến nghị biểu dương khen thưởng Người tốt việc tốt. Đồng thời giúp cho cấp ủy, chính quyền nắm chắc tình hình cán bộ, công chức, đảng viên thuộc diện mình quản lý về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, quan hệ với dân trên cơ sở đó có hướng bồi dưỡng, sử dụng cán bộ tốt hơn; phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, quan liêu xa dân, thiếu trách nhiệm với dân, kịp thời giáo dục, xử lý những cán bộ, công chức, đảng viên có sai phạm, góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và nâng cao vai trò của mặt trận trong thực hiện công tác giám sát, trong việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận và phường.

 

(Xuân Ninh - MTTQ Quận 8)


Số lượt người xem: 6148    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm