SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
0
7
7
3
6
Cải cách hành chính 26 Tháng Tám 2013 10:30:00 SA

Phường 8 - Lấy ý kiến việc thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003 và Luật tổ chức Quốc hội năm 2001

Sáng ngày 22/8/2013, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 8 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003 và Luật tổ chức Quốc hội năm 2001 tại Hội trường UBND Phường 8.

Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UB.MTTQ phường, cùng tham dự hội nghị có Thường trực Đảng ủy, UBND phường, các ngành, đoàn thể, thành viên UB.MTTQ phường, cấp ủy Khu phố, Tổ dân phố và một số hộ dân tiêu biểu trên địa bàn Phường 8.

 

 

 

(Ảnh: Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UB MTTQ Phường 8 thông qua Dự thảo báo cáo Tổng kết việc thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003 và Tổng kết việc thi hành Luật tổ chức Quốc hội năm 2001)

 

 

 

(Ảnh: Đại biểu tham gia góp ý trong Hội nghị về việc lấy ý kiến việc thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003 và Luật tổ chức Quốc hội năm 2001)

 

Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003 và báo cáo tổng kết việc thi hành Luật tổ chức Quốc hội năm 2001. Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và tham gia đóng góp 17 lượt ý kiến. Hầu hết các ý kiến đều thống nhất phần đánh giá những kết quả đạt được, các ý kiến đóng góp tập trung đề nghị Quốc Hội, Đại biểu Quốc Hội cần tăng cường phát huy hơn nữa vai trò của họat động giám sát và theo dõi đến cùng kết quả giám sát, có biện pháp tích cực đối với những tập thể, cá nhân không chấp hành hoặc chấp hành hình thức khi Quốc Hội, Đại biểu Quốc Hội giám sát.

Về tổ chức Quốc Hội, các ý kiến đề nghị Quốc Hội cần tăng cường đại biểu chuyên trách, hạn chế dần Đại biểu kiêm nhiệm để có thời gian hơn cho hoạt động Đại biểu Quốc Hội nhất là công tác nghiên cứu, soạn thảo Luật…

 

(Xuân Lan - UBMTTQ Phường 8)


Số lượt người xem: 6875    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm